โครงการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาษาพาสนุก สำหรับเด็กอนุบาล


การเร้าความสนใจ โดยใช้ภาพเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะทำให้เด็กรู้สึกตื้นเต้น สนใจ ไม่รู้สึกเหมือนกำลังเรียนบทเรียน

วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมทางด้านภาษา

2.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3.  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะไทย

โครงสร้างเนื้อหา

1.  พยัญชนะไทย  44  ตัว

2.  ภาพสัญลักษณ์ที่ใช้ประกอบพยัญชนะ

3.  การออกเสียงอ่านพยัญชนะ

4.  คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพยัญชนะ

แนวคิดและทฤษฎีที่นำไปสู่การออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1. แนวคิดเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย

2.  ทฤษฎีการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

3.  การเตรียมความพร้อม

4.  การเตรียมความพร้อมด้านภาษาของเด็กปฐมวัย

5.  พัฒนาการทางภาษา

6.  ทฤษฎีพัฒนาการทางภาษา

7.  การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ได้จากแนวคิดและทฤษฎีที่ศึกษา

1.  การเร้าความสนใจ  โดยใช้ภาพเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  จะทำให้เด็กรู้สึกตื้นเต้น  สนใจ  ไม่รู้สึกเหมือนกำลังเรียนบทเรียน

2.  การบอกวัตถุประสงค์  ครูเป็นผู้คอยแนะนำ เนื่องจากเด็กยังเล็กเกินกว่าจะรับคำสั่งโดยตรงจากคอมพิวเตอร์

3.  การทบทวนความรู้เดิมก่อนเรียน โดยวิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนย้อนคิดถึงบทเรียน  หรือเหตุการณ์ที่ผ่านมา

4.  การนำเสนอเนื้อหาบทเรียน โดยใช้ภาพเคลื่อนไหว รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาแบบเกมจำเป็นที่สุด  เพราะพัฒนาการเด็กระดับอนุบาลกิจกรรมการเล่นมีความสำคัญมาก  การเล่นเกมจะช่วยให้เด็กได้รับความสนุกสนาน  และได้รับความรู้ไปในตัว

5.  เทคนิคการช่วยชี้แนวทางการเรียนรู้  ใช้สัญลักษณ์ภาพจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นเพราะเด็กอนุบาลสามารถเรียนรู้สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ได้

6.  การกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบสนองต่อบทเรียน  การโต้ตอบกับบทเรียนโดยใช้แป้นพิมพ์  ( Keyboard )  เพราะด้านความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือยังไม่สมบูรณ์นัก

7.  การให้ข้อมูลย้อนกลับ  โดยการนำเสนอในรูปแบบที่ผสมผสานกัน  คือ  นำข้อความ  สัญลักษณ์  ภาพ และ เสียง เพื่อให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ

8.  การประเมินผลการเรียนรู้  ประเมินก่อนเริ่มเรียน เพื่อต้องการทดสอบผู้เรียนก่อน  และเมื่อได้เรียนบทเรียนแล้ว ประเมินผลอีกครั้ง  จะทำให้ทราบพัฒนาการในการเรียนของตน 

9.  การจำและการนำไปใช้  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จำเป็นต้องมีเทคนิคการจำและนำไปใช้ เพราะเป็นการชี้แนะและสรุป ให้ผู้เรียนทราบว่าบทเรียนนี้มีประโยชน์อะไรบ้าง หรือผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 20459เขียนเมื่อ 23 มีนาคม 2006 12:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 21:37 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

ขอร่วมแบ่งปันแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี