GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

CAI : Enjoy for food and drink

ทฤษฎีและจิตวิทยาการเรียนรู้เกี่ยนวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในเรื่อง Enjoy for food and drink

 วันนี้ก็เรียน CAI อีกวันหนึ่ง ซึ่งวันนี้ได้นำเสนอทฤษฎีและจิตวิทยาการเรียนรู้เกี่ยวกับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4  กลุ่มของเราก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของภาษาอังกฤษ  ในเรื่องของ  Food and drink น่าเรียนไหม  ซึ่งทฤษฎีที่จะนำมาใช้ก็จะเป็นทฤษฎีของ เพียเจต์ และมีการวางเงื่อนไข การเสริมแรง ฃึ่งวัยรุ่นต้องการทำกิจกรรมเยอะๆ ชอบท้าทาย ต้องกามีส่วนร่วม ซึ่งกลุ่มของเราก็จะออกแบบบทเรียนให้เด็กได้คิด รู้จักตัดสินใจ แก้ปัญหาเป็น แล้วลองมาติดตามตอนต่อไปดูนะค่ะว่า น่าสนใจแค่ไหน........

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 20458
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น(0)