Digital KM ในเดือนที่สอง (ครึ่ง)


นับถึงวันนี้ "ชุดโครงการระบบออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะ" หรือที่รู้จักในชื่อย่อว่า Digital KM ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ได้ดำเนินงานมาเป็นเวลาสองเดือนครึ่งแล้วครับ เป็นสองเดือนครึ่งที่มีการพัฒนาการในด้านต่างๆ หลายอย่างทีเดียว บันทึกนี้ผมจะเล่าถึงความก้าวหน้าเหล่านั้นครับ

บันทึกนี้เป็นบันทึกพิเศษที่สรุปรวมหนึ่งเดือนครึ่ง เพื่อปรับเวลาการรายงานให้เขากับตารางเวลาของ สสส. ครับ

เรียนรู้บริการวิชาการ

สิ่งแรกสุดที่เป็นเรื่องน่ายินดีคือ ในวันที่ 15 ส.ค. ที่ผ่านมา เราได้รับเงินที่ได้โอนมาจาก สสส. เข้าในบัญชีของโครงการเรียบร้อยแล้วครับ

ในการดำเนินงานก่อนหน้านี้นั้นเราได้ใช้เงินสำรองจ่ายที่ "แผนงาน ICT เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ" ได้ให้มาใช้จ่ายก่อน แต่เริ่มต้นภายในวันจันทร์หน้านี้ Digital KM จะสามารถดำเนินงานภายใต้เงินทุนของตัวเองได้อย่างเต็มที่ครับ

ท่านอาจสงสัยว่าทำไมใช้เวลาถึงสองเดือนครึ่งกว่าจะได้เงินทุนมาทำงาน ทั้งๆ ที่ สสส. โอนเงินให้มาตั้งแต่หนึ่งเดือนครึ่งที่แล้ว คำตอบในเรื่องนี้อยู่ที่ความไม่เข้าใจในระบบการบริหารจัดการของการบริการวิชาการของพวกเราเองครับ

Digital KM เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สสส. และ ม.สงขลานครินทร์ อย่างเต็มรูปครับ หมายความว่ากระบวนการบริหารจัดการทั้งหมดเป็นรูปแบบที่ผ่านกฎระเบียบการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

แต่พวกเราไม่มีประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านระบบการบริการวิชาการเลย การทำงานที่ผ่านมาในอดีตเป็นการทำงานตรงผ่านผู้ทำงานกับแหล่งทุนโดยแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบเท่านั้น ดังนั้นช่วงเวลาที่ผ่านมาจึงเป็นเรื่องของการเรียนรู้เข้าใจในระบบการบริการวิชาการเต็มรูปเพื่อสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งแน่นอนว่าการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ก็ย่อมมีเรื่องความผิดพลาดที่เกิดจากความไม่เข้าใจและต้องใช้เวลาอยู่บ้างครับ

สิ่งที่น่าชื่นชมคือคณะทำงานใน ม.สงขลานครินทร์ได้ให้การสนับสนุน Digital KM อย่างเต็มที่ในทุกส่วน ช่วยให้พวกเราเรียนรู้และเข้าใจในระบบการทำงานได้อย่างรวดเร็วครับ

ระบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่จริงแล้วเอื้อหนุนในการให้บริการวิชาการอย่างดี เท่าที่ผมได้ค้นหาข้อมูลในแวดวงมหาวิทยาลัยนั้น พบว่า ม.สงขลานครินทร์ มีกลไกในการให้บริการวิชาการที่คล่องตัวอย่างเรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นๆ ในประเทศไทยทีเดียวครับ

โดยสรุปแล้วในช่วงสองเดือนครึ่งที่ผ่านมาเป็นการ "วอร์มอัพ" Digital KM ด้วยทุนสำรองจ่ายจากแผนงาน ICT แต่เริ่มต้นวันจันทร์นี้ด้วยทุนของเราเอง Digital KM จะเริ่มออกวิ่งให้เต็มกำลังแล้วครับ

บัญชี: ใกล้เกลือกินด่าง

ในการจัดการระบบบัญชีของ Digital KM นั้น เราไม่ได้มีนักบัญชีทำงานเต็มเวลาในปัจจุบันครับ ตามแผนที่วางไว้คือจะว่าจ้างบริษัทรับทำบัญชีดูแลเรื่องงานบัญชีทั้งหมด โดยเราจะมีเพียงพนักงานการเงินดูแลรายรับรายจ่ายเท่านั้น เนื่องจากเราเห็นว่างานบัญชีเป็นงานละเอียดอ่อน ดังนั้นการให้มืออาชีพเป็นผู้จัดการให้ทั้งหมดนั้นย่อมลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการ จะได้เปิดโอกาสให้คณะทำงานได้มุ่งในการทำงานของชุดโครงการเป็นหลักโดยไม่ต้องพะวักพะวงกับงานบัญชี ด้วยเหตุนี้เราจึงได้ติดต่อกับสำนักงานบัญชีที่รู้จักกันมาก่อนเพื่อให้ช่วยเหลือในการจัดทำบัญชีของโครงการครับ

อย่างไรก็ตามสำนักงานบัญชีก็ไม่ได้มาดำเนินการช่วยเหลือวางระบบดำเนินงานทางบัญชีให้แก่เราด้วยติดภาระในงานอื่นๆ ของสำนักงานเอง ต้องผลัดผ่อนกันมาหลายครั้ง ในขณะที่กิจกรรมของ Digital KM ก็เริ่มดำเนินงานไปเรื่อยๆ

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่กังวลใจมากของเรา เพราะจะทำอะไรก็ไม่เต็มที่ด้วยความตั้งใจที่จะให้งานบัญชีเข้ารูปเสียก่อน จะได้ไม่ต้องมาตามเก็บตามแก้อยู่ภายหลังครับ

หลังจากเลื่อนนัดผัดเวลากันมาหลายครั้ง พวกเราจึงเกิด "ปิ๊งแว้ป" ที่ทำให้อยากเขกหัวตัวเองดังๆ ด้วยความที่ "ใกล้เกลือแต่พยายามจะไปกินด่าง"

Digital KM ดำเนินงานอยู่ในคณะวิทยาการจัดการซึ่งมีสาขาวิชาบัญชีที่มีการเรียนการสอนด้านบัญชีที่สร้างนักบัญชีในระดับปริญญาตรีให้แก่องค์กรต่างๆ ทั่วประเทศไทยมาสามสิบกว่าปี ในขณะนี้เรียกได้ว่ามีผู้ตรวจสอบบัญชีที่จบการศึกษาจากคณะนี้กระจายอยู่ในแทบทุกพื้นที่ในประเทศไทยทีเดียวครับ

ในคณะนี้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีเดินไปเดินมาผ่านหน้าห้องทำงานของพวกเราโดยเฉลี่ยทุก 5 นาที แต่เรากลับพยายามโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากสำนักงานบัญชีนอกมหาวิทยาลัย โทรแล้วก็โทรอีก โทรอยู่นั่น

ใครช่วยเขกหัวผมที

ทันทีที่เรา "ปิ๊งแว้ป" เราจึงรีบไปปรึกษา รศ.สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร ซึ่งท่านก็ได้ให้คำแนะนำทางการบัญชีที่มีค่ามากในการทำสมุดรายวันรับและสมุดรายวันจ่าย ท่านยังกรุณาอนุญาตให้แนท (ปาณิก) สามารถมาถามข้อมูลได้ทุกเวลาอีกด้วย ห้องทำงานท่านอยู่ชั้นสอง ส่วนห้อง lab เราอยู่ชั้นสามตรงกันพอดี ใกล้กันนิดเดียว เราจึงเริ่มต้นการทำบัญชีอย่างมีระบบตั้งแต่นั้นมาครับ

ตอนนี้เรื่องการทำบัญชีจึงอยู่ที่การทำความเข้าใจของเราเองให้สามารถบันทึกสมุดรายวันทั้งสองอย่างให้ได้ถูกต้อง เรื่องนี้แนทกำลังพยายามทำให้เรียบร้อย แล้วเราจะ share สมุดรายวันเหล่านั้นที่เราทำใน Google Spreadsheet ให้แก่ทีมบริหารของ สสส. เพื่อให้สามารถตรวจสอบการใช้เงินของเราได้อย่าง real-time อีกด้วยครับ

ในส่วนการทำบัญชีแยกประเภทและสรุปออกเป็นงบการเงินนั้น ในสัปดาห์หน้านี้เราจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่การเงินในโครงการพิเศษภายในคณะเพื่อให้ช่วยเหลือทำให้เราด้วย หากเราพบว่ารายการมีเยอะขึ้นเราก็จะรับพนักงานบัญชีมาทำงานเต็มเวลาด้วยเช่นกันครับ

สำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำทุกงวดหกเดือนนั้น เราจะขอความกรุณา รศ.สมแก้ว ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตช่วยกรุณาตรวจสอบให้ครับ

ขยายทีมงาน เตรียมความพร้อม

ในตอนนี้ทีมทำงานเต็มเวลาของเรานั้น นอกเหนือจาก ผม อ.จันทวรรณ มะปราง และต้นกล้า สี่คนเดิมแล้ว เรายังได้ แนท (ปาณิก) มาร่วมทำงานด้วย โดยแนทช่วยดูแลเรื่องการบริหารจัดการงานภายในสำนักงานทั้งหมดโดยแนทเริ่มทำงานเต็มเวลาตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปครับ

ส่วนไป๋และจอยนั้นไม่ได้มาช่วยเราทำงานแล้ว เนื่องจากไป๋และจอยอยู่กรุงเทพฯ การทำงานร่วมกันไม่สะดวกครับ โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นโครงการที่ทุกอย่างต้องตั้งต้นใหม่เช่นนี้ครับ

ทีมงานเพียง 5 คนเท่านี้ย่อมไม่เพียงพอต่อการทำงานของ Digital KM ตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้แน่นอน ดังนั้นตอนนี้เรากำลังรับสมัครงานตำแหน่ง "นักข่าวออนไลน์" และตำแหน่ง "ผู้ดูแลชุมชนออนไลน์" รวมทั้งเรากำลังเปิดรับสมัคร "โปรแกรมเมอร์" ด้วยครับ

สำหรับตำแหน่ง "นักข่าวออนไลน์" และ "ผู้ดูแลชุมชนออนไลน์" นั้น ในขณะนี้มีผู้มาสมัครจำนวนพอประมาณทีเดียวครับ คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้ที่เราปิดประกาศรับสมัครเราน่าจะได้มือดีมาช่วยเหลืองานของเราแน่นอนครับ

ในเทอมหน้านั้นนกและเบิร์ดจะจบการศึกษาและจะเข้ามาทำงานเต็มเวลากับเราอีกด้วยครับ โดยนกเป็นโปรแกรมเมอร์และเบิร์ดดูแลงานออกแบบกราฟฟิค นกกับเบิร์ดเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียน ปวส. ถ้าเจอเบิร์ดก็จะเจอนก ถ้าไม่เจอนกถามหาเบิร์ดได้ เวลาเรียกชื่อสองคนนี้ผมงงชมัด

Digital KM ภายในบรรทัดเดียว

ชุดโครงการ Digital KM เป็นชุดโครงการใหญ่ครับ เราพบว่าการจะอธิบายความหมายว่าชุดโครงการนี้ทำอะไรนั้นต้องใช้เวลาในการอธิบายอย่างมากทีเดียว เราเลยคิดว่าในขั้นแรกสุดเราต้องสรุปความหมายของ Digital KM ให้เหลือบรรทัดเดียวให้ได้ มิฉะนั้นเราคงไม่สามารถทำงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้เสนอไว้กับ สสส. แน่นอนครับ

แต่การสรุป proposal จำนวนห้าสิบกว่าหน้าให้มาเหลือบรรทัดเดียวเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับ เราใช้เวลาคิดกันนานทีเดียวกว่าจะได้คำสรุปที่ "คิดว่าน่าจะใช่" ครับ

เราสรุปว่า

Digital KM is "the free technology outsourcing center for social organizations in Thailand."

สรุปเสร็จแล้วยังไม่เป็นภาษาไทยเลย

สรุปอีกทีว่า

"ท่านมีความรู้ เรามีเทคโนโลยี" ได้แก่ ถ้าชุมชน โครงการ หรือหน่วยงานเพื่อสังคมใดต้องการเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ Digital KM ยินดีช่วยจัดการเรื่องเทคโนโลยีให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับ

ขยายความให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นอีกหน่อยว่า

"Digital KM ยินดีช่วยเหลือทุกชุมชน ทุกโครงการ และทุกหน่วยงานเพื่อสังคมจัดทำเว็บไซต์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และเรายังมีเทคโนโลยีอีกหลายอย่างที่นอกเหนือจากเว็บไซต์ที่จะเสนอเป็นทางเลือกให้ด้วย"

ยิ่งกว่านั้นเราทำงานแบบ user-centered technology development นั่นคือ

"เราจะทำเว็บไซต์ให้ท่านอย่างที่ท่านต้องการ ไม่ใช่อย่างที่เราต้องการ เพราะความต้องการของผู้ใช้คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดในการสร้างเทคโนโลยี"

สาเหตุที่เราทำได้เช่นนี้เพราะ Digital KM เป็นชุดโครงการที่อยู่ภายใต้แผน 12 ของ สสส. ซึ่งเป็น "แผนสนับสนุนแผน 1-11" ดังนั้นหน้าที่หลักของโครงการภายใต้แผนนี้คือการสนับสนุนให้ภาคีของ สสส. สามารถทำงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการนั่นเองครับ

โดย "ภาคี" ของ สสส. ไม่ได้หมายถึงผู้รับทุนจาก สสส. แต่เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึง "ทุกคน" เพราะแม้วันนี้ชุมชน โครงการ หรือหน่วยงานเพื่อสังคมใดมิได้รับทุนจาก สสส. แต่ สสส. คาดหวังว่าวันหนึ่งจะสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทีมทำงานเหล่านั้นครับ

ดังนั้นในวันนี้ ชุมชน โครงการ หรือหน่วยงานใด ไม่ว่าจะรับทุนจาก สสส. หรือไม่ก็ตาม หากต้องการความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีออนไลน์ Digital KM ยินดีช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับ

ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของทุกโครงการในทุกองค์กรคือการจัดการเทคโนโลยีออนไลน์ เพราะในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีออนไลน์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของการทำงานในเกือบทุกเรื่อง อย่างไรก็ตามโครงการโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ดำเนินงานโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ดังนั้น technology outsourcing center จึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากในการช่วยเหลือให้โครงการเหล่านั้นประสบความสำเร็จในการทำงานครับ

และที่สุดแล้ว การได้เผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนี่เองคือ "การจัดการความรู้" ครับ

