บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ณฐมน
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

 

 

 

บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">ชั้น  ประถมศึกษาปีที่  6/1     โรงเรียน  ชุมชนวัดหนองค้อ </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">ชื่อนักเรียน    เด็ก…………………………………ชื่อเล่น    อ๊าด</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">อยู่บ้านเลขที่   91  หมู่ที่   5    ซอย   .ถนน……………ต.   ………อ……………จ…………………….</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">บิดา ชื่อ    นาย มนตรี   บ่อจักพันธ์       มารดาชื่อ   นางสมบัติ  บ่อจักพันธ์</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">ผู้ปกครองชื่อ นายมนตรี  บ่อจักพันธ์</p> <p class="MsoNormal" style= "MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"> ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1.    ลักษณะของบ้าน            o         ถาวรชั้นเดียว        o             ถาวร   2   ชั้น            o     ชั่วคราว    </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">     o         อื่น       ระบุ  …………………………………………………………     </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2.   สภาพภายในบ้าน                 o      แบ่งเป็นสัดส่วน              o      เป็นห้องรวม</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">3.   พฤติกรรมของผู้ปกครอง      o    สนับสนุนการเรียนดี           o        สนับสนุนปานกลาง</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">                                                           o       สนับสนุนน้อย                     o            ไม่สนับสนุนเลย</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4.    สมาชิกในบ้าน     มีจำนวน    ……คน       ชาย  ………. .คน   หญิง    1    .คน</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">5.     อาชีพของผู้ปกครอง     รับจ้าง</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">6.     การเดินทางไปกลับระหว่าง  บ้าน  กับโรงเรียน</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">       o   เดินด้วยเท้า      o ขี่รถจักรยาน     o   ผู้ปกครองรับ - ส่ง    o  รถรับส่งไม่เสียค่าโดยสาร</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">7.    งานที่นักเรียนช่วยเหลือผู้ปกครอง  ขณะอยู่ที่บ้าน   (  ตอบได้หลายคำตอบ  )</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">            o      ทำความสะอาดบ้าน          o      รดน้ำต้นไม้                             o     ช่วยเลี้ยงน้อง             </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">            o      ช่วยพับผ้า                          o      ล้างจาน                    o     อื่น ………………</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">8.    การรับประทานอาหารของนักเรียน</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">             o    ครบ   3      มื้อ                 o        ไม่ครบ   3   มื้อ           o     ขาดมื้อเช้า</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">                o    ขาดมื้อกลางวัน                   o       ขาดมื้อเย็น</p> <p class="MsoNormal" style= "MARGIN: 0cm 0cm 0pt 23.25pt; TEXT-INDENT: -23.25pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 23.25pt"> 9.           ผู้ปกครองมีเวลาพบนักเรียนคือ    </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt"> o     เฉพาะก่อนไปโรงเรียน     o     เฉพาะหลังเลิกเรียน        o     มีโอกาสพบกันน้อย</p> <p class="MsoNormal" style= "MARGIN: 0cm 0cm 0pt 23.25pt; TEXT-INDENT: -23.25pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 23.25pt"> 10.       นักเรียนมีโอกาสทำการบ้านในช่วงเวลาใด</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt"> o     ก่อนอาหารเย็น                 o     หลังอาหารเย็น                o      ไม่แน่นอน</p> <p class="MsoNormal" style= "MARGIN: 0cm 0cm 0pt 23.25pt; TEXT-INDENT: -23.25pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 23.25pt"> 11.       ลักษณะนิสัยที่นักเรียน  แสดงออกขณะอยู่บ้าน</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">            o     ชอบเล่นสนุกสนาน                      o    ชอบรังแกผู้อื่น               o     ก้าวร้าว         o     ร่าเริง</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt"> o     ชอบทำลายของเล่นของใช้      o      เซื่องซึม       </p> <p class="MsoNormal" style= "MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"> ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">ลงชื่อ…………………………ผู้ให้ข้อมูล                          ลงชื่อ……………………..ครูผู้ออกเยี่ยมบ้าน</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">       (…………………………)                                                       ( นางณฐมน  แนวคำ)</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">                                            วันที่………เดือน  ………………..   .ศ. 2551</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมบันทึกของณฐมน แนวคำ ริมฝั่งพิึลิป

คำสำคัญ (Tags)#ตัวอย่างการใช้บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

หมายเลขบันทึก: 203463, เขียน: 25 Aug 2008 @ 22:43 (), แก้ไข: 29 Aug 2014 @ 22:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)