ความรู้ที่ได้จากการเรียน ในวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2549

ความรู้ที่ได้จากการเรียนนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างบทเรียนช่วยสอน ได้ เป็นอย่างดี

วันที่  18  มี.ค. 49
1. ทำการสร้างภาพเคลื่อนไหวจาก โปรแกรม Flash MX  ทำให้ภาพการ์ตูนโดเรมอนเคลื่อนไหวได้   ทั้ง ขยับปาก  ขยับตา  และหนวด   
2. นำไฟล์ ที่สร้างในโปรแกรม Flash ไปใช้กับโปรแกรมอื่น ๆ ได้  
3. การใส่Action Script ให้กับชิ้นงาน  โดย ทำปุ่ม Play  และ ปุ่ม Stop ให้กับภาพเคลื่อนไหว
4. การสร้างปุ่มจากโปรแกรม  Flash
5. การทำให้ปุ่มมีความหลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็น ตอนที่ Mouse Over  หรือแม้แต่ตอน คลิกปุ่ม 

วันที่  19  มี.ค.  49
 1.  ทำการอัดเสียง  เพื่อนำเสียงที่ได้ไปใช้ในการสร้าง งานบทเรียนช่วยสอน
 2.  การใช้โปรแกรม Sound Force
 3.  การแก้ไขเสียงที่อัด  ให้เป็นไปตามความต้องการ
 นับเป็นสิ่งที่มีส่วนช่วยให้การสร้างสรรค์งานมีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายนพพันธ์ มีพยุง V3ความเห็น (0)