สะท้อนประสบการณ์จากการลงพื้นที่ตราด

ตามเวลานัดหมายเวลา 08.30 น. ทุกคนก็เริ่มทะยอยกันมาลงทะเบียน จากนั้นก็เริ่มเข้าร่วมประชุม เวลา 09.00 น. แต่เมื่อเข้าไปในห้องประชุมทุกคนก็พบกับห้องประชุมแบบเป็นทางการมาก เห็นดังนั้นถ้าทำกิจกรรมเข้าไปในห้องประชุมทุกคนก็ช่วยกันจัดห้องประชุมใหม่ เนื่องจากห้องประชุมที่ทางโรงแรมจัดไว้ ดูจะเป็นทางการไปหน่อย ไม่เหมาะสมกับการประชุมของเครือข่ายจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน ดังนั้นทุกคนก็ช่วยกันรื้อเวทีเอาโต๊ะ ออกเหลือแต่เก้าอี้เป็นรูปตัวยู ทำให้บรรยากาศเป็นกันเองมากขึ้นก็เข้าสู่กระบวนการประชุมตามกำหนดการที่วางไว้

ช่วงเช้าก็เป็นการออกมาสะท้อนประสบการณ์ของเมื่อวานที่ทุกคนลงพื้นที่ จ.ตราด โดย ดร.ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ โดยท่านสะท้อนออกมาดังนี้

ตนเองได้มา จ. ตราด เป็นครั้งแรก และการมาประชุมในครั้ง ทีมของตนเองได้เดินทางมาก่อน ตนเองเดินตามมาทีหลัง แต่คนที่มาทีหลังกลับมาถึงก่อนคนที่มาก่อน เพราะว่าทีมของตนเองมัวแต่หลงทางไปติดที่เกาะช้าง สิ่งหนึ่งที่พบเมื่อลงจากรถ ก็ไม่แน่ใจว่าเขามีงานอะไรกัน แต่ผมหิวข้าวมากเพราะว่าไม่ได้ทานอาหารเช้า ก็หันไปเห็นมีขนมจีนและส้มตำเลยใช้โอกาสคุยกับแม่ค้าขนมจีน และแม่ค้าส้มตำ แม่ค้าส้มตำหันมาถามผมว่าเผ็ดไหม ผมบอกว่าเผ็ดแม่ค้าส้มตำใส่พริกให้ 5 เม็ด สักครู่คนจังหวัดตราดมาสั่งส้มตำ แม่ค้าบอกว่าเผ็ดไหม เขาบอกว่าเผ็ดแม่ค้าส้มตำใส่พริกให้ 10 เม็ด ผมคิดในใจว่าคน จ.ตราด นี้คิดเผ็ดมาก

กินส้มตำไปก็คุยกับแม่ค้าส้มตำไปสิ่งที่ได้รับรู้ก็คือ เล่ากลุ่มสัจจะออมทรัพย์ของ ม.9 เขาเป็นสมาชิก โดยส่งสัจจะเดือนละ 50 บาท เป็นสมาชิกอยู่ 2 ปี กู้เงินมา 20,000 บาท คนที่เป็นสมาชิกสัจจะก็มีสัจจะในการออมในการส่ง ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ที่กู้ไปก็เพื่อใช้ประโยชน์ และสมาชิกทุกคนที่อยู่ในกลุ่มก็กู้ไม่ทุกคน

แม่ค้าส้มตำมีลูกเล็ก ๆ ก็เลยถามว่าใฝ่ฝันอยากให้ลูกเป็นอย่างไร แม่ค้าส้มตำบอกว่าอยากให้ลูกได้เรียนสูง ๆ เท่าที่ลูกจะมีความสามารถจะเรียนได้

