อ.หนึ่ง
ดร. รุจโรจน์ แก้วอุไร

การนำเสนอหัวเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นิสิตปี 3


                นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ได้นำเสนอแนวหัวข้อในการจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งมีการกำหนด theam หัวข้อเรื่องเป็นทางด้าน การงานพื้นฐานอาชีพ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีนิสิตนำเสนอเรื่องที่จะจัดทำไว้หลากหลายความคิดดังนี้

 • รู้รักษ์พลังงานไฟฟ้า
 • การจำแนกสัตว์ (ช่วงชั้นที่ 2)
 • ปุ๋ยน้ำชีวภาพ(ช่วงชั้นที่ 2)
 • สมุนไพรในอาหาร (ช่วงชั้นที่ 3)
 • การออกแบบตกแต่งที่อยู่อาศัย
 • อาณาจักรสัตว์
 • การเรียงสับเปลี่ยน
 • เรื่องบรรยากาศ(ระดับอุดมศึกษา)
 • การทำภาพลงรักปิดทอง
 • รักหัวใจใส่ใจคลอเรสเตอล่อน
 • ผลไม้เมืองไทย
 • ระบบสุริยะจักรวาล
 • การทิ้งขยะให้ถูกที่

     โดยมีคำถามในการนำเสนอ ด้วยคำถามสองคำถามคือ ทำไปทำไม และผู้เรียนได้อะไร
ทำไปทำไม ก็คือหลักการและเหตุผล  ส่วนผู้เรียนได้อะไรก็คือวัตถุประสงค์

        นิสิตบางกลุ่มได้นำเสนอหัวข้อไว้อย่างน่าสนใจ รวมถึงได้ไปศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน นำมาเป็นแนวคิดในการออกแบบ CAI ซึ่งผมคิดว่านิสิตคงจะได้บันทึกแนวทางในการวิเคราะห์ออกแบบของกลุ่มเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันไว้ในบล็อกต่อไป

หมายเลขบันทึก: 20322เขียนเมื่อ 22 มีนาคม 2006 15:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 มิถุนายน 2012 09:50 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
 • ขอขอบคุณอาจารย์ และทีมงาน NUQAKM ทุกท่าน...
  เสื้อและตำราได้รับแล้ว
 • เรื่องที่นิสิตจะทำ "รักหัวใจใส่ใจคลอเรสเตอล่อน" นั้น...
  น่าจะเป็น "โคเลสเตอรอล (cholesterol)"
  การทำสื่อวิชาการเรียนเสนอให้ใช้ศัพท์ให้ถูกต้อง
  เพราะมีผลต่อความเชื่อถือ
  อย่างไรก็ตาม, การตั้งชื่อให้สะใจก็ดีไปอีกอย่าง
  จะได้โดนใจวัยรุ่น
 • ขอขอบคุณ...
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี