ลาวเวียง(จันท์)1

ลาวเวียงบ้านกลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์
ต้นเดือนพฤษภาคม 2548 ผู้เขียนรับผู้ช่วยวิจัยเพื่อเดินทางไปยัง บ้านนากลางหมื่น หมู่บ้านลาวเวียงที่ผู้เขียนคิดถึงบ้านด้วยความใจจดจ่อ การเดินทางครั้งนี้อาศัยรถยนต์ส่วนตัวโดยใช้เส้นทางกาฬสินธุ์-สมเด็จ ระยะทางจากเมืองกาฬสินธุ์ถึงบ้านกลางหมื่นระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร สภาพตลอดเส้นทางเป็นป่าโคกสลับทุ่งนา ในภาพรวมจังหวัดกาฬสินธุ์จากข้อมูลปี 2540 จังหวัดกาฬสินธุ์มีเนื้อที่ป่าไม้ 1,144,700 ไร่หรือประมาณ 26.37 %[1]ของเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัด เมื่อมองออกจากรถไปบนผืนดินล้วนแต่เห็นเป็นพื้นดินที่ขาวจากปริมาณของทรายที่มากจนเห็นว่าขาวทรายได้ชัดเจน โดยทั่วไปสภาพที่เห็นคือดินร่วนปนทรายซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพต่ำ จากทางหลวงแผ่นดินกิโลเมตรที่ 20 เลี้ยวขวาเข้าเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางหมื่น ผ่านบ้านแก่งนาขาม บ้านหัวช้าง บ้านโคกอุดม หนองโคกกลาง ส่วนใหญ่เป็นบ้านขนาดเล็กไม่เกิน150หลังคาเรือนที่ตั้งบนเนินป่าสลับทุ่งนาและป่ามันสัมปะหลังในส่วนของมันสัมปะหลังนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่ทำรายได้สูงรองลงมาจากข้าว จากสถิติการปลูกในภาพรวมของจังหวัดพบว่าในปี 2540 มีพื้นที่ปลูกจำนวน 174,295 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.95 นอกจากนั้นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่เป็นที่นิยมในช่วงสิบปีนี้คืออ้อย ในส่วนของภาพรวมการปลูกอ้อยของจังหวัดพบว่าปี 2541 มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2540 คือ 890,153 ตัน(มากว่าเดิม 362,640 ตัน) ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ถึงแม้จะมีฝนมาบ้างแต่ก็ไม่มีหญ้าเพียงพอนักสำหรับสัตว์เลี้ยงเช่นวัวและควายที่ชาวบ้านเลี้ยงตามยถากรรมตามทุ่งนาซึ่งผอมซูบหนังเหี่ยว และรถคันน้อยก็พาเรามาถึงป้ายบ้านกลางหมื่นหมู่ 1 ที่ตั้งทางเข้าหมู่บ้านทางทิศเหนือจนได้
หลังจากถามหาบ้านผู้ใหญ่บ้านและแนะนำตัวถึงภาระกิจที่เข้ามาในครั้งนี้เป็นอันดับแรกแล้ว ผู้เขียนและผู้ช่วยก็เริ่มเดินทางสำรวจหมู่บ้านอย่างคร่าวๆเพื่อทำความเข้าใจสภาพภูมิประเทศของการตั้งหมู่บ้านและเดินทักทายคนกลางหมื่นเพื่อให้พวกเขาจดจำพวกเราในฐานะนักวิจัยที่ทำงานในพื้นที่ของพวกเขา เป้าหมายแรกเรามุ่งตรงไปยังวัดก่อนเป็นอันดับแรก

บ้านกลางหมื่น เป็นหมู่บ้านขนาดกลางจำนวน 120 ครัวเรือนประชากรรวม 1604คน[2]ในจำนวนนี้รวมทั้งผู้สูงอายุ 52 คน ประชากรเป็นคนไทยเชื้อสายลาว(เวียงจันทน์)มีลักษณะทางวัฒนธรรมภาพรวมเช่นคนลาวในภาคอีสานทั่วไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยผ้าไหมความเห็น (0)