เพราะ Digital KM เป็นโครงการเพื่อส่งเสริม "การจัดการความรู้ที่มีชีวิต" ครับ เราไม่ได้ทำ data center หรือ information center ที่ตัดแปะข้อมูลจากแหล่งต่างๆ แต่เราทำ "ความรู้" ให้ได้ "แตกหน่อ ฝังราก ยืนต้น เติบโต ออกดอก ออกผล" ดังนั้น technology outsourcing center เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป้าหมายนี้เป็นจริงได้ครับ

Outsourcing Center ทีละขั้น

จากวัตถุประสงค์บรรทัดเดียว (ซึ่งยาวเกินบรรทัดเดียวไปมาก) ข้างต้นนั้น Digital KM เป็นโครงการใหญ่ครับ

ถ้าจะเป็น outsourcing center แล้วไม่มีเล็กครับ

แต่จะใหญ่ได้นั้นต้องเริ่มต้นทีละขั้น

ขั้นแรกเรื่องบุคลากรครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่ากังวลใดๆ เพราะเราอยู่ภายใน ม.สงขลานครินทร์ ที่มีการสร้างบัณฑิตด้านต่างๆ มากมายในแต่ละปี บัณฑิตเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน technology outsourcing center นี้ครับ

ขั้นต่อไปเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ครับ เรื่องนี้ก็ไม่เป็นปัญหาเช่นกัน ด้วยการสนับสนุนจาก สสส. เราสามารถจัดหาเพื่อให้บุคลากรทำงานได้เต็มที่ครับ

ขั้นท้ายสุดคือขั้นความมั่นคงของ outsoucing center นี้ครับ ถ้าโครงการไหนใช้บริการจาก Digital KM แล้ว จะมั่นใจได้อย่างไรว่า Digital KM จะยังอยู่ตลอดรอดฝั่งเพื่อให้บริการตลอดไปได้จริงๆ หรือจากบริการฟรีเปลี่ยนไปเป็นเก็บเงินในราคาสูงในที่สุด

เรื่องนี้ไม่มีปัญหาเลยครับ ตราบใดที่ท่านใช้บริการจาก Digital KM แล้ว Digital KM ก็จะยังอยู่ให้บริการท่านแน่นอน เพราะ Digital KM เป็นโครงการระดับมหาวิทยาลัยของ ม.สงขลานครินทร์ ครับ ไม่ใช่เป็นของคณะทำงานกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับ

ม.สงขลานครินทร์ตั้งเป้าหมายในความเป็นเลิศด้านการวิจัยและบริการชุมชนเพื่อเป็นส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมครับ ดังนั้น techonology outsourcing center อย่างในโครงการ Digital KM นี้เป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะพัฒนาสังคมไปในทิศทางที่ดีงามโดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความเข้าใจอันดีของสมาชิกในสังคม ด้วยเหตุนี้โปรดวางใจใช้บริการของ Digital KM เถอะครับ ม.สงขลานครินทร์ ไม่ทิ้งท่านแน่นอน

Outsourcing Center ทีละก้าว

การจะเป็น technology outsourcing center ที่สามารถให้บริการผู้ขอใช้บริการในปริมาณมากได้อย่างดีโดยมีประสิทธิภาพนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับ ไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำได้ภายในเวลาข้ามคืนแน่นอน ที่จริงแล้วเป็นเรื่องท้าทายมากในการทำด้วยซ้ำ บอกตรงๆ ว่าโอกาสไม่ประสบความสำเร็จมีมากกว่าโอกาสของความสำเร็จ แต่ถ้ามนุษย์เลือกทำแต่สิ่งที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงไปหมด พัฒนาการของมนุษยชาติก็คงไม่ไปถึงไหน มันต้องมีใครสักคนที่เชื่อว่ามนุษย์บินได้ และต้องมีใครสักคนอยากค้นหาขอบโลกครับ

สิ่งที่เราต้องการจะทำใน Digital KM นี้ไม่ยากเท่ากับความพยายามที่จะบินหรือการค้นหาขอบโลก แต่ก็ยากเพียงพอที่จะทำให้สิ่งที่เขียนทั้งหมดนี้เป็นเพียงความฝันที่น่าขบขันครับ

ดังนั้นเราจึงเลือกที่จะทำทีละก้าว ทดลองทีละขั้น จากเล็กไปใหญ่ เพื่อค้นหา best practices ในการทำสิ่งที่เราต้องการนี้ครับ

ในขณะนี้เราได้ติดต่อโครงการที่ต้องการ outsource งานด้านเทคโนโลยีมายัง Digital KM แล้วหลายโครงการ เราจะเริ่มจากโครงการเหล่านี้ซึ่งโดยส่วนใหญ่อยู่ภายใน ม.สงขลานครินทร์ หรือพื้นที่ใกล้เคียงครับ ทั้งนี้เพื่อให้การติดต่อสื่อสารและการทดลองการพัฒนาเทคโนโลยีและการใช้งานร่วมกันนั้นดำเนินไปได้อย่างเป็นระบบเพื่อจะได้ขยายผลนั้นไปยังหน่วยงานอื่นที่อยู่ไกลขึ้นต่อไปครับ

เครื่องมือ อุปกรณ์ และที่สำคัญ "หนังสือ"

ในช่วงหนึ่งเดือนครึ่งที่ผ่านมานี้ เราใช้เวลาในการ "ซื้อ" ครับ

ก่อนหน้านี้เรามีทุนจำกัด เราทำงานภายใต้เงื่อนไขว่าอุปกรณ์ทุกอย่างต้องใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อะไรที่พอจะหาทางประหยัดเงินได้ เราก็จะพยายามประหยัดให้ได้มากที่สุด ที่ผ่านมานั้นเราถือว่าทำได้มีประสิทธิภาพใช้ได้ทีเดียว เราเชื่อว่างานที่เราทำได้เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดทุนที่เราได้รับนั้นคุ้มค่าอย่างยิ่งครับ

ใน Digital KM เราได้รับทุนสนับสนุนในปริมาณมากขึ้น ดังนั้นในตอนนี้เรามุ่งประหยัดสิ่งที่ "แพง" ที่สุดครับ

เพราะสิ่งที่แพงที่สุดและจะไม่มีอะไรแพงกว่านี้ได้อีกแล้วได้แก่ "คน" ครับ ไม่ว่าจะใช้ทุนปริมาณขนาดไหน ถ้าไม่มี "ใจ" ก็ไม่มีทางได้ "คน" ที่ยอมอุทิศเรี่ยวแรงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมสังคมอย่างแท้จริงได้ครับ

เราจะเห็นคนมากมายพูดถึงการทำงานเพื่อสังคมในวงเหล้ากลางร้านหรู พูดถึงการอนุรักษ์พลังงานกลางร้านอาหารในห้างดังที่ใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือนมากกว่าบางจังหวัดในประเทศไทย ที่จริงแล้วมีร้านเหล้าประเภทหนึ่งเรียกว่า "ร้านเพื่อชีวิต" ตั้งอยู่ทุกหัวระแหงในประเทศไทยด้วยซ้ำ สิ่งที่เขาพูดคุยกันในร้านเหล่านี้ช่างเบาบางและห่างไกลจากความเป็นจริงเหลือเกิน พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่อโคจร ไม่ได้ต่างจากพื้นที่อื่นๆ เลยครับ

แต่ยังมีคนอีกมากมายที่ทำงานเพื่อให้คนอื่นมีความสุขขึ้นด้วยใจ ทำอยู่ทุกวันในฐานะสิ่งปกติของชีวิต เป็นหน้าที่ เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตอยู่โดยปกติของเขา คนกลุ่มนี้คือเป้าหมายที่แท้จริงของ Digital KM ที่จะเผยแพร่สิ่งที่เขาทำให้เป็นต้นแบบ เป็นตัวอย่างของสังคมทั่วไปครับ

ทีมทำงานของเราตอนนี้ทำงานด้วย "ใจ" ทั้งนั้นครับ เรามีมะปรางที่พร้อมช่วยเหลือทุกท่านอยู่ตลอดเวลา เรามีต้นกล้าที่พร้อมดูแลปัญหาทุกอย่างทางเทคนิคทันทีที่ได้รู้ เรามีแนทที่กำลังเริ่มตามแบบรุ่นพี่ทั้งสองคน

ดังนั้นสิ่งที่เราจะซื้อด้วยทุน Digital KM คือซื้อเพื่อประหยัดทรัพยากรที่แพงที่สุดที่เรามีอยู่ตอนนี้ ทำอย่างไรให้บุคคลเหล่านี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้หมายความว่าทำงานหนักขึ้น แต่ทำงานได้ผลลัพธ์มากขึ้นภายในเรี่ยวแรงในการทำงานที่ลงไปเท่าเดิมครับ

ผมถามหนุ่มสาวเหล่านี้ว่ามีอะไรบ้างที่ซื้อแล้ว จะทำให้พวกเขาสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พวกเขาตอบผมว่าไม่มี เท่านี้ก็พอแล้ว ประหยัดภาษีประชาชน ดังนั้นผมซื้อให้เองครับ

ผมซื้อให้ตัวผมเองและ อ.จันทวรรณ ด้วยครับ เพื่อตอบโจทย์ให้ได้ว่าทำอย่างไรเวลาที่เรามีอยู่จำกัดในแต่ละวันนั้นจะสามารถเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลสูงได้มากที่สุด

ตัวอย่างเช่น ผมซื้อจอขนาด 24" สองจอเพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรม เพราะ more screen space = more productivity ถ้าผมมี productivity ได้เท่ากับโปรแกรมเมอร์สองคน ค่าจอขนาดใหญ่นี้ถูกกว่าเงินเดือนโปรแกรมเมอร์มากครับ

นอกจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ผมทุ่มซื้อด้วยทุน Digital KM ได้แก่ "หนังสือ" ครับ เพราะประสิทธิภาพในการทำงานเกิดขึ้นได้ด้วย "ความรู้" ครับ และไม่มีแหล่งความรู้อะไรดีเท่า "หนังสือ" อีกแล้วครับ

ผมซื้อรายงานจาก Nielsen Normal Group ซึ่งแพงอย่างมหาศาล เพราะผมเชื่อว่าถูกกว่าการให้มะปรางอดนอนลองผิดลองถูกข้ามวันข้ามคืน ผมสั่งหนังสือจาก Amazon.com หลายต่อหลายเล่มเพราะเชื่อว่าดีกว่าให้ต้นกล้าเสียเวลาค่อนวันเพื่อค้นหาเทคนิคการเขียนโปรแกรมที่มีอยู่แล้วในหนังสือเหล่านั้นครับ

เมื่อเราทำงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ สิ่งแรกสุดที่ควรทำคือ "ใช้ความรู้ทำงาน" ครับ

เครื่องแม่ข่าย

สิ่งสำคัญที่เราได้จัดซื้อในช่วงเดือนที่ผ่านมาได้แก่เครื่องแม่ข่ายประสิทธิภาพสูงจำนวนสามเครื่องด้วยกันครับ

เครื่องแม่ข่ายเป็นปัญหาหลักของเรามาตลอดเวลา เราไม่เคยมีเครื่องแม่ข่ายที่มีกำลังพอใช้เลย ที่ผ่านมาเราต้องเสียเวลาพยายามทำให้โปรแกรมทำงานเร็วขึ้นด้วยกลวิธีต่างๆ เพื่อเอาชนะกำลังที่มีจำกัดของเครื่องแม่ข่ายของเรา การทำงานเหล่านี้สูญเสียเวลาไปมากมายมหาศาลแต่ไม่มีผลลัพธ์ที่มองเห็นได้ชัดเจนครับ ด้วยทุนจาก Digital KM นี้ เราจะมีเครื่องแม่ข่ายที่มีกำลังมากขึ้นและทำให้เรามีเวลามากขึ้นในการทำงานเชิงรุกครับ

คาดว่าเครื่องแม่ข่ายใหม่น่าจะติดตั้งได้ในเดือนหน้านี้ครับ

portals, portals, portals, lots of portals

งานสำคัญที่เราทำในช่วงหนึ่งเดือนครึ่งที่ผ่านมาคือทำเรื่อง "เว็บท่า" หรือ portal site ครับ โดยเราพยายามพัฒนาองค์ความรู้ในการทำ portal site ที่ดีและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดีครับ

เราพยายามพัฒนา best practices ของ portal sites เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนา portal sites ให้แก่ภาคีต่างๆ ในอนาคต เพราะเวลาพูดถึง "การทำเว็บไซต์" แล้วโดยส่วนใหญ่จะหมายถึงการทำ portal site ทั้งสิ้น

โดยในช่วงที่ผ่านมานั้น เราพัฒนาองค์ความรู้ในการทำ portal site โดยทำงานควบคู่กับการจัดทำเว็บไซต์ใหม่ของ ม.สงขลานครินทร์ และองค์กรต่างๆ ที่เราได้มีสัญญาไว้ด้วยก่อนเริ่มโครงการ Digital KM ครับ

เวลาพูดถึงการ "ทำเว็บไซต์" นั้น จะมีสองประเด็นด้วยกันที่ผู้คนมักสับสน

ประเด็นแรกเป็นประเด็น computer science and engineering ครับ ประเด็นนี้แก้ปัญหาการ "ทำ" ให้เว็บไซต์สามารถเกิดขึ้นได้สามารถเข้าใช้ได้ ซึ่งก็คือการจัดทำหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ให้ทำงานได้ถูกต้อง งานนี้คืองาน "วิศวกรรม" ครับ

ส่วนประเด็นถัดมาคือประเด็น information systems ซึ่ง "ทำ" เพื่อให้เว็บไซต์สามารถ "ใช้งานได้" นั่นคือให้เว็บไซต์สามารถให้ข้อมูลหรือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้จริง ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้จริงตามความประสงค์ของผู้ใช้ มีระบบให้สามารถเกิดการปรับปรุงข้อมูลได้ตรงตามความต้องการผู้ใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของจัดตั้งเว็บไซต์ขึ้น งานนี้คืองาน "สถาปัตยกรรม" ครับ

ในปัจจุบันการสร้างสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆ นั้น ผู้คนจะเข้าใจโดยทั่วไปว่างานวิศวกรรมกับงานสถาปัตยกรรมนั้นแตกต่างกัน แต่ในการทำเว็บไซต์นั้น งาน "วิศวกรรม" และ "สถาปัตยกรรม" ของเว็บไซต์มักจะถูกเข้าใจผิดเสมอโดยมีความคิดว่าคนที่สามารถทำงานวิศวกรรมของเว็บไซต์ได้จะสามารถทำงานสถาปัตยกรรมของเว็บไซต์ได้ด้วย และสาเหตุนี้เองที่ทำให้เกิดเว็บไซต์จำนวนมากมายที่แม้มีข้อมูลอยู่แต่ก็ไม่สามารถใช้งานจริงได้ครับ

ในการพัฒนา best practices เพื่อการทำ portal sites ของเรานี้ เราครอบคลุมทั้งงานวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม และไม่ได้พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์เพียงหนึ่งหรือสองเว็บด้วย แต่เรากำลังพัฒนาว่าทำอย่างไรเราจึงสามารถให้บริการการทำเว็บทั้งบริการด้านวิศวกรรมและด้านสถาปัตยกรรมในปริมาณมากๆ พร้อมๆ กันได้ครับ

เราตั้งโจทย์ไว้ว่าภาคีของ สสส. มีทั้งหมด 2,000 ภาคี ทำอย่างไรเราจึงสามารถช่วยให้ภาคีเหล่านี้มี portal sites ที่ดีได้พร้อมๆ กันทั้งหมด เพราะไซต์ที่ดีย่อมดึงเอาทั้งความรู้ชัดแจ้งและความรู้ฝังลึกของภาคีออกมาแสดงได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมครับ

โจทย์นี้คือโจทย์สองชั้นครับ เพราะเป็นโจทย์ของคุณภาพและเป็นโจทย์ของปริมาณในเวลาเดียวกัน ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ครับ ส่วนผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรต้องติดตามกันต่อไป เพราะเรายังคงค้นหาแนวทางที่ลงตัวที่สุดอยู่ครับ

เริ่มต้นเขียนโปรแกรมของ GotoKnow ใหม่

อีกสิ่งที่เป็นส่วนสำคัญมากของงานที่เราตัดสินใจในการทำในเดือนนี้คือการ "เขียนโปรแกรมของ GotoKnow" ใหม่ครับ

ก่อนหน้านี้โปรแกรมที่ใช้กับเว็บไซต์ GotoKnow.org พัฒนาด้วยเทคโนโลยีชื่อ Ruby on Rails ครับ เทคโนโลยีนี้ที่จริงแล้วเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากในการพัฒนาเว็บซอฟต์แวร์ เพราะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการภายในเวลาอันรวดเร็วและสามารถใช้งานได้ดี อีกทั้งปัจจุบันมีผู้ที่สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเทคโนโลยีนี้ได้เพิ่มจำนวนขึ้นมาก ที่จริงแล้วในช่วงสองปีที่ผ่านมานี้เรียกได้ว่าเทคโนโลยี Ruby on Rails จัดได้ว่าเป็นเทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทีเดียวครับ

อย่างไรก็ตาม Ruby on Rails ยังมีปัญหาในการใช้งานในเว็บไซต์ที่มีการใช้งานปริมาณมาก เช่น GotoKnow.org โดยเทคโนโลยีนี้ทำงานได้ช้าและต้องการเครื่องแม่ข่ายที่มีกำลังสูง นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ประกอบในเทคโนโลยีนี้ (modules) ยังใหม่และมีปัญหาบ่อยครั้ง ทำให้งานพัฒนาไม่สามารถดำเนินได้ด้วยความรวดเร็วอย่างที่เราต้องการครับ

ตลอดสองปีที่ผ่านมา เราเรียนรู้กับ Ruby on Rails ว่าด้วยเทคโนโลยีนี้การเริ่มต้นทำเว็บสามารถทำได้รวดเร็วมาก แต่เมื่อการใช้งานมีมากแต่กำลังทุนในการขยายเครื่องแม่ข่ายไม่สามารถตอบรับได้ การพยายามปรับแต่ง Ruby on Rails เพื่อให้รองรับการใช้งานได้ในสภาวะที่ทรัพยากรมีจำกัดนั้นเป็นเรื่องที่กินกำลังการทำงานเป็นอย่างยิ่งครับ

ด้วยเหตุนี้เองเราจึงเลือกที่จะเขียนโปรแกรมใหม่ด้วย Catalyst ครับ โดย Catalyst เป็นเทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บซอฟต์แวร์ด้วยภาษา Perl ซึ่งเป็นภาษาที่ทำงานได้รวดเร็วมากภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัด นอกจากนี้ Catalyst ใช้ส่วนประกอบต่างๆ ที่มีการพัฒนามาอย่างยาวนาน หมายความว่าความเสถียรของเทคโนโลยีเหล่านี้มีสูงมาก คาดว่าจะทำให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีเวลาเพิ่มเติมความสามารถใหม่ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากลดเวลาในการแก้ไขปัญหาความไม่เสถียรของระบบลงครับ

การพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานแต่อย่างใดครับ ข้อมูลทุกอย่างจะยังมีอยู่ในระบบเช่นเดิมครับ ที่จริงแล้วจากมุมมองของผู้ใช้งานนั้น จะไม่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ครับ

ThaiHealth Info Center

ชุดโครงการ Digital KM นี้ที่จริงแล้วแบ่งการทำงานเป็นสองส่วนด้วยกัน คือส่วนสงขลากับส่วนกรุงเทพฯ ครับ

ส่วนกรุงเทพฯ ของ Digital KM รับผิดชอบจัดทำเว็บไซต์ ThaiHealth Info Center เพื่อเป็นศูนย์รวมสื่อทุกประเภทที่ภาคี สสส. ได้จัดทำไว้ตั้งแต่อดีตถึงในปัจจุบัน เพื่อให้การสืบค้นเข้าถึงสามารถทำได้ง่ายโดยประชาชนทั่วไป

OpenDream โดยสองหนุ่มสาวไฟแรง เก่งและหนึ่ง รับผิดชอบในส่วนนี้ครับ ซึ่งในตอนนี้งานพัฒนา Info Center ได้เสร็จเกือบหมดแล้วพร้อมทดลองใช้งานจริงได้แล้ว ยังขาดอยู่เพียงส่วนเดียวคือการตกแต่งหน้าเว็บให้สวยงามเท่านั้นครับ

คาดว่าภายในเดือนหน้านี้เว็บจะสามารถเปิดตัวให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงสื่อต่างๆ ที่ สสส. และภาคีได้ผลิตไว้เพื่อนำไปใช้งานได้ครับ

สื่อเหล่านี้มีประโยชน์มาก ผมเชื่อว่า สสส. มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ชุมชนและองค์กรต่างๆ ได้เข้าถึงสื่อเหล่านี้และนำไปใช้ต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาวะในประเทศไทยครับ

ก้าวต่อไปในเดือนหน้า

ในเดือนต่อไปนี้ เรายังคงมุ่งในเรื่องเดิมให้มีผลลัพธ์ที่ต้องการ ได้แก่การพัฒนา best practices ในการทำงานร่วมกันในฐานะ technology outsourcing center สำหรับภาคี และ best practices ในการทำ portal sites ในปริมาณมากๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งทางสถาปัตยกรรมสารสนเทศและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อเริ่มต้นดึง "ความรู้ที่มีชีวิต" ให้ได้ออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่และใช้งานให้มากที่สุด

นอกจากนี้เราจะยังเริ่มต้นการใช้งานระบบ mailing lists ที่เราพัฒนาเพื่อภาคี สสส. ด้วย โดยจะเริ่มแนะนำเหตุผลของการใช้ระบบ mailing lists พร้อมสนับสนุนการใช้งานต่อไปตามลำดับ โดยการใช้งาน mailing lists นั้นมีประเด็นด้าน computer science และ information systems ด้วยเช่นกัน

mailing lists เป็นระบบที่มีการนำไปใช้ในองค์กรแล้วโดยส่วนใหญ่จะไม่ประสบความสำเร็จ ในขณะบางองค์กรที่นำไปใช้แล้วประสบความสำเร็จจนกล่าวเป็นเครื่องมือที่ถือได้ว่าดีที่สุดในการสื่อสารภายในองค์กร สาเหตุของความสำเร็จและไม่สำเร็จนี้ พวกเราในฐานะ information scientists มีคำตอบว่าทำไม ซึ่งเรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อไปครับ เราจะมาเฉลยในเดือนหน้าครับ

หมายเลขบันทึก: 201733เขียนเมื่อ 17 สิงหาคม 2008 22:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 เมษายน 2012 02:14 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (362)

เห็นเนื้อหางานแล้ว เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับ ขอให้กำลังใจคนทำงาน

หากมีอะไรให้ผมได้รับใช้ Gotoknow ได้ ให้แจ้งมาได้เลยครับผม

โดยเฉพาะประเด็น "Health Promotion"

สวัสดีครับท่านอาจารย์และทีมงาน

 • มาเป็นกำลังใจอีกแรงหนึ่งครับ
 • ผมว่าเป็นสุดยอดแห่งการบูรณาการชีวิตและเทคโนโลยีเลยครับ ทึ่ง!

น่าสนใจมากครับ กับการรายงานความคืบหน้าแก่สมาชิก (ที่ไม่ได้เข้ามาบ่อยเท่าไหร่นัก หลังจากเรียนหลักสูตรของ อ.พี่ส้ม ปรีดิ์ฤทัย เหล่าพูนพัฒน์) และมีโอกาสได้เจอตัวจริงของ อ.ธวัชชัย ในห้องเรียนที่เป็นวิทยากรพิเศษ เป็นแนวคิดที่ดีมากครับ แต่ว่า อยากให้มีมุมโลกทัศน์แบบเปิด ในบอร์ดด้วยครับ เพราะ HR รุ่นก่อน ๆ มีความคิดแบบปิดเยอะไปหน่อย นะครับ อันนี้ถือเป็นข้อเสนอนะครับ หากกระทบกับใครต้องขออภัยด้วยครับ แต่ขอสนับสนุนครับ มีอะไรให้รับใช้ก็ด้วยความยินดี นะครับ

มาให้กำลังใจอาจารย์และทีมงานครับผม

ขอบคุณครับ

สานิตย์ จิตต์นุพงศ์

เรียน อาจารย์ และทีมงาน

ผมอ่านรายงานของท่านแล้ว

อึ้ง ทึ่ง เสียว

งานมันน่าจะหนักโคด (ขอโทษ ที่ใช้ภาษาวัยรุ่น เพราะได้อารมณ์ดี)

แต่อาจารย์เขียนอ่านน่าสนุก

ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในทีมที่(บ้า)ทำได้ขณะนี้

ดีใจที่มีโครงการดีๆ ข่าวดีๆ ในสังคมเลวๆ

สวัสดีครับ

มาให้กำลังใจด้วยคนครับ

ขอชื่นชมในการทำงานและขอส่งกำลังใจมาสนับสนุนค่ะ

ขอบคุณ G2Kค่ะ ที่เป็นเวทีสำหรับคนทำงาน ได้ ลปรร ทำให้ชีวิตดีขึ้นมากค่ะ ทั้งชีวิตการทำงาน ชีวิตส่วนตัว รวมทั้งทำให้สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ มองโลกในเชิงบวกได้ด้วยนะคะ จากการบันทึกประจำทำให้เราสรุปรวบยอดความคิดให้สั้นๆง่ายๆค่ะ

เรียนคณะทำงานทุกท่าน

ดีใจและขอแสดงความยินดี ที่ทีมงานได้จุดยืนเป็นของตัวเอง และที่ดีใจมากไปกว่า คือ gotoknow อยู่ข้างๆตัวเรานี่เอง ดีค่ะ อย่างน้อยงานต่างๆ ที่กำลังขับเคลื่อน อาทิ งานต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา จะได้ออกสู่สายตาในหลากหลายรูปแบบ พวกเราจะร่วมกันทำงานพัฒนาสังคม พัฒนาเยาวชนให้ออกไปทำงานให้กับสังคม เราจะมาร่วมกันสร้างสรรค์เยาวชนที่มีจิตสำนึกละเอียดนะคะ

ยินดีด้วย เป็นโครงการที่ดี น่าเผยแพร่

ขอบคุณ อาจารย์ ธวัชชัย

บันทึกนี้ ทำให้เข้าใจเบื้องหลัง การทำงาน ว่า อาจารย์ และทีม มีงานที่หนักสาหัส

แต่ gotoknow สำคัญและ มี คุณค่ายิ่ง แก่ คน จำนวนมาก ทั้งหลายทั้งมวล ปัจจุบัน และอนาคต

ขอบคุณทีมงานไฟแรง ที่มุ่งมั่น ตั้งใจ ขอบคุณอ จัน น้องมะปราง น้องต้นกล้า และน้องๆ อีกหลายคน ที่จะเข้ามา ทำสิ่งดีงามนี้

ขอมาอีกแรง มาเชียร์สนับสนุน ความตั้งใจดี ของ ทีม ใน gotoknow ที่แสนจะมหัศจรรย์นี้ค่ะ

ตามมาเชียร์ทีมงานอีกแรงหนึ่งครับ...

เป็นกำลังใจให้ด้วยคนนะคะ..อ่านแล้วก็ทำให้ตัวเองมีแรงบันดาลใจในการสู้งานเพื่อผู้ป่วยอีกครั้งค่ะ..

no comment,

สู้ๆๆน่ะค่ะ

ขอสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ อาจารย์และทีมงานครับ

งานนี้เหนื่อยแต่คุ้มค่า

ส่วนรวมได้รับประโยชน์

ขอเอาใจช่วยครับ

ชอบมากค่ะ โดยเฉพาะการที่คุณทำงานกันด้วย "ใจ" คุณกล้าคิดโครงการระดับนี้ได้ก็เพราะหัวใจคุณเข้มแข็งมาก เราก็เป็น KM TEAM ขององค์กร ขอเรียนรู้ ร่วมเป็นเครือข่าย และเป็นกำลังใจให้ค่ะ

สวัสดีครับผมขอแสดงความยินดีด้วยที่ให้ข้อมูล

และขอเป็นกำลังใจในการทำงานของทีมงานด้วยครับ

แก้ว สารกา

ขอบคุณมากนะครับ

งานใหญ่งานหนักแต่เนื้อหาอัดแน่นด้วยสาระคุณภาพมากเลยครับ เป็นกำลังใจให้ครับ ขอให้ประสบความสำเร็จครับ ...

 • ขอบคุณสำหรับการรายงานความก้าวหน้าค่ะ
 • ทำงานบริการวิชาการแก่สังคม....มักพบปัญหาประเด็นนี้ค่ะ ดิฉันก็ประสบปัญหาลักษณะเดียวกัน พอถามการเงินเขากลัว สตง ตรวจสอบ ต้องละเอียด รอบครอบค่ะ เขาให้ทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามระเบียบค่ะ คนทำโครงการก็อึดอัดเหมือนกันค่ะ
 • เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะ 

สนับสนุนความคิดเห็นค่ะ

สู้ๆ มีอะให้ผมพอที่จะช่วยได้ผมจบเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งมาได้ที่ pramote_info@hotmail.com

ขอบคุณที่เอาใจใส่อย่างดียิ่ง อยากให้ช่วยอะไร บอกเลยครับ:)

ขอบคุณ..ขอบคุณ..และขอบคุณ อาจารย์และคณะทำงานนะคะ ^^

สวัสดีค่ะ อ.ธวัชชัย

 • อ่านดูแล้วยังมีภาระงานอีกมากเลยค่ะที่อาจารย์และทีมงานต้องดำเนินการต่อ
 • แม่นีโอได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็เกือบจะปีแล้ว ไม่เคยทราบว่าผู้พัฒนาระบบทำงานกันหนักมาก...เรานี่แย่จัง
 • หากอาจารย์มีอะไรให้ช่วยเหลือ ก็ยินดีนะคะ
 • ยังไงก็ขอให้กำลังใจอาจารย์และทีมงานที่ทำงานกันอย่างแข็งขันนะคะ :-)

เห็นด้วยอย่างยิ่ง และจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ในตลาดวิชาการ เยี่ยม

      ขอบคุณอาจารย์และทีมงานทุกท่านในการทำสิ่งดีดีให้ทุกคนค่ะ

รอติดตามดูครับ เป็นกำลังใจให้เยอะๆ ครับ :)

มาร่วมชื่นชมความก้าวหน้าของ gotoknow ค่ะ ดีใจที่ มอ. สนับสนุนทีมงาน userble lab และถือว่างานนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย และให้การสนับสนุน (อยากให้มหาวิทยาลัยในประเทศเป็นอย่างนี้แหล่ะค่ะ) เมื่อปรับระบบบริหารการทำงานเข้ากันแล้ว มันน่าจะช่วยเสริมแรงกันอย่างมากเลยนะคะ

น.พ.สำเริง ไตรติลานันท์

ขอแสดงความดีใจกับ องค์กรแห่งการเรียนรู้ : KM ที่ได้รับแหล่งทุนสนับสนุน จาก สสส. ทำให้ประเทศเรามีการรวมตัวกันของกลุ่มคนทีมีความรู้ โดยอาศัยช่องทาง Digital KM นี้ จะเป็นที่รวมสมอง(Brain Storm)ของบุคลากรที่มีความรู้หลากหลาย เพื่อเป็นด้านที่ 1ของสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา คือ ด้านความรู้ ที่ ศ.น.พ.ประเวศ วะศี ได้กล่าวถึง ด้านที่ 2 ก็มีองค์กรที่จะดำเนินการตามความรู้ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , ร.พ.รูปเครือข่าย 3 ระดับ และ สถานีอนามัย ซึ่งจะพัฒนาเป็นสถานพยาบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ให้เป็น

ศูนย์สุขภาพชุมชน มีแพทย์ออกให้บริการช่วงเช้าทุกวันราชการ ช่วงบ่ายพยาบาลเวชปฏิบัติ ให้บริการต่อ โดยปรึกษาแพทย์ประจำที่ออกตรวจตอนเช้า ที่กลับไปดูคนไข้และผลสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ คนไข้ในพื้นที่ที่มานอนป่วยใน ร.พ.ที่ตรวจให้เสร็จก่อนออกตรวจคนไข้ที่ใกล้บ้าน เมื่อมีคนไข้มาตรวจใกล้บ้านมากขึ้น ก็จะพัฒนาเป็น

ศูนย์แพทย์ชุมชน มีแพทย์ออกให้บริการตลอดเวลาราชการในที่สุด 

ตามแนวทางการดูแลสุขภาพรูปเครือข่าย

ด้านที่ 3 คือ การมีกฏหมายบังคับให้เป็นไปตามความรู้ ด้านที่ 1 เช่น มีแนวทางที่จะออกกฏหมาย เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพใกล้บ้านใกล้ใจ

ตามบทความที่ผมเขียนขึ้นจากประสบการณ์การทำงาน ร.พ.อำเภอมา 27 ปี ตามเวบบอร์กข้างล่าง

 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samrotri

 • ทรัพยากรที่แพงที่สุดคือคน..ซื้อได้ด้วยใจ
 • เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ

ได้รับข่าวสารเรียบร้อย และยินดีกับ KM ด้วย กำลังดำเนินการศึกษาขั้นตอนและรูปแบบใหม่เพื่อนำเทคโนโลยีไปใช้คู่กับความรู้ที่มี

วิเชียร นันทชัยพิทักษ์

ขอเป็นกำลังใจให้คนที่ทำงานเพื่อสังคมสู้ๆ นะครับ ผมมีข้อเสนอแนะอย่างนึงครับ การจะทำให้งานที่นำเสนอผ่านสื่อ Internet นั้น มีสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามอย่างหนึ่งที่สำคัญมากคือการทำให้ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น สามารถเข้าถึงได้โดยทุกกลุ่มคน ที่ใช้คำนี้เพราะว่าทุกวันนี้ข่าวสารที่นำเสนอผ่านสื่อ Internet มีเพียงไม่กี่เปอร์เซนต์ที่เข้าถึงได้ด้วยคนทุกคน และการจะทำให้ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ก็คือการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลว่าด้วยข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตาม โดยอาจารย์สามารถเข้าไปหาข้อมูลเหล่านี้ได้ที่ http://www.w3.org/ ซึ่งสิ่งที่เขาได้กล่าวไว้ในนี้จะทำให้ความประสงค์ของอาจารย์บรรลุผลได้มากขึ้นอีกมากมายเลย ผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับ และหากมีอะไรให้ผมช่วยโปรดส่งสารถึงผมด้วยครับ ขอบคุณครับ

 • สวัสดีครับดร.ธวัชชัยและทีมงานgotoknow.orgทุกท่าน
 • อ่านที่อาจารย์เขียนแล้วรู้สึกดีใจ และยินดีกับพัฒนาการความก้าวหน้าของgotoknow.org ณ วินาทีนี้ หลังจากที่ดำเนินงานมาภายใต้ขอจำกัดดังที่อาจารย์ได้บอกเล่ามาอย่างน่าสนใจและน่าติดตามมากครับ
 • หลังจากนี้ ด้วยศักยภาพต่างๆที่กำลังจะโจนทะยานสู่ห้วงเวหาอันไร้ขอบเขต สมาชิกgotoknow.org คงจะพลอยดีใจไปกับความสามารถที่เพิ่มขึ้นนี้ของ gotoknow.org อย่างยิ่ง
 • และคงไม่ผิดนักหากใครจะตั้งปณิธานเนื่องในโอกาสอันดีนี้ว่า "ฉันจะบิน..." ไปพร้อมๆกับปีกคู่ใหม่ของgotoknow.org
 • โลกแห่งการเรียนรู้กำลังรอการบินขึ้นสำรวจและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ
 • ฉันจะบิน
 • ขอขอบคุณดร.ดร.ธวัชชัยและทีมงานgotoknow.orgทุกท่าน รวมถึง"น้องต้นไม้"ที่เติบโตขึ้นเฉกเช่นการเติบโตของgotoknow.org

 

น่าสนใจมากครับท่านอาจารย์ KM จะเป็นความรู้ฝังแน่นที่ยั่งยืน หรือจะเป็นเพียงลมที่พัดผ่าน คงอยู่ที่ผู้ปฏิบัติและผู้กุมนโยบายว่าจะเอาจริงเพียงใด หากมีความคืบหน้ากรุณาส่งข่าวแจ้งชาวบลอกด้วยครับ /thecityedu

ได้รับข่าวสารแล้ว ขอเป็นกำลังใจให้คณะทำงานที่ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะ

สวัสดีค่ะ ได้รับข่าวสารเรียบร้อยแล้วค่ะ ยินดีด้วยค่ะที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อต่อยอดความตั้งใจการทำงาน เป็นกำลังใจให้ทีมงาน gotoknow.org ทุกคนค่ะ

ภญ.รัตติกาล แสนเย็น

ดิฉันยินดีด้วยกับโครงการที่น่าสนใจนี้นะค่ะ ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมยาทาผิวหนังดิฉันจะนำความรู้นี้มาแลกเปลี่ยนนะค่ะ

ยินดีด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ส่งข่าวสารมาให้ทราบ

 • เจริญพรโยมธวัชัชัยพร้อมทีมงาน

ก้าวย่างเพื่อสังคมอุดมสุข

ก้าวไปเพื่อปลดเปลื้องทุกข์

สู่สุขสู่สูงสู่สังคมอุดมปัญญา

 •  มองทีมงานอยู่ไกลๆ
 • ประทับใจในความดี
 • เป้าหมายที่ทีมงานมี
 • ทั้งหมดล้วนเพื่อมวลชน
 • อนุโมทนาสาธุกับการก้าวย่างเพื่อนำทางสังคมไทย..
 • บุญรักษา..

ยินดีด้วยครับ ...จะติดตามผลงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่องานของเราด้วยต่อไปด้วยครับ

ขอบคุณสำหรับทีมงานที่ดีดี แบบนี้ครับ

ขอบคุณครับ

เป็นโครงการที่น่าสใจและมีประโยชน์มากครับ

ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนครับ

ได้รับข่าวสาร ยินดีด้วยค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้คน"ไฟแรง"ทุกท่านค่ะ

ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์และทีมงานสู้ต่อไปครับ

เพื่อประชาชน

ได้รับข่าวสารเรียบร้อยแล้วขอบคุณ"สังคมยินดี"

ขอบคุณมากครับ

ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์อีกคนด้วยค่ะ

ขอบคุณทีมงานทุกท่าน ที่รังสรรค์สิ่งดี ๆ คู่สังคมคนเรียนรู้ และเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ

ยินดีด้วยค่ะ ให้กำลังใจเต็มร้อยเลย

สังคมดี คนดี ทำสิ่งดีๆร่วมกัน เป็นกำลังใจให้เนอครับ

ได้รับข่าวสารแล้วครับ

ขอเป็นกำลังใจให้เดินหน้าต่อไปครับ

ยินดีกับทีมงานและขอบคุณทีมงานทุกท่าน

เป็นกำลังใจใ้ห้นะคะ

ได้รับข่าวสารแล้วค่ะ ยินดีกับทีมงานทุกคนด้วยและขอเป็นกำลังใจให้ในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปค่ะ

เป็นกำลังใจด้วยครับ และยินดีกับประเทศไทยที่จะมีฐานความรู้ดีๆ ให้เราได้ร่วมระดมสมองและความคิดกัน เพื่อกู้ชาติเราให้คนในชาติหัดใช้สมองมากกว่ากำลัง

ขอแสดงความยินดีกับคุณธวัชชัย และทีมงานครับ ที่จะได้สร้าง สิ่ง ดี ๆ ให้กับชุมชน gotoknow และผู้สนใจต่อไปครับ

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับสิ่งดีดีที่สร้างสรรค์

ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงาน ครับ

ได้รับข่าวสาร ขอแสดงควมยินดีกับทีมงาน KM ทุกท่าน

นับว่าเป็นความก้าวหน้าที่จะเดินขึ้นบันใดไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อเดินขึ้นไปเรื่อย

จนไม่มีวันสิ้นสุด

ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกท่านค่ะ

ขอแสดงความยินดีและขอเป็นกำลังใจ

ให้กับทีมงานจ้า

ยินดีด้วยกับโครงการนี้นะคะ ขอให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะคะ มีอะไรใหม่ๆก็ส่งมาให้มั่งนะคะ อยากเปลี่ยนงานจังคะ ขอเป็นกำลังใจนะคะ

ยินดีกับอาจารย์และทีมงานทุกๆท่าน ผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับ....สุดยอด...

ได้รับข่าวสารแล้ว ครับ ยินดีด้วยและขอเป็นกำลังใจให้ ทีมงานมุกท่าน ครับ...

ครูประถม สุพรรณบุรี

ชอบประโยคนี้จังเลยครับ.....

ทรัพยากรที่แพงที่สุดคือคน..ซื้อได้ด้วยใจ

สุดยอด....

ยินดีด้วยครับจะได้ใช้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

ผมอยากเสนองานต่อสาธารณะชนบ้างเหมือนกัน

ที่เคยทำยังไม่เปนองค์ความรู้มากนัก..

นำเสนอได้ผ่านบล็อกโอเค..แต่ของเรายังไม่นำมาจัดทำเป็นเรื่องเป็นราว

หากทำได้จะดีมากๆครับ

http://www.oknation.net/blog/thaibaan/2008/03/26/entry-1

ขอบคุณ

เสี่ยวไทบ้าน

ขอแสดงความยินดี และขออวยพรให้ ทีมงานประสบความสำร็จดังที่ตั้งใจไว้และมีความสุขมากๆค่ะ

ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน และสนับสนุนการพัฒนา...ครับ

วชิรพงษ์ วรพงศ์พัฒนา

ดีครับโครงการนี้ ขอให้สำเร็จครับ มีอะไรให้ช่วย ยินดีนะครับ

จากลูกศิษย์

MBA 18

"the free technology outsourcing center for social organizations in Thailand."

:) นี่คือสิ่งที่ผมฝันอยากทำเหมือนกันครับ

สุขใจ สมพงษ์พันธุ์

ยินดีด้วยคะ ก้าวแรกสับสนแต่ได้เรียนรู้ ก้าวต่อไปจะมั่นคง และแข็งแกร่ง ขอชื่นชมทั้งสสส.และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคม

การจัดทำเว็บไซด์เป็นการเปิดกว้างแค่ไหน ถ้าหน่วยงาน หรือบุคคลจะสามารถเสนอข้อมูลมาร่วมจัดทำเว็บไซด์ได้หรือไม่ มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง อยากมีส่วนร่วมทำงานเพื่อสังคมบ้างถ้าเป็นไปได้

ดร.ประเทือง อัมพรภักดิ์

ขอเป็นกำลังใจให้คุณธวัชชัย ปิยะวัฒน์ และทีมงานจาก มอ. ทุกท่านค่ะ

ดีใจครับที่มีองค์กร, หน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนโครงการ digitat km ขอขอบคุณ สสส.ที่อนุเคราะห์เงินงบประมาณมาให้กับทีมงานเพื่อสร้างสรรโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั่วไป อันเป็นการริ่มต้นในการพัฒนาทางด้าน IT เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนไปใช้ให้เกิดการพัฒนาชาติต่อไป

ขอแสดงความยินดีครับ

สรวีย์ กอนมน

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ ธนาคารชุมชน น้ำริน 2

ขอเป็นกำลังใจสร้างสรรค์ งานที่ดีต่อไปคะ

ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์และทีมงานทั้งหมดด้วย ขอให้มีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่และได้รับผลสำเร็จตามความประสงค์ทุกประการ ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมาย และให้สู้กับอุปสรรคเหล่านั้นแล้วล่วงผ่านไปอย่างไม่ยาก เพื่อนำความสุขให้กับชุมชน G2K และชาวไทยทั้งมวลด้วย ขอบคุณมากครับ

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ อาจารย์และทีมงานทุกท่าน ที่ฟันฝ่าอุปสรรคกันมากว่าจะเป็นโครงการนี้ และขอเป็นกำลังใจเพื่อการมี km digital online ที่ดี ต่อไปครับ

 • ขอบคุณมากที่ให้ขัอมูลรายละเอียดทุกด้าน
 • อ่านแล้วเห็นความตั้งใจ
 • นับว่าอาจารย์ ทำงานรอบคอบ
 • ถึงแม้บางที่มองข้ามสิ่งใกล้ตัวไปบ้างแต่ก็กลับลำได้ทัน
 • ทุกด้านดูมีระบบเบียบตั้งแต่ บัญชี เทคโนโลยี และการการพัฒนา
 • ระบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านแม่ข่าย พัฒนาคน
 • อย่างเป็นขั้นตอน
 • ขอชื่นชมอย่งยิ่งค่ะ

จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานค่ะ

ยินดีด้วยนะครับ...

