การตั้งค่า AddDefaultCharset ใน apache ที่ติดตั้งอยู่บน linux fedora จะอยู่ในแฟ้มชื่อ /etc/httpd/conf/httpd.conf ผมมีแนวทางตั้งค่าคือ

  • ดีที่สุดคือ ไม่ต้องกำหนดค่า AddDefaultCharset ใดๆเลย ให้ลบบรรทัดนี้ทิ้งหรือใส่เครื่องหมาย # นำหน้าบรรทัดนี้ก็ได้
  • แต่ถ้าหากใช้งานแล้วมีปัญหากับการแสดงผลภาษาไทย ก็ให้ลองตั้งค่าเป็น AddDefaultCharset TIS-620 เพราะมีระบบงานต่างที่อยู่ในเวบไซต์/โฮมเพจจำนวนมาก ที่ถูกพัฒนามาโดยไม่ได้กำหนดภาษาไทยอย่างถูกต้องตามมาตราฐาน


ถ้าไม่โชคร้ายจริงๆ แค่นี้ก็ควรใช้ได้แล้วครับ

--วิภัทร