จากนั้นก็ได้เข้ากลุ่มที่ใต้ต้นไม้ เท่าที่ฟังก็มีผู้ดำเนินรายการก็คือผู้ใหญ่ สิ่งที่ได้รู้ คือ ประธานกลุ่มที่สมาชิกเรียกคุณย่า เป็นคนที่มีใจบุญสุนทาน สร้างวัดสร้างวา บางทีพยายามให้ปกครองท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม คุยไปคุยมาก็ทำให้ทราบว่าคุณย่ามีสามีเป็น อบต. ก็ได้มีโอกาสพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานที่ตนเองทำอยู่ ได้มีการขายความคิด เป็นที่ยอมรับในสังคมว่าเป็นคนดี

มีกระบวนการถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง โยงไปถึงสมาชิกอายุน้อยกว่านั้น นับว่ากระบวนการที่กลุ่มสัจจะมาเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ สิ่งที่เหล่านี้จะน่าดีกับหลายที่ ของสงขลาขับเคลื่อนได้ในระดับหนึ่งเพราะคนศัทธาในครูชบ เหมือนกับเราที่จัดกลุ่มเรียนเหมือนวันนี้ ทั้งหมดนี้มองทุกอย่างเป็นด้านบวกแล้วเราจะเกิดการเรียนรู้ เราต้องไม่ทะเลาะกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เราพูดในกลุ่ม เล็ก ๆว่าคนที่เป็น อบต.กำนัน ผู้ใหญ่ เขาอยู่กับชุมชนตลอด เมื่อเขาไม่ให้ความช่วยเหลือในตอนนี้ เพราะว่าเราอธิบายให้เขาไม่เข้าใจต่างหาก ทุกวันที่มาพบเราจะต้องสร้างพลังทางบวกให้เกิดขึ้นให้พวกเราได้เห็นเป็นบทเรียน ทุกครั้งที่เราพบกันแบบนี้จึงมีความหมายสำหรับทุกคน ถ้าทำให้ทุกคนได้รับเกียรติทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จความเป็นเจ้าของกิจการก็เกิดขึ้น

เมื่อคืนเมื่อไปถึงโรงเรียนดงกลาง สิ่งที่ประดับใจคือ สถานที่ ผมก็ถ่ายรูป เพราะว่าทางโรงเรียนได้มีการสาธิตเรื่องอ่างล้างมือ สุขภาพฟัน ดูแล้วประทับใจมากเพราะว่าการที่เราปลูกฝังอะไรในตัวคนนั้นก็ควรจะเริ่มต้นจากเด็ก บทบาทความภูมิใจที่คนนอกมาพบแล้วเล่าให้คนในพื้นที่ฟัง แล้วถามเขาว่าคนที่เขามาร่วมงานในคืนนี้เป็นครูหรือเปล่า ได้รับคำตอบว่าไม่ใช่เป็นครูแต่เป็นคนของ อบต. บังเอิญผมต้องการเชื่อมโยงกับ อบต. สัจจะ และโรงเรียน เขามีความสัมพันธ์กันดีหรือเปล่า อย่างไรก็ตาม การที่มี อบต. พยายามให้มีการแสดงของนักเรียน เป็นกระบวนการฝึกคน อาศัยการแสดงแทรกในเรื่องของปรัชญาเข้าไปสู่การแสดงได้ มีชีวิตชีวามากขึ้นทำกับเด็กง่ายกว่าการทำกับผู้ใหญ่

ตอนเช้าวันที่ 18 มี.ค. 49 ผมก็ถามพนักงานต้อนรับของทางโรงแรมว่าอยากรู้ข้อมูลจังหวัดตราด พนักงานก็ให้ผมายืมหนังสือ 1 เล่ม บอกว่าดูเสร็จแล้วก็คืนด้วย คนตราดมีความเป็นเจ้าของตราด และพิสูจน์ให้รู้ว่าเขามีความเป็นเจ้าของของจังหวัดตนเองมากแค่ไหน การพัฒนาคนเป็นกระบวนต้องอาศัยหลายเรื่องความรู้คงไม่เกิดจากการทำงานเพียงครั้งสองครั้งแต่เป็นเรียนรู้จากการทำงานตลอดชีวิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)