พยาบาลผ่าตัดที่มีความสนใจในงานการพยาบาลส่องกล้อง ได้มีการรวมตัวกันทั่วประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยด้วยวิธีการส่องกล้อง เมื่อปลายเดือนมกราคมที่อยุธยา เราได้แลกเปลี่ยนกันในด้านสมรรถนะของพยาบาล ที่บริการการพยาบาลผู้ป่วยด้วยวิธีส่องกล้อง ทั้งการส่องกล้องทางเดินอาหาร Endoscope และ laparoscop

แม้ว่าการส่องกล้องไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นการจัดการเฉพาะทางเนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของผู้ป่วย เองและโรงพยาบาล เป็นเงินค่อนข้างสูง แต่ให้ผลการรักษาที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยทั้งการลดความปวด และระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาล

นอกจากนี้ น้องประสานจากศิริราชได้นำแปรงทำความสะอาดเครื่องมือที่ผลิตเองมาแจกจ่ายให้สมาชิก ทำให้ตื่นเต้นต่อความคิดริเริ่มสร้างสรร และรับแจกแปรงไปทดลองใช้ใครได้ผลเป็นอย่างไรนำมาแลกเปลี่ยนกันอีกนะคะ