ขอบคุณที่ช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ดีๆๆ

ให้แก่สังคมของเรา...

ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ และขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกท่านค่ะ

นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนา KM ในประเทศไทย และดีใจที่ทางภาครัฐทำการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม อยากฝากที่ต้องคำนึงถึงอย่างมากเมื่อมีข้อมูลมากๆในเว็ปท่า ตามประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงาน KM ที่ต้องใช้ระบบ Web Portal ต่อเชือมกับฐานข้อมูลมากๆ ให้พิจารณาการออกแบบ Taxonomy เพื่อการค้นหา และการเข้าถึงความรู้ในทุกฐานตามกรอบความรู้ของคนทีต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ขอให้โชคดึค่ะ

อ.ธวัชชัย อ.จันทวรรณ คุณมะปราง คุณต้นกล้า คุณแนท (ปาณิก)และคุณเบิร์ดแปลว่าคุณนก (ฮา)

ขอเป็นกำลังใจกับงาน(ช้าง)ยิ่งใหญ่ระดับชาติและระดับนานาชาติครับ

ผอ.อภิรัฐร์ รอดเกิด

ยินดีด้วยครับจะได้ใช้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

ผมอยากเสนองานต่อสาธารณะชนบ้างเหมือนกัน

ที่เคยทำยังไม่เป็นองค์ความรู้มากนัก..

นำเสนอได้ผ่านบล็อกโอเค..แต่ของเรายังไม่นำมาจัดทำเป็นเรื่องเป็นราว

หากทำได้จะดีมากๆครับสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนไปใช้ให้เกิดการพัฒนาชาติต่อไป

ยินดีด้วยครับ และอยากให้ทำงานนี้ต่อไปครับ เอาใจช่วย เพื่อประเทศชาติ ครับ

สวัสดีครับอาจารย์

ขอบคุณมากครับที่ส่งข่าวทาง mail list

ชื่นชมความก้าวหน้า Digital KM ที่มีประโยชน์ต่อบ้านเมืองเราครับ

ผมรับผิดชอบ KM ของโครงการอยู่ มีประเด็นจะขอรบกวนปรึกษาอาจารย์ แต่ขอเวลานิดหนึ่งครับ แผนงานของอาจารย์น่าที่จะฟิตเข้ากับสิ่งที่ผมกำลังมองหาพอดีครับ

แล้วผมจะติดต่อมาครับ

ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ

ขอบคุณทีมงานมากนะคะ ที่เสียสละมาทำเรื่องดีๆแบบนี้

ชื่นชมค่ะ...ขอเป็นกำลังใจนะคะ..

ขอเป็นกำลังใจ

ขอให้สำเร็จ

ขอเอาใจช่วย

ได้อ่านข่าวสารแล้วดีใจค่ะ อย่างน้อยโครงการใหญ่ก็ได้เริ่มต้นไปด้วยดี

KM จะมีประโยชน์และมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อคนหลายๆหลายคนต่อไป

ขอบคุณทุกท่านที่ทุ่มเทนะคะ

ได้อ่านแล้วครับขอบคุณในหลายสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคน

 • ได้รับข่าวสารแล้วครับ
 • ดีใจเป็นอย่างมากถึงมากที่สุดครับ
 • สู้ สู้ เป็นกำลังใจให้ตลอดไปครับ

ขอบคุณครับ

อ่านแล้วรู้สึกชื่นชมในความมุ่งมั่นค่ะ เอาใจช่วยนะคะ อยากสมัครเป็นนักข่าว หรือผู้ดูแลชุมชน แต่ไม่ทราบว่าต้องทำอะไรบ้าง ไม่ทราบว่ายินดีรับเด็กฝึกงานหรือเปล่า.....

ขอให้บรรลุตามเป้าหมายนะคะ

ขอบคุณครับที่ส่งขาวสารอันเป็นประโยชน์มาให้อ่าน

ขอบคุณอย่างยิ่งค่ะที่ส่งข่าวสารให้ทราบ

ชื่นชมในการทำงานนะคะ เป็นกำลังใจให้อาจารย์ทั้งสองและทีมงานค่ะ

(จากลูกศิษย์รุ่นแรก ๆ ที่เคยเรียนวิชา OOP กับอาจารย์)

ขอบคุณเช่นกันค่ะ

ตอนนี้สอน OM ให้ภาคี สสส. ก็แนะนำให้ใช้ G2K คาดว่า project ใหม่ digital KM ยิ่งแต่จะเป็นเครื่องมือช่วยให้การ ลปรร. ได้ดียิ่งขึ้นครับ

ร่วมแรงเชียร์อีกคนครับ

ขอบคุณมากค่ะที่ส่งข่าวสารความก้าวหน้ามาให้ ยินดีมากค่ะที่จะมีเวทีเสมือนในการ share และ รับรู้/เรียนรู้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ไฝ่รู้ทุกๆคนค่ะ ขอบคุณมากๆ

ขอบคุณมากครับ สำหรับข่าวสารนี้ อ่านแล้วมีความสุข ขอบคุณอีกครั้งที่มีสิ่งดีดีที่จะพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่มีคุณภาพ

เห็นจำนวนคนเปิดหน้านี้ในระยะเวลาสั้นๆ ที่ อ.ธวัชชัย ตีพิมพ์ ก็น่าจะเดาได้ว่ามีคนสนใจในเรื่อง digital KM มากขนาดไหน และที่ยิ่งน่ามองก็คือ คนจากหลากหลาย sector ให้การตอบรับอย่างดี

ผมโมเมเอาเองว่า การตอบรับจาก users มากแน่นอน

หลายๆ คนพอใจ ผู้สนับสนุนน่าจะพอใจเช่นเดียวกันนะครับ และให้การสนับสนุนเวทีสาธารณะดีๆ แบบนี้ไปยาวๆ นะครับ

ขอบคุณมากครับ สำหรับข่าวสารนี้

ขอบคุณมากๆ....เลยครับ....เป็นข้อมูลที่ดีมากครับ....

ขอบคุณมากครับที่ช่วยส่งข่าวสารดีๆมาให้   คิดว่าต่อไปคงจะได้ไช้ประโยชน์จากโครงการนี้เพิ่มขึ้น

ขอบคุณสำหรับข่าวสารที่น่าสนใจนะคะ สู้ๆนะค่ะ เป็นกำลังใจให้นกันค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ จะร่วมใช้ข้อมูลดีๆ ต่อไป ตราบนาน

ได้รับข้อความเตือนจากอีเมล์แล้ว ผมก็มาอ่าน คาดว่าน่าจะมีประโยชน์ ต่อเพื่อนสมาชิกในระบบทุกคนเป็นอย่างมาก ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานครับ

ได้รับข่าวสารแล้วครับ

ขอขอบคุณมากที่แจ้งข่าวสารดีๆ ให้ทราบ ขอชื่นชมในความพยายามที่ดีๆ เป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกๆคนน่ะครับ

ดีใจมาก ที่ได้รับข่าวสาร

ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ..อาจารย์ธวัชชัย ^^

ขอบคุณค่ะ

เป็นพลังในการขับเคลื่อน เป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนค่ะ

วิลาวัณย์ อุ่นเรือน

ได้รับ Email ด้วยความชื่นชม อาจารย์ มากค่ะ เป็นกำลัใจให้อาจารย์ ผลิตงานดีๆค่ะ มีคะแนนไหมคะขอโหวตให้ค่ะ

ขอขอบคุณสำหรับข่าวสาร ขอเป็นกำลังใจให้ครับ

ขอขอบคุณที่ช่วยแชร์ความรู้มาให้แบ่งๆกันทั่วหน้า

 

 

ขอบคุณค่ะ สำหรับเนื้อหาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากที่นี่ เป็นประโยชน์มากสำหรับการนำไปใช้ ขอให้ดำเนินการได้ตามเป้าหมายเพื่อทำประโยชน์ให้ทุกคนต่อไปค่ะ

ถึงไม่สูงเช่นฟ้าสง่าศักดิ์ แต่ความรักศักดิ์ดินเคยสิ้นหรือ

ค่าของคนจนมีที่ฝึกปรือ คุณธรรมคือเครื่องหมายวัดใจคน

ขอบพระคุณสำหรับสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น เพราะคนดีๆ บนผืนแผ่นดินไทย

ขอบคุณครับสำหรับข่าวสารดีๆ คงมีโอกาสได้ร่วมมือกันแน่นอน

Tank You Very Much For Information

ถึงคุณ Poonyanan ครับ สนใจสมัครงานเชิญได้ รายละเอียด สมัครงานได้ที่เว็บไซต์ http://usablelabs.org/jobs ครับ

ปาณิก

ขอแสดงความยินดียิ่ง ที่อาจารย์และทีมงานประสบความสำเร็จ เชื่อว่าจะมี Team work digital ที่ทำงานเพื่อสังคมไทยที่ดี ของประเทศไทยทีมหนึ่งค่ะ

ขอขอบคุณที่ส่งสิ่งดีมาให้ และคาดว่าถ้าพวกเราช่วยกันทำดี เราคงได้รับโอกาส๖อยอดโครงการจากสสส.อีก

ขอเป็นกำลังใจให้ผู้สร้างผลงานดีๆ ให้เราได้มีโอกาสศึกษาและนำไปพัฒนา ขอบคุณครับ

เป็นข่าวดีที่สุดข่าวหนึ่งในรอบปีของคนทำงานสื่อภาคประชาชนเลย

พุธนี้ 20 ส.ค. ผมจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมเครือข่ายชุมชนคนวิจัย (สกว.) แม่ฮ่องสอนให้รับทราบด้วยนะครับ

สุดยอดมากเลยครับท่านอาจารย์ ตอนนี้ผมพยายามที่จะให้นิสิตป.โท ใช้เป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มากที่สุด เด็กรุ่นใหม่โชคดีเหลือเกินที่มีหนังสืออิเล็กโทรนิกส์ อย่างดี

ซึ่งมีคุณค่าต่อการเรียนรู้สมัยใหม่มาก ขอเป็นกำลังใจอย่างใหญ่หลวงต่อท่านอาจารย์นะครับ คิดว่า นี้คือ ทางแห่งการสร้างกล้าพันธุ์ที่มีคุณภาพต่อสังคมไทย ทางหนึ่ง ขอบคุณมากครับ

ยินดีด้วยนะคะอาจารย์หวังว่าความก้าวหน้าจะมีขึ้นไปเรื่อย ๆ เครือข่ายขยายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นะคะ

ชื่นใจ ชุ่มใจ ที่คนไทยมีวิธิแบ่งปัน แบบใหม่ๆ เค เอ็ม คงทำให้เราชาวโลกเข้าถึงกันง่ายขึ้น จำได้ท่านมาให้ข้อคิด วิธีแบ่งปันและเรียนรู้กันที่ โรงเรียนวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง สัญญาว่าจะพยายาม และพยายามเรียนรู้ให้มากขึ้น และแบ่งปันกันยิ่งๆ

ขอบคุณ และดีใจด้วยกำลังใจคือทุนสร้างคนไทยให้ ยิ้มสู้ ขอบคุณข่าวดีและคนใจดีเช่นคุณอีกครั้ง จาก รอง สุ

ขอร่วมชื่นชมกับ gotoknow ด้วยค่ะ เนื้อหาสาระที่นำมาเสนอเป็นองค์ประกอบที่ดี

ที่สามารถทำให้คนที่สนใจเทคโนโลยี ได้รับความรู้และมีการแลกเปลี่ยนกันผ่านสื่อเทคโนโลยี แบบ Know Who and Know How ดีค่ะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ

ขอแสดงความยินดี และร่วมดีใจกับทุกท่านที่เป็นสมาชิกหรือท่านที่ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่นี่ ขอเป็นกำลังใจในอุดมการณ์ที่สร้างสรรค์ตลอดไปด้วยนะคะ ขอแนะนำเว็ปไซท์ที่มีวัตถุประสงค์ "เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็ก ๆ บ้านนอก ขาดโอกาส" ไม่มีความรู้เรื่องการทำเว็ปไซท์ ทำมาจากเว็ปสำเร็จรูป ได้อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ

http://www.krukimpbmind.com

ยินดีรับข้อเสนอแนะจากทุกท่าน

มาอ่านและลงชื่อไว้ครับ

 • ขอแสดงความยินดีด้วยกับทีมงานครับ
 • กว่าจะได้ขนาดนี้
 • ทีมงานทำงานหนักมากๆ
 • ขอบคุณมากครับที่แจ้งให้ทราบ

ขอบคุณค่ะได้รับความรู้สำหรับนำไปใช้ศึกษาเพิ่มเติมได้ดีทีเดียว

ขอบคุณสำหรับความตั้งใจ และความเสียสละ เป็นงานที่มีคุณประโยชน์มากๆ

เจริญพร โยม อ.ธวัชชัย

"โครงการระบบออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะ"

เป็นประโยชน์มาก มีสาระและเผยแพร่ระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่ไปได้ทั่วโลก

เจริญพร

ขอบคุณที่ส่งข่าวค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วย และทำงานสร้างสรรค์ต่อไปนะคะ

 • นักเรียนเยาวชนคนทำงานมีทางเลือกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีอีกทางหนึ่ง
 • ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ทีมงานสร้างสรรสิ่งดีดีต่อไปนานๆ
 • มั่นใจว่า  gotoknow จะสร้างสุขภาวะที่ดีให้คนทั้งประเทศได้
 • ขอขอบพระคุณมากค่ะ

ขอบคุณที่แจ้งข่าวดี

ขอเป็นลูกค้าด้วยคน

สนใจเรื่อง website ของหน่วยงาน

ขอบคุณค่ะที่ส่งข้อมูลมาให้

โครงการระบบออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะ"

เป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก ค่ะ

ขอให้กำลังใจทีมงานทุกท่านนะคะ

ขอบคุณท่แจ้งเรื่องดี ๆ มีประโยชน์ แล้วคงได้ร่วมงานกัน

วิลาวัณย์ แซ่พร่าน

ขอบคุณค่ะที่ส่งข้อมูลมาให้อ่านค่ะ

ขอแสดงความยินดีครับกับความก้าวหน้าในการพัฒนางานและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

ขอบคุณที่ส่งข้อมูลให้อ่านครับ..

ขอบคุณมากครับอาจารย์สำหรับข่าวความเคลื่อนไหวจะติดตามต่อไปครับ.

 • ขอบคุณการแจ้งความเคลื่อนไหวและข้อมูล
 • Gotoknow ให้ประโยชน์ดีมากค่ะ
 • ขอบคุณการแจ้งความเคลื่อนไหวและข้อมูล
 • Gotoknow ให้ประโยชน์ดีมากค่ะ

ขอบคุณครับสำหรับข่าวสารที่ส่งให้ คราวหน้าส่งมาอีกนะครับ

ขอบคุณมากค๊า.....สำหรับข่าวความเคลื่อนไหว และความทุ้มเทให้เราชาว KM

สวัสดีค่ะอาจารย์

ขอแสดงความยินดีกับความก้าวหน้า และการก้าวเดินทีละขั้นสู่ความสำเร็จของ Digital KM ค่ะ

ขอบคุณค่ะที่แจ้งให้ทราบ

ขอบคุณที่สุดคราบบบบบบบบ

ขอบคุณค่ะที่แจ้งให้ทราบ

ขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ ที่กรุณาส่งข่าวให้ทราบ

ขอบพระคุณคะที่ส่งข่าวให้ทราบ เรื่องดีๆที่ควรแบ่งปัน มีประโยชน์ไม่มากก็น้อย เป็นกำลังใจให้คะ

ได้รับข้อความแล้วครับ

ขอบคุณครับ

จะได้ทำไปใช้กับหน่วยงาน

ขอบพระคุณที่ส่งข่าวสารให้ทราบ ค่ะ

ขอบคุณ และชื่นชมครับ

ได้รับช่าวแล้วครับ

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับที่ส่งข่าวสารดีๆครับ

ขอบคุณสำหรับความรู้ข่าวสารมีอะไรคืบหน้าบอกด้วยนะป้าจะรออ่าน

ได้รับข่าวที่ส่งมาแล้วค่ะ ยาวมาก ต้องตั้งใจอ่าน

ขอบคุณค่ะที่แจ้งให้ทราบค่ะ......ตอนแรกๆยังงงกลัวเป็นเวปไวรัสไม่กล้าเปิดอ่านเลยค่ะ.......ขอบคุณนะคะ

ขอบคุนเหมือนกันนะคะ สำหรับข่าวสารดีดี

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับข่าวความเคลื่อนไหวของ Digital KM

ขอบคุณค่ะที่มีโครงการดีดี

จะมีส่วนร่วม(ขอใช้)ได้อย่างไรคะ

Thank you very much for your managing all for us to have chances to exchange ideas and knowledge.Please gods bless you the best things you should get.

ขอบคุณค่ะที่แจ้งข่าวสารให้ทราบเป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ค่ะ

ถ้ามีเรื่องราวอื่นอีกแจ้งให้ทราบด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณมากครับที่ส่งข่าวคราวความเคลื่อนไหวมาให้

ขอบคุณมาก แล้วคงต้องรบกวน เพราะอยากมีเว็บ"ซต์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

ดีใจด้วย ที่ทุกอย่าง ลงรอย เรียบร้อยดำเนินงานได้

โล่งอก

เอาละ ขอให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ

นาวาโทหญิงกฤชชุดา เรืองรอง

ขอบคุณคะสำหรับข่าวสาร

ขอบคุณสำหรับข่าวสาร และข้อมูลขอบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับความมุ่งมั่นในการทำงานและอย่าลืมบอกกล่าวเรื่องราวดีๆ ให้สมาชิกรับทราบนะคะ...นก

กำลังเรียนพอดี คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ ขอบคุณมากนะค่ะ ถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับบริหารส่งมาอีกนะคะ

ทำงานกันเต็มที่ เต็มความสามารถเลยนะคะ ขอชื่นชมทั้งทีมงานและขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข จากความดีที่ทำนี้ค่ะ

 • ขอบคุณทีมงานที่ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคมนะคะ
 • ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานและยินดีให้ความร่วมมือในทุกเรื่องนะคะ
ธรรมชาติ กาญจนภิญโญ

เรียนอาจารย์ธวัชชัย ครับ

ขอบคุณมาก กับรายละเอียดของ Digital KM ใน http://gotoknow.org/blog/systemnews/201733 ผมเองก็ได้แรงบันดาลใจจากเว็บGotoKnow.org ของท่านนี้แหละครับ มาขยายผลในที่ทำงาน http://muic.elearning.mahidol.ac.th/khunpol/ ผมเองยังเป็นน้องใหม่ในวงการKMแต่ใจรักอยากชาวยส่งเสริมหากอาจารย์จะช่วยแนะนำผมก็ยินดีครับ

ขอบคุณมากครับ

ธรรมชาติ กาญจนภิญโญ

icthammachar@mahidol.ac.th

เรียนอาจารย์ธวัชชัย

ขอบคุณสำหรับรายละเอียดของ Digital KM ขอชื่นชมและให้กำลังใจทีมงาน

deeworawat

Appreciate Thank for information. How can I get help and useful from this function ?

Best Wishes

Dear Mr. Tawatchai

A thousand thanks for your news,I live in the remote area OMKOI so your news is so good to my brain,I look forward to hear from you. Thank you

Beast Regards

AMNUAY

ยินดีด้วยครับ ผมพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่รอคอยอยู่ครับ

จาก คนหาดใหญ่ ที่ทำงานอยู่ กรุงเทพฯ

kjjumrea@kmitl.ac.th

เรียน อ. ธวัชชัย และทีมงานทุกท่าน

 

ต้องขอแสดงความยินดีด้วยที่ได้โอกาสทำงานเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ และขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกท่าน ด้วยครับ จะคอยติดตามสาระประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วย

ขอบคุณมากที่แจ้งข่าวดีๆอย่างนี้

 

จาก ศิษย์เก่าของ ม.อ. คณะทรัพย์ รุ่นที่ 4

ขอบคุณมาก กับรายละเอียดของ Digital KM ยินดีด้วยกับความสำเร็จขอชื่นชมและเป็ฯกำลังใจให้

ปวันพัสตร์ ไทยนิยม

มีความรู้มากขึ้น และขอเป็นสาวนหนึ่งของควาสำเร็จนะค่ะ

พัฒนเดช พูลเขตรกรม

ยินดี และกำลังศึกษาข้อมูลเพื่อช่วยกันเพิ่มพลัง

ขอเป็นกำลังใจและชื่นชมทีมงาน อ.ธวัชชัย ทุกๆท่านที่ทุ่มเทความรู้ความสามารถ ความคิด มานะ พยายามและอดทนทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และขอขอบพระคุณที่แจ้งข่าวดีๆ มาให้อ่านและศึกษา นับว่าได้ประโยชน์อย่างยิ่ง

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณมากคะอาจารย์ และขอเป็นกำลังใจให้นะคะ

สู้ๆครับเพื่อความสำเร็จ

ดีมากครับ ความสำเร็จใกล้มาถึงแล้ว ขอให้กำลังใจครับ

เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ สู้ ๆ

เป็นกำลังใจให้ครับ สู้ต่อไป

ยินดีด้วยกับความตั้งใจของผู้จัด และจะขอใช้ประโยชน์จากผลสำเร็จในเร็ว ๆ นี้

ขอบคุณอาจารย์ค่ะ ขอให้กำลังใจทีมงานด้วยค่ะ

เรียน อาจารย์ธวัชชัย

ขอบคุณค่ะ ที่ให้ข้อมูลอย่างละเอียด ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ทีมงานค่ะ พร้อมเมื่อไหร่ขอใช้บริการเลยนะคะ "_"

ผมขอชื่นชมท่านอาจารย์ที่คิดทำงานกับภูมิรู้ภูมิปัญญา....และเคารพใความเป็นตัวตนของภูมิปัญญาด้วย...หายากนะครับ

ครูสายชล สิงห์สุวรรณ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ส่งมาให้

น้ำใจที่งดงามของทีมงาน-กับการสนับสนุนที่ลงตัวของสสส.

จะทำให้สังคมฉลาดขึ้นอีกโข

ดีใจมากที่สุดที่จะได้ขอความอนุเคราะห์ช่วยทำเวบให้เราด้วย

ชมรมเครือข่ายครูแนะแนวขอนแก่น(หมายถึงทั้งภาคอีสาน)

กำลังหาที่ลงที่ไม่ต้องใช้ตังค์ (เพราะไม่มี)

ถ้าช่วยครูแนะแนว ครุแนะแนวจะช่วยเด็กๆ ได้อีกเยอะค่ะ

ครูสายชล

ขอบคุณอาจารย์ที่ส่งข่าวมาให้(เยอะจัง) 

ขอบคุณที่ตั้งใจทำงาน (มากมาก)

ขอบคุณความคิดบริการ (ดี ดี)

ขอบคุณผู้บริหาร Go to Know (สสส.)

 

 

ขอปรบมือให้ดังๆ ครับ ...... เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ

ขอบคุณนะคะ สำหรับคนที่เริ่มเรียนรู้ มากกว่าที่คิด และขอเป็นหนึ่งในกำลังใจที่มากล้นนี้

-v[ขอบคุณครับที่กรุณาส่งข่าวด้วยความยินดีครับ

ก้าวต่อไปนะคะ พัฒนาสิ่งดีดีให้กับสังคม

หนูขอยกมือหนับหนุน

ขอบคุณที่มี Gotoknow ค่ะ

เป็นกำลังใจให้คะ

อยากพัฒนาตนเองไปพร้อมกับ GoToKnow

ถ้าไม่เริ่ม ก็ไม่รู้

สู้ต่อไปนะคับ

Go to know.

เรียน อ.ธวัชชัยและทีมงาน ตลอดจนผู้สนับสนุนที่อยู่เบื้องหลัง G2K ทุกท่านค่ะ

 • ได้พบเห็นการเจริญเติบโตของ G2Kมานานแล้ว...(แม้ไม่ได้เห็นตอนคลอด)...ก็พอจะเข้าใจเจตนาที่เป็นกุศลยิ่งนี้คะ...
 • ขอบพระคุณค่ะที่บรรยายให้ทราบการทำงานโดยละเอียด  ซึ่งบางอย่างพี่อ่านแล้วไม่ค่อยจะเข้าใจ  เนื่องจากเป็นศัพท์ทางคอมฯ...แต่นั่นมิใช่ปัญหาของการเข้ามาเข้าใจหัวใจของเพื่อนๆค่ะ...
 • ชอบประโยคนี้ค่ะ "....แต่ยังมีคนอีกมากมายที่ทำงานเพื่อให้คนอื่นมีความสุขขึ้นด้วยใจ ทำอยู่ทุกวันในฐานะสิ่งปกติของชีวิต เป็นหน้าที่ เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตอยู่โดยปกติของเขา คนกลุ่มนี้คือเป้าหมายที่แท้จริงของ Digital KM ที่จะเผยแพร่สิ่งที่เขาทำให้เป็นต้นแบบ เป็นตัวอย่างของสังคมทั่วไปครับ..."
 • ยังสงสัยอยู่ว่า  หากกลุ่มงานหรือกลุ่มวิชาชีพอยากรวมตัวกันทำด้วยใจ(ไม่ได้เป็นสมาชิกภาคีอะไรที่อาจารย์กล่าวมานั้น)  ทางกลุ่มต้องทำอย่างไรคะ  แล้ว G2Kจะเข้าสนับสนุนอย่างไร...เพราะสิ่งที่พี่เรียนถามอาจารย์...คือฝันของพี่ที่มีมานานแล้ว...
 • ....อยากทำให้ฝันเป็นจริง...ด้วย G2Kค่ะ

                 ขอขอบคุณอาจารย์และทีมงานทุกท่านค่ะ

 

 

สวัสดีค่ะ ทุกท่าน

ได้อ่านความคิดเห็นของทุกท่านแล้ว ทีมงานทุกคนมีกำลังใจในการทำงานในการสนับสนุนให้คนไทยได้ร่วมแลกเปลี่ยนและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือทุกท่านค่ะ

สำหรับคำถามของพี่ติ๋วกฤษณา สำเร็จ ที่ได้ฝากไว้ในความคิดเห็นนั้น เป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะ  จริงๆ แล้ว ชุดโครงการ Digital KM มีหลายโครงการย่อยที่ทางทีมงานต้องพัฒนาระบบเพื่อตอบสนองส่วนอื่นๆ ค่ะ และ GotoKnow.org ก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการและยังเป็นโครงการที่ใช้งานได้จริงแล้ว สำหรับโครงการอื่นมีการพัฒนาระบบไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์

ดังนั้นเบื้องต้นทุกท่านสามารถเขียนบันทึกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะ เช่น อาจจะเป็นการเขียนบันทึกเพื่อบันทึกงานประจำกันได้ทันที เพราะระบบของ GotoKnow.org ได้ถูกสร้างขึ้นมาและใช้งานได้ทันที อีกทั้งยังมีแผนปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆ เพื่อให้ตอบสนองการมใช้งานแก่ผู้ใช้งานให้มากที่สุด ทางทีมงานต้องขอรบกวนสมาชิกทุกท่านช่วยกันเสนอแนะและบอกความต้องการเข้ามาเพิ่มเติม เพื่อให้การปรับปรุงและพัฒนาตอบสนองการใช้งานของทุกท่านมากยิ่งขึ้นค่ะ

ขอบคุณมากๆ ค่ะ สำหรับทุกความคิดเห็นที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนกันค่ะ

เป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนค่ะ ดีใจมากที่มีการพัฒนาต่อเนื่อง

ขอขอบคุณอาจารย์และทีมงานGotoknowทุกท่านค่ะ

ขอชม ๆ

มุ่งมั่น เสียสละ

 สื่งสำคัญที่สุด ให้โอกาส

ขอบคุณในโอกาสที่ได้รับด้วยนะคะ

และขอบคุณด้วยความลึกซึ้ง

ที่  มิตร ไมตรี ในสังคม ยุคนี้ จะยังคง สืบสานต่อไป

ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนนะคะ และอยากเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการทำงานด้วยค่ะ

