ฐานการเรียนรู้บ้านหายโศก 2

ฐานการเรียนรู้บ้านหายโศก 2 เครือข่ายครูบาสุทธินันท์

ครั้งที่ 2 / มี.ค.49
รายงานการประชุมฐานการเรียนรู้บ้านหายโศก 2
ณ.บ้านเลขที่ 16 หมู่ 15 ต.หายโศก  อ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์
วันที่ 11 มีนาคม  2549


เรื่อง  ประชุมกลุ่มของพ่อกว้าง
                        ด้วยกลุ่มได้ตกลงกันว่า  ต้องมาประชุมเรียนรู้ด้วยกันทุก 7 วันต่อครั้งก่อน  เมื่อสมาชิกเกินครึ่งจึงจะขอเปิดประชุม  เวลา 20.00 น.
                        ต่อจากคราวที่แล้วมามีปัญหาเรื่องน้ำ  ในการประชุมครั้งนี้สมาชิกเสนอว่าให้ทุกคนหาแนวทางแก้ปัญหาเรื่องของแพง  ราคาผลผลิตตกต่ำหลายปีที่ผ่านมาเราเคยได้รับบทเรียนที่ชอกช้ำ  และเจ็บปวดกับแผนของผู้อื่นทำให้ปีแล้วปีเล่า  ต่อไปนี้ KM จะเริ่มจากตัวเราเองก่อน เช่นข้าวถ้าได้มากก็จะคัดเอาไว้กินเอง จากนั้นก็จะแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ทุกชนิด เพื่อลดการนำเข้า อาหารบางอย่างไม่ต้องแปรรูปเลย และบางอย่างไม่ต้องมีสูตร เพราะธรรมชาติเติมให้เสร็จแล้ว ข้าวจึงไม่จำเป็นต้องให้พ่อค้ากดเรา  ฉะนั้นเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำจึงไม่เป็นปัญหาในกลุ่มของเราอีกต่อไป
                        การปรับปรุงพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์นานาชนิด  และเก็บรักษาพันธุ์เดิม  ทุกอย่างเราต้องทำงานอย่างรู้จริงเป็นผู้รู้จากประสบการณ์  จากงานที่ตนเองทำอยู่จริง  การส่งข้อมูลให้กับ KM อยู่นี้ก็เหมือนกัน  ถ้าหากมุ่งจะเอาปริญญามาอวดก็ไม่ต้องการ  แต่ถ้าทำแล้วทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น  มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงแบบอย่างยั่งยืน  นั่นคือ KM ที่แท้จริง  ที่ผมปรารถนามีความรู้ที่ได้จากประสบการณ์จริงในการทงานกับ KM คือการปลูกพืชฤดูแล้ง  เป็นความรู้ที่เหมาะสมกับเกษตรกรมาก  ซึ่งไม่เคยมีหน่วยงานไหนเคยรู้มาก่อน  จึงเป็นความภาคภูมิใจมากที่สุดประทับใจมากที่ครูบาให้คิด  ให้ทำ  ให้เป็นพระเอก  ความรู้ที่ว่านี้ไม่สามารถจดลงในนี้ได้ทั้งหมด  เพราะมันมีขั้นตอน  ทำง่าย ๆ ไม่ซ้ำซ้อน  แต่ถ้าเขียนก็มีความละเอียดกว่าคำพูดหลายเท่า  แต่ถ้าพูดให้ฟังก็จะนึกภาพออก  ถ้ามีเวลาก็ขอให้มาดูเองจะดีมากเลย
                        ปิดประชุมเวลา 23.00 น.
                       

ผู้เข้าร่วมประชุม                                                                       

พ่อกว้าง        สุวรรณทา                                                                                   

พ่อสง่า          ชีพไธสง                                                                                             

พ่อสวาสดิ์     เชิดไธสง                                                                                             

พ่อมาก           ศรีภา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM ในมหาชีวาลัยอีสานความเห็น (1)

ผมคิดว่า KM ต้องเป็นไปตามเป้าหมายชีวิต และต้องมีความมสุขมากขึ้น ตามแนวพุทธ ไม่งั้นจะทำให้เมื่อยทำไมละครับ เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ

๗ พย ๔๙