23 มีนาคม 2549_(yah)

Fedora core 5

เมื่อวานได้ทำการติดตั้ง Fedora Core 5 และได้ทำการเพิ่ม thai truetype font และเพิ่ม thai keyboard input
ตอนเช้าวันนี้ก็ทำงานต่อจากเมื่อวานโดย ทำการติดตั้ง web server ด้วยโปรแกรม Apache ,และติดตั้ง ftp server ด้วนโปรแกรม Vsftpd ,การ update packages ด้วยโปรแกรม Yum สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมันจะคล้ายกับของ Fedora Core 4 แต่เราจะเปลี่ยนจากหมายเลข 4 เป็นหมายเลข 5

ขั้นตอนการทำสามารถดูได้จากเอกสาร fedora core 4

**การ update ด้วย yum ใน Fedora Core 5 เร็วกว่าใน Fedora Core 4 เยอะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกงาน(อาซียะฮ์)ความเห็น (0)