ไม่ค่อยเข้าใจว่าคืออะไร

แต่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับโครงการนะครับ

เก่งมากแล้วก็อึดด้วยขอชมเชยและเป็นกำลังใจช่วย เพราะผมตอนนี้ก็พยายามประหยัดงบประมาณภาษีประชาชนแต่ก้อกังวลเพราะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ลงไปกับเทคโนโลยีมากเหลือเกิน กำลังคิดอยู่ว่าจะตามต่อหรือหยุดใช้ดี แต่คำตอบก้อมีอยู่แล้วคือหยุดไม่ได้เพราะลูกหลานเรามันใช้อยู่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาแล้ว ทำไงจะประหยัดที่สุดคิดก้อเลยกังวลเพราะรู้สึกผู้ขายเทคโนโลยีมีกลวิธีในการเรียกเงินจากกระเป๋าเรามากเหลือเกินและที่สำคัญรายได้เรามันน้อยและไม่มีโอกาสและอำนาจในการต่อรองเลย

ได้แต่นั่งฝันว่าเมื่อไหร่มหาวิทยาลัยเมืองไทยจะนำสังคมได้บ้าง มหาวิทยาลัยด้านไอทีก็ออกมาพูดหน่อยว่าเรามีเทคโนโลยีนี้แล้วให้ใช้ของเรา รับรองว่าเราสนับสนุนคุณตลอด ไม่ต้องไปตามเทคโนโลยีผูกขาดบางบริษัท

ขอให้ มอ เป็นผู้นำนี้ไห้ได้ครับ

ขอบคุณค่ะ เป็นกำลังใจให้กับทีมงานค่ะ

ขอฮ่วมเป๋นกำลังใจ๋ตวยจ้าววววว

ยินดีที่ได้รู้จักคุณ

แล้ว digitalKM.กับ gotoknow ต่อไปจะเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าคะ

เป็นแรงใจให้ ผู้ทำเพื่อสังคม

ขอเป็นกำลังใจให้ และขอบคุณที่แจ้งข่าวค่ะ

เป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้ได้สิ่งดี ๆ เพิ่มขึ้นในอินเตอร์เน็ท เป็นการกระทำที่น่าชมเชยมาก หากมีสิ่งใดที่ต้องการให้ช่วย ก็ขอให้บอก ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรง ก็จะช่วยขอเป็นกำลังใจให้ในความพยายาม ครั้งนี้

ขอให้ประสบความสำเร็จ

  สวัสดี อ.ธวัชชัย

        - ได้อ่านหลักการของอาจารย์สนใจมาก

        -  โรงเรียนของดิฉัน ยังไม่มีเว็ป 

          - ต้องการให้ทีมงานของอาจารย์ช่วยสร้างให้

 

                              ขอบคุณมาก(รอคำตอบ)

                                      สิริพร

ขอให้กำลังใจคนทำดี และสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตท่านตลอดไป

ผู้ติดตามนานๆที

เป็นโครงการที่ดี มีการติดตามและส่งข่าวสมาชิก ไม่ใช่ประเภททำแบบไฟไหม้ฟาง ขอให้กำลังใจค่ะ

ขอเป็นกำลังใจครับ....กิตติ

เรียน คุณธวัชชัยและคณะทำงานทุกท่าน ผมดีใจมากที่คุณและคณะได้พยายามสรรหาสิ่งดีๆให้กับสังคมคนไทยเรา หากพวกเราทุกคนได้มีโอกาสคิดสิ่งใหม่ๆ ทำในสิ่งดีๆ แล้วได้เผื่อแผ่แก่บุคคลอื่นโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสได้รับรู้ในสิ่งดีๆ คิดว่าประเทศของเราก็จะเจริญยิ่งขึ้น ขอขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ผมได้รับรู้ในสิ่งดีๆ ที่คุณได้พยายามทำ ขอชื่นชมและให้กำลังใจครับ และผมจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้เด็กๆในโรงเรียนเข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

ขอบคุณมากค่ะ...สำหรับสิ่งดีดีที่มอบให้... กำลังพยายามปรับและประยุกต์นำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปเชื่อมต่อกับการจัดการศึกษาในส่วนงานที่รับผิดชอบและชีวิตจริงของทุกคนที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย อันมีคุณธรรมความดีนำหน้า บวกกระบวนการคิดและความพอเพียงของปัจเจกชน ในวิถีชีวิตแบบไทย เป้าหมายพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางานค่ะ...ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ

เพิ่งจะเห็นข้อความดีใจที่มีสิ่งให้เรียนรู้ สมพักตร์

เรียนอาจรย์และทีมงาน

อ่านคร่าวๆดูน่าสนใจมาก เล็กๆไม่ใหญ่ทำแบบนี้ชอบมาก ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน

ขอบคุณค่ะสำหรับความตั้งใจดีที่มีให้กับสมาชิกชาว gotoknow

ขอพระคุณมากครับ การสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้เชิญชวนเพื่อนพ้องน้องพี่หรือเยาวชนให้เข้ามาใช้บริการ เพื่อรักษาไว้ในภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกทับถมด้วยวัฒนธรรมต่างชาติจนเกือบมิดให้ฟื้นคืนชีพเป็นสังคมแห่งความพอเพียงเหมือนครั้งอดีต

วิชชุเวช เอียดเต็ม

ขอขอบพระคุณอาจารย์และทีมงานอย่างสูง ที่ช่วยให้มีการสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีการขยายตัวกว้างขวางขึ้น ด้วยกลวิธีการกระตุ้นของอาจารย์ ยินดีอย่างยิ่งที่จะได้เป็นสมาชิกในเครือข่าย ชอบการหาความรู้ในลักษณะนี้มากๆ เพราะส่วนมากเป็นความรู้ที่มาจากประสบการณ์ตรง ชอบๆ ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์

ยินดีกับความสำเร็จของความพยายามของทีมงาน ม.อ.รวมทั้งสังคมต่อ"ชุดโครงการระบบออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะ" ประทับใจกับความตั้งใจของครอบครัวปิยะวัฒน์ ต่อคำกล่าวที่ว่า"ทำอย่างไรเวลาที่เรามีอยู่จำกัดในแต่ละวันนั้นจะสามารถเกิดผลลัพธ์ทีมีประสิทธิผลสูงได้มากที่สุด"สืบเนื่องกับการทำงานเพื่อเป้าหมาย ที่ ม.อ.จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในด้านการวิจัยและบริการชุมชนเพื่อเป็นส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม โดยDigital KM เป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะพัฒนาสังคมในทิศทางที่ดีงามโดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความเข้าใจอันดีของสมาชิกในสังคม ซึ่งสรุปว่า

Digital KM is "the free technology outsourcing center for social organizations in Thailand." เสนอนะคะเติม หากมีคำว่าสุขภาวะด้วย จะตอบรับกับชุดโครงการ เพื่อพิจารณาค่ะ

ยินดีจากใจ

อุดม พานทอง

ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่มอบให้นะคะแต่ดิฉันกำลังศึกษาการใช้ blog และเขียนอยู่ยังใช้ไม่เป็นค่ะถ้าจะกรุณาสอนหรือให้คำแนะนำอย่างคนที่ใช้ไม่เป็นไม่มีพื้นฐานจะเป็นความกรุณาอย่างยิ่งค่ะ

น.พ.สำเริง ไตรติลานันท์

ขอแสดงความดีใจกับ องค์กรแห่งการเรียนรู้ : KM ที่ได้รับแหล่งทุนสนับสนุน จาก สสส. ทำให้ประเทศเรามีการรวมตัวกันของกลุ่มคนทีมีความรู้ โดยอาศัยช่องทาง Digital KM นี้ จะเป็นที่รวมสมอง(Brain Storm)ของบุคลากรที่มีความรู้หลากหลาย เพื่อเป็นด้านที่ 1ของสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา คือ ด้านความรู้ ที่ ศ.น.พ.ประเวศ วะศี ได้กล่าวถึง ด้านที่ 2 ก็มีองค์กรที่จะดำเนินการตามความรู้ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , ร.พ.รูปเครือข่าย 3 ระดับ และ สถานีอนามัย ซึ่งจะพัฒนาเป็นสถานพยาบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ให้เป็น

ศูนย์สุขภาพชุมชน มีแพทย์ออกให้บริการช่วงเช้าทุกวันราชการ ช่วงบ่ายพยาบาลเวชปฏิบัติ ให้บริการต่อ โดยปรึกษาแพทย์ประจำที่ออกตรวจตอนเช้า ที่กลับไปดูคนไข้และผลสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ คนไข้ในพื้นที่ที่มานอนป่วยใน ร.พ.ที่ตรวจให้เสร็จก่อนออกตรวจคนไข้ที่ใกล้บ้าน เมื่อมีคนไข้มาตรวจใกล้บ้านมากขึ้น ก็จะพัฒนาเป็น

ศูนย์แพทย์ชุมชน มีแพทย์ออกให้บริการตลอดเวลาราชการในที่สุด

ตามแนวทางการดูแลสุขภาพรูปเครือข่าย

ด้านที่ 3 คือ การมีกฏหมายบังคับให้เป็นไปตามความรู้ ด้านที่ 1 เช่น มีแนวทางที่จะออกกฏหมาย เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพใกล้บ้านใกล้ใจ

ตามบทความที่ผมเขียนขึ้นจากประสบการณ์การทำงาน ร.พ.อำเภอมา 27 ปี ตามเวบบอร์กข้างล่าง

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samrotri

ขอแสดงความดีใจกับ องค์กรแห่งการเรียนรู้ : KM ที่ได้รับแหล่งทุนสนับสนุน จาก สสส. ทำให้ประเทศเรามีการรวมตัวกันของกลุ่มคนทีมีความรู้ โดยอาศัยช่องทาง Digital KM นี้ จะเป็นที่รวมสมอง(Brain Storm)ของบุคลากรที่มีความรู้หลากหลาย เพื่อเป็นด้านที่ 1ของสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา คือ ด้านความรู้ ที่ ศ.น.พ.ประเวศ วะศี ได้กล่าวถึง ด้านที่ 2 ก็มีองค์กรที่จะดำเนินการตามความรู้ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , ร.พ.รูปเครือข่าย 3 ระดับ และ สถานีอนามัย ซึ่งจะพัฒนาเป็นสถานพยาบาลใกล้บ้านใกล้ใจ ให้เป็น

ศูนย์สุขภาพชุมชน มีแพทย์ออกให้บริการช่วงเช้าทุกวันราชการ ช่วงบ่ายพยาบาลเวชปฏิบัติ ให้บริการต่อ โดยปรึกษาแพทย์ประจำที่ออกตรวจตอนเช้า ที่กลับไปดูคนไข้และผลสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ คนไข้ในพื้นที่ที่มานอนป่วยใน ร.พ.ที่ตรวจให้เสร็จก่อนออกตรวจคนไข้ที่ใกล้บ้าน เมื่อมีคนไข้มาตรวจใกล้บ้านมากขึ้น ก็จะพัฒนาเป็น

ศูนย์แพทย์ชุมชน มีแพทย์ออกให้บริการตลอดเวลาราชการในที่สุด

ตามแนวทางการดูแลสุขภาพรูปเครือข่าย

ด้านที่ 3 คือ การมีกฏหมายบังคับให้เป็นไปตามความรู้ ด้านที่ 1 เช่น มีแนวทางที่จะออกกฏหมาย เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพใกล้บ้านใกล้ใจ

ตามบทความที่ผมเขียนขึ้นจากประสบการณ์การทำงาน ร.พ.อำเภอมา 27 ปี ตามเวบบอร์กข้างล่าง

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=samrotri

ขอเพิ่มเติมความก้าวหน้าของ สามเหลื่ยมด้าน องค์กรที่จะนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในข่าว ร.ม.ต.คลัง และ รองนายกรัฐมนตรี น.พ.สุรพงศ์ สืบวงศ์ลี ได้เสนองบ เพื่อพัฒนาเครือข่าย 3 ระดับ มีระดับใกล้บ้าน หรือ พัฒนาสถานีอนามัยให้กลายเป็น ศูนย์แพทย์ชุมชน มีแพทย์ออกตรวจประชาชน ให้ประชาชนได้พบแพทย์ใกล้บ้าน แทนที่ ประชาชน ต้องเดินทางไปหาแพทย์ ตามเวบบ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)

http://www.hsri.or.th/th/webboard/detail.php?id=22&key=point

ยินดีด้วยค่ะ

อยากทำได้บ้างจัง โปรเจ็กที่ดีกับคนเก่ง

ขอบคุณอาจารย์พร้อมกับทีมงานที่ทำงานด้วยความเสียสละให้แสงสว่างแก่ทุกชนชั้นนับได้ว่าเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ เมื่อได้เข้าสู่ G2K ก็รู้ว่าเป็นแหล่งที่ได้รับความรู้มากมายมหาศาล ถึงแม้จะไม่เก่งก็พยายามจะสืบเสาะหาความรู้เท่าที่จะทำได้

สมเกียรติ

ดีใจมากคะที่ทราบข่าว พอดีทำงานด้านDisaster Management ในส่วนของ Disaster Preparedness และ Respond อยู่ในส่วนภูมิภาค และเป็นองค์กรส่วนภูมิภาคของสภากาชาดไทย ที่ไม่ใช่เหล่ากาชาด ถ้าได้เวบไซด์ที่ทางDigital KM ช่วยทำให้จะมีประโยชน์กับชุมชนส่วนภูมิภาคมาก เพราะกาชาดมีทุนน้อยนิด ไม่ทราบว่าต้องติดต่อใครได้ค่ะ เพราะเป็นสมาชิกใหม่ชอง Gotoknow ยังเขียนบล็อคหรือการส่งข้อมูลต่างๆไม่เป็น อยู่ระหว่างการเรียนรู้

      ขอบคุณมากค่ะ

ดีใจจัง ได้อ่านแล้วอยากเก่งเหมือนอาจารย์จังเลย ได้รับความรู้มาก ดูเหมือนเล็กๆแต่ที่ได้รับอินฟินิติ้ คะ

ขอชื่นชมที่มุ่งให้บริการด้วยความเสียสละของทีมงานทุกคน เราจะร่วมด้วยช่วยกัน แม้ผมจะมีความรู้เพียงน้อยนิดก็ขอส่งแรงใจสู้เต็มที่ KM.สพท.กำแพงเพชรเขต1

ยินดีด้วยคะ และขอขอบคุณที่ส่งข่าวสาร อ่านแล้วได้ความรู้มาก

ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เริ่มศึกษา KM อย่างจริงจัง เพราะจะทำวิจัยเกี่ยวกับ KM คะ

