สมุนไพรในอาหาร

สมาชิกกลุ่ม

1.  นางสาวจันทิมา  อิ๋วสกุล     47093109

2.  นางสาวจารุรัตน์  ผลพิบูลย์  47093117

3.  นายธวัช  บุตรศรี               47093273

4.  นางสาวศิริพันธุ์  อินต๊ะแก้ว  47093661

       บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง  สมุนไพรในอาหาร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนแบบบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ (งานบ้าน-คหกรรม) นักเรียนจะรู้ถึงวิธีการทำอาหารและรู้ว่าอาหารที่ทำมีสมุนไพรตัวไหนอยู่และรู้ถึงสรรพคุณของสมุนไพรนั้น ๆ 

        ลักษณะของบทเรียนจะเป็นเกมจับคู่ระหว่างสมุนไพรกับสรรพคุณของสมุนไพร  และจะให้ผู้เรียนได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในหน่วยที่สนใจได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จารุรัตน์ ผลพิบูลย์

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 20302, เขียน: 22 Mar 2006 @ 14:27 (), แก้ไข: 03 Jun 2012 @ 15:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)