รายชื่ออีเมล์ ส.ม1 ที่ไม่ได้ login จนถูกยกเลิก

ส.ม.1
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เมล์ที่อยู่ในทำเนียบนิสิต ที่ส่งไปไม่ถึงผู้รับ

วันนี้ (22 มี.ค.2549) ช่วงเที่ยงๆ ได้ส่งเมล์แจ้งหัวข้อข่าวความเคลื่อนไหวของ ส.ม.1 ในเวบไซต์แห่งนี้ พบว่ามีเมล์ที่ถูกตีกลับ อาจเนื่องจากว่า ไม่ได้ login เข้าไปใช้งาน หรือ ปัจจุบันใช้เบอร์อื่นๆ
ซึ่งเมล์เหล่านี้ มีอยู่ในทำเนียบนิสิต ส.ม.1 ที่หลายท่านมีคนละเล่ม จึงขอแจ้งให้ทราบว่า เมล์ต่อไปนี้ ถูกยกเลิก หรือ หากส่งไปแล้ว ไม่ถึงผู้รับ..

แต่บางเมล์ เช่น yahoo อาจจะมีปัญหาบ้าง เพราะหลายท่าน log in เข้าไม่ได้
หากมีเวลาว่างๆในวันอื่นๆ จะทดลองส่งเมล์อีกครั้งหนึ่ง

'กิตติญา กิติศรีวรพันธุ์'
[email protected]:
65.54.244.40 does not like recipient.

สมศักดิ์์ เผ่าสอน
[email protected]:
4.79.181.135 failed after I sent the message. (ส่งไม่ได้)

กมล ตงศิริ
[email protected]:
203.148.250.245 does not like recipient.

จงรักษ์ ณ  หนองคาย
[email protected]:
203.150.226.23 does not like recipient.

ไชยรัตน์    เอกอุ่น
[email protected]:
203.150.226.23 does not like recipient.

ปัทมาวดี    บุพศิร
[email protected]:
203.148.250.245 does not like recipient.

ดนัย เจติยสุวรรณ'
[email protected]:
203.150.226.23 does not like recipient.

นารีรัตน์ ทวีฉลาด
[email protected]:
203.150.226.23 does not like recipient.

อรุณรัศม์    แสนบุญรัตน์
[email protected]:
67.28.113.70 failed after I sent the message.

รุ่งทิพย์ พรรณประสาทน
[email protected]:
203.148.250.245 does not like recipient.

วัฒนะ  ศรีวัฒนา
[email protected]:
4.79.181.134 failed after I sent the message.

ชาญศักดิ์ ครองสิงห
[email protected]:
65.54.244.104 does not like recipient.

ทิพสุคนธ์ ปุตุรงค
[email protected]:
203.148.250.245 does not like recipient.

พินินทร์    แสนสำราญ
[email protected]:
203.148.250.245 does not like recipient.

พินินทร์    แสนสำราญ
[email protected]:
203.150.226.23 does not like recipient.

ทิพวรรณ สารีรัตน์
[email protected]:
203.150.226.23 does not like recipient.

พรพรรณ รักพันธ์
[email protected]:
65.54.244.104 does not like recipient.

สงัด เชื้อลิ้นฟ้า
[email protected]:
203.148.250.245 does not like recipient.

พรพิไล วรรณสัมผัส
[email protected]:
203.148.250.245 does not like recipient.

จำรัส    ศรีปัตตา'
[email protected]:
65.54.244.232 does not like recipient.

จรูญ    ดวงพร
[email protected]:
65.54.244.104 does not like recipient.

พรพิไล วรรณสัมผัส
[email protected]:
65.54.244.72 does not like recipient.

สงัด เชื้อลิ้นฟ้า
[email protected]:
203.150.226.23 does not like recipient.

พงษ์ศักดิ์    เชาว์วันกลาง
[email protected]:
65.54.244.232 does not like recipient.

สุกานดา เอี่ยมศิริถาวร
[email protected]:
64.156.215.18 failed after I sent the message.

จารุวรรณ อัครวิสุทธิ์เจริญ
[email protected]:
65.54.244.8 does not like recipient.

อนุชิต ประแดงปุย
[email protected]:
65.54.244.168 does not like recipient.

สวัสดิ์    ทองผา
[email protected]:
65.54.244.72 does not like recipient.

สมศักดิ์ เผ่าสอน
[email protected]:
65.54.244.72 does not like recipient.

นวลจันทร์ สายวงศ์
[email protected]:
65.54.244.40 does not like recipient.

'จันทร์เพ็ญ     เชื่อมกลา
[email protected]:
203.148.250.245 does not like recipient.

กชกร ชูแก้ว
[email protected]:
4.79.181.13 failed after I sent the message.

จุฬาภรณ์ ชัยรัตน์'
[email protected]:
65.54.244.168 does not like recipient.

พิจิตร    แก้วสิงห
[email protected]:
203.150.226.23 does not like recipient.

กชกร ชูแก้ว
[email protected]:
203.148.250.245 does not like recipient.

สวัสดิ์    ทองผา'
Invalid final delivery userid: [email protected]

ผ่องพรรณ หวายฤทธ
[email protected]:
65.54.244.40 does not like recipient.

สรพงศ์ ขลุ่ยเงิน
[email protected]:
4.79.181.134 failed after I sent the message.

อนุชิต ประแดงปุย
[email protected]:
203.148.250.245 does not like recipient.

รุ่งนภา พวงศิริ
[email protected]:
203.148.250.245 does not like recipient.

รุ่งนภา พวงศิริ
[email protected]:
203.150.226.23 does not like recipient.

'โศภิตา    จิตรวิกรานต
[email protected]:
203.150.226.23 does not like recipient.

สรพงศ์ ขลุ่ยเงิน
[email protected]:
203.150.226.23 does not like recipient.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส.ม.1 มมส..อัพเดท(sasuk 1 news)ความเห็น (0)