การฝึกงานในวันที่ 23 มีนาคม 2549

การปรับแต่ง และ update fedora core 5

    หลังจากที่ได้ทำการติดตั้งโปรแกรม fedora core 5ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของ fedora มาแล้วนั้น ก็ได้ทำการ update ตามเอกสารที่ใช้ใน fedora core 4 แต่ทำการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็น core 4 ให้เป็น core 5 ทั้งหมด ซึ่งวิธีการ update ก็จะทำคล้ายๆกัน

http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/52/46/

    แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ เมื่อทำการ update จะสามารถ update ได้เฉพาะบางแฟ้มเท่านั้น โดยต้องทำการลบแฟ้มที่ไม่ได้ทำการ update แล้วสร้างใหม่ หลังจากนั้นทำการ update ใหม่ และบางครั้งก็ไม่สามารถลบแฟ้มได้ด้วยคำสั่ง rm ซึ่งสันนิษฐานได้ว่า ปัญหาอาจเกิดจากตัว harddisk มีปัญหา

    หลังจากที่ได้ทำการ update package โดยโปรแกรม yum แล้วนั้น ก็ได้ทำการติดตั้ง web server ด้วยโปรแกรม Apache ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการติดตั้งได้จาก

http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/19/46/

    อีกทั้งยังมการติดตั้ง ftp ด้วยโปรแกรม Vsftpd ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกบการติดตั้งได้จาก http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/20/46/


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(วรรณวรางค์)ความเห็น (0)