ดีใจคะ เพราะดิฉันเป็นตัวหลักในการทำ KM ของโรงพยาบาลสกลนคร อยู่คะ

ถ้ายังไงก็จะเรียนรู้จากอาจารย์นะคะ

ขอแสดงความยินดีรวมทั้งชื่นชมกับอาจารย์รวมทั้งทีมงานนะคะ

เพราะปัจจุบันถือได้ว่าระบบการจัดการความรู้นั้นสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษามากจริงๆ คะ

สวัสดีค่ะ

* ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับคณะทำงานทุกท่านค่ะ

* ในที่สุดทุกปัญหาก็มีทางออก

* ใกล้เกลือกินด่างเป็นเหมือนกันค่ะ

* ฝากภาพสมาชิกG2K ตัวน้อยๆ ของบางลี่วิทยาค่ะ

* ช่วงนี้จะห่างไปสักหน่อยด้วยกิจกรรมของนักเรียนและระบบอินเทอร์เน็ทของห้อง ๕๑๗ สับสนค่ะ

* ขอบคุณที่สร้างแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดีๆ เพื่อสังคมไทยค่ะ

* ขอให้สุขกายสุขใจทุกท่านนะคะ

สวัสดีค่ะ

ชื่นชม ยินดีและขอบคุณ อาจารย์และทีมงาน ที่ทำให้เราได้รับความรู้ ได้รับสิ่งที่มีประโยชน์ใการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยังอ่านข้อความของอาจารย์ไม่ครบแต่ก็ได้อ่านบางส่วนแล้ว วันหน้าจะกลับมาอ่านอีก แต่ตอนนี้ขอแค่นี้ก่อน มีงานรออยู่ค่ะ ขอบคุณมากจริงๆข้อความของท่านมีประโยชน์มาก

สวัสดีค่ะ

ยิดดีด้วยความจริงใจ ได้รับข้อความจากท่านเรียบร้อยแล้ว

อัคราวรรณ บุญประกอบ

ขอบคุณมากค่ะ

ยินดีและขอบคุณด้วยความจริงใจค่ะ

กับการเสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อส่วนรวม

ขอบคุณสำหรับข้อมูลใหม่ๆเช่นนี้ คงได้รับความกรุณาให้คำแนะนำในโอกาสต่อไปค่ะ

ขอบคุณมากนะค่ะที่ส่งข่าวสารมาให้

ขอบคุณมากครับ ยินดี ชื่นชม ของการให้โอกาศ การให้อย่างเกื้อกูลครับ

โอ้...พระเจ้าจอทน์ คุณยอดมาก เป็นกำลังนะค่ะ ขอบคุณที่ได้พยายามพัฒนา ความรู้ ความก้าวหน้า ไม่ว่ากันอยู่แล้ว ดีใจด้วยที่ได้รับงบมาพัฒนา

และขออนุญาต แจ้ง เมลล์ใหม่ ด้วยค่ะ

tuk_mnm01@hotmail.com

เนื้อหาน่าสนใจมากค่ะ

เป็นกำลังใจกับความตั้งใจ พยายามในการนำเสนอสาระ และสิ่ง ดีดี ค่ะ

ชื่นชม ชื่นชม ระวังตัวกันหน่อยก็ดีนะได้ข่าวระเบิดแล้วไม่ค่อยสบายใจ แถวๆสุรินทร์ก็เริ่มตื่นเต้นนิดหน่อย แต่ไม่รุณแรงเหมือนทางใต้

เป็นกำลังใจให้นะคะ

ยินดีด้วยค่ะ และขอขอบคุณมากค่ะ และจะติดตามต่อไปค่ะ

ขอขอบคุณที่ข่าวมาให้ ทีหายไปเพราะเขียน blog ไม่เป็นค่ะและงานยุ่งด้วย ต่อไปจะตั้งใจเรียนรู้

ขอบคุณมาก ที่ส่งข่าวมา เปิด www.chanalibrary.go.th แล้วผมค่อย

คุยใหม่

ขอบคุณที่ทำให้เรารู้ best practices ดีๆ และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน

ขอบคุณที่กรุณาให้เรียนรู้ จะพยายามใช้ทรัพยากรส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ขอบคุณค่ะ สำหรับ ที่ทำให้ทราบสิ่งดี ๆ และจะคอยติดตามต่อไปค่ะ

ขอคุณค่าที่ให้ทราบข่าวความเคลื่อนไหว

dara

จะเป็นคนดี อดทน ขยัน ตั้งใจเรียนรู้ ขอบคุณนะครับ

ขอให้มีกำลังใจและกำลังกายต่อสู้ต่อไป

  คุณธวัชชัย  ปิยะวัฒน์

*-* ที่นำชุดโครงการระบบออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะ" ส่งเมลมาให้

*-* ขอศึกษาข้อมูลก่อนค่ะเพิ่งเปิดเมล ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆๆ ที่นำมาฝากค่ะ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูล

ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ สู้สู้

ขอบคุณครับผม

ขอบคุณคะ ดีใจที่ได้รับและสัญญาว่าจะอ่านทุกครั้งที่ส่งมายินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ

บ้านใกล้เรือนเคียง มีอะไรให้ช่วย ยินดีค่ะ อันที่จริง ก็สนใจ ผู้ดูแลชุมชนออนไลท์

แต่ไม่แน่ใจว่าความสามารถถึงรึปล่าว เอาเป็นว่า มีงานอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาวะหรือชุมชน หรือจิตสาธารณะ ชอบค่ะ ขอร่วมงานด้วยคน นะค่ะ

อ.กบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ขออนุโมทนาบุญที่ให้วิทยาทานแก่ชุมชนโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า   มีคนไม่กี่คนที่สามารถทำได้แบบนี้  ขอบคุณค่ะ

นวลลออ

ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆครับ

ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลที่แจ้ง และจะติดตามตลอดไปค่ะ

ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลซึ่งอาจจะมีประโยชน์มากในภายหน้า

ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลดีๆ

Digital KM ทำให้เข้าใจชุมชนในบริบทพื้นที่ที่ต่างกันมากขึ้น

แล้วส่งข้อมูล ดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกน่ะค่ะ Fighting Fighting Na Jaa.

ขอบคุณหลายหลาย..ดีใจด้วยนะที่ Digital KM ก้าวไปอย่างมั่นคงได้แล้ว

ขอบคุณค่ะ มีประโยชน์ดีมาก จะนำไปใช้

ขอบคุณทีมงานสำหรับช่องทางดีๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอบคุณคะสำหรับสิ่งดีๆและความตั้งใจจริง ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน 

ขอบคุณนะคะ แล้วจะติดตามและเป็นกำลังใจให้ค่ะ

ขอบคุณนะค่ะที่ส่งความคืบหน้ามาให้ติดตาม

ยังไงจะค่อยติดตามอ่านต่อไปขอบคุณค่ะ

เพิ่งได้เปิดเมลล์ ขอขอบคุณ ขอเป็นกำลังใจ และจะสนับสนุน และติดตามตอนต่อไปครับ

ขอบคุณที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้แก่สังคมและยังชักชวนด้วย

เยี่ยมครับ ขอเป็นกำลังใจ และติดตามตอนต่อไป หวังว่าคงได้ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมตัวนี้บ้างนะครับ

ขอบคูณสำหรับข่าวสาร จะเป็นกำลังใจและคอยติดตามต่อไปค่ะ

thank u for online'news .

ขอขอบคุณสำหรับการแจ้งข่าวความคืบหน้าและก้าวหน้าให้สมาชิกได้ทราบ ซึ่งชอบมากและเห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อความที่ว่า

"...สิ่งที่แพงที่สุดและจะไม่มีอะไรแพงกว่านี้ได้อีกแล้วได้แก่ "คน" ไม่ว่าจะใช้ทุนปริมาณขนาดไหน ถ้าไม่มี "ใจ" ก็ไม่มีทางได้ "คน" ที่ยอมอุทิศเรี่ยวแรงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมสังคมอย่างแท้จริงได้ครับ…

...ทำอย่างไรให้บุคคลเหล่านี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้หมายความว่าทำงานหนักขึ้น แต่ทำงานได้ผลลัพธ์มากขึ้นภายในเรี่ยวแรงในการทำงานที่ลงไปเท่าเดิม..."

ขอขอบคุณทุกท่านในทีมงานที่อุทิศทั้งแรงกายและแรงใจ กำลังสมอง เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ

ขออนุญาตนำข้อมูล เสนอ ห้องเรียนทันข่าว

ยินดีที่ได้รู้จัก ดิฉันเป็นครู ที่ Low Tech แต่ก็อยากรู้จัก gotoknow ให้มากกว่านี้

อยากรู้ อยากได้ความรู้มากขึ้น ขอขอบคุณในข้อมูลที่คุณธวัชชัยส่งมา คำว่า gotoknow เลยมาสกิดใจอีกครั้งหลังจากอบรมมาแล้ว แต่ไม่มีการนำมาใช้

เลยทำให้ความรู้จางหายไป

วิภา

ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจ...ทุกด้านครับ

ขอบคุณมากสำหรับข่าวสาร ขอให้พัฒนาต่อไป สู้ สู้

น่าสนใจน่ะครับจะพยายามเรียนรู้ให้มากกว่านี้

เป็นสิ่งดีมากเลย และจะพยายามทำความเข้าใจให้มากขึ้น

ขอขอบคุณครับที่ส่งข่าวให้รู้ ผมอยากร่วมแสดงความคิดเห็น แต่ระยะหลังๆมานี้ผมลืมรหัสผ่าน เข้ามาในเว็ปไม่ได้เลย ผมอยากอ่านเพราะหลายบทความดีมากเลย ผมจะมีวิธีแก้ไขเรื่องรหัสผ่านของผมได้อย่างไรครับ กรุณาช่วยผมที ขอบคุณครับ

คงจะมาขอใช้บริการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

ประพัฒษร กันหารัตน์

ดิฉันอบรมเพิ่งเสร็จ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังไม่เข้าใจ KM ยังงงกับ KM ตอนนี้โรงเรียนยังอยู่ในช่วงเรียนรู้โดยให้ครูเล่าเรื่อง เล่าเร้าพลัง และจะจัดทำเป็นรูปเล่มให้เป็นรูปเล่มในเดือนกุมภาพันธ์ จะยังขอความช่วยเหลือจากคุณอีกครั้ง

ครูหมวย

โรงเรียนบ้านแค สพท.สงขลา เขต 3

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ KM กับสำนักวิจัยฯสภาการศึกษามา2ปีแล้ว มีกิจกรรมและเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นในโรงเรียน และยินดีที่จะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สนใจทั่วไปหรือจะมาเยี่ยมที่โรงเรียนของเราก็ได้ ทางโรงเรียนได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดงผลการจัดการความรู้ในงานมหกรรมตลาดนัดการจัดการความรู้ระดับชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ สนใจส่งเมล์มาคุยกับพวกเราได้ที่ ban.kaa@hotmail.com

thank you for your news.I'm so proud that have good persons look like you.

ขอบคุณนะคะที่ส่งข่าวสารมาให้รับทราบ รู้จัก gotoknow จากการไปร่วมอบรมภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์มากนะคะสำหรับให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอร่วมเป็นกำลังใจให้นะคะ สู้..สู้

ขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารและขอเป็นกำลังใจกับน้องธวัชชัย พี่ขออนุญาตนำข้อมูลบางส่วนไปใช้ประโยชน์ด้วย

ดีใจจังทีมีweb site ดี ดี เพิ่มมาอีก ขอเป็นกำลังใจให้และจะช่วยบอกต่อคนอื่นให้เข้าไปใช้บริการเยอะๆ

ของคุณมาก ๆ ๆ สำหรับข้อมูลข่าวสารที่ส่งมารายงานความก้าวหน้าซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีมากและจะทำความเข้าใจและเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

รู้สึกว่าตัวเองสมัครเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของwww.gotoknow.org จะทำอย่างไรดีช่วยด้วย

ขอบคุณค่ะ

เขียนเสร็จแล้วไม่ได้อ่านทวน ขอโทษด้วย ดีใจที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก gotoknow.org แต่ตอนนี้ลืมรหัสของตัวเองค่ะ

อยากเล่าเรื่องให้สมาชิก แต่ตอนนี้ขอไปเรียบเรียงก่อนนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เรียนทีมงานที่เคารพ

ได้รับรู้ข่าวสารเรื่อง gotoknow จาก ดร.สุพักตร์ พ่วงพิบูลย์ ซึ่งอาจารย์เป็นสมาชิกอยู่ ท่านได้กรุณาให้ความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์และแนะนำการสมัครเป็นสมาชิกซึ่งดิฉันเห็นว่ามีประโยชน์มาก แต่ดิฉันรับไฮเทคเทคโนโลยีไม่ทัน จึงอยากรู้เรื่องการใช้งานแต่ละส่วนให้มากกว่านี้ อยากลงนำเสนองานฯลฯ ตอนนี้ลองใช้ปฏิทินงานแล้วเยี่ยมจริง ๆ ส่วนอื่น ๆ ยังไม่ทราบว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร

สวัสดีค่ะ อ.ธวัชชัย, อ.จันทวรรณและทีมงาน(น้องๆ)ทุกท่านค่ะ

 • แวะมาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจทุกๆท่านค่ะ
 • ....อ่านบันทึกนี้แล้ว...รู้สึกว่า....

Digital KM คือ....

....ความรู้มีอยู่ไม่ไกล  เรียนรู้ด้วยหัวใจ  สัมผัสได้ด้วยปลายนิ้ว....     จริงๆค่ะ....

 • ขอขอบคุณทีมงานและผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านค่ะ

Congratulations!

ขอแสดงความยินดีกับความก้าวหน้าครับ ขอส่งกำลังใจมาช่วยครับ

แล้วจะคิดต่อไปว่าผมจะใช้บริการ technology outsourcing ได้อย่างไร

สุภาพ

ขอบพระคุณมากนะคะที่กรุณาส่งข่าวสารข้อมูล " คุณคือกำลังสำคัญของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ " รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะเป็นการเรียนรู้ที่ดีมีคุณค่ามากๆค่ะ แต่ว่าช่วงนี้มีปัญหาระบบล่ม บ่อยมากๆค่ะ เป็นบ่อยมากๆจริงๆ นะคะ คงกำลังแก้ไขกันอยู่นะคะ ขอบคุณมากค่ะ

Thank you very much for somethink of the khowless

ขอเป็นกำลังใจและขอบคุณในความมุ่งมั่น ของคณะทำงาน

ที่ทำให้ดิฉันมีโอกาสเข้ามาสู่โลกของ gotoknow โลกที่เรียนรู้ตลอดชีวิต

เป็นครู Low tec แต่ใจยังต้องการ

up ความรู้ให้ Hi แต่ก็ไม่ค่อยเก่ง

จะพยายามให้มากขึ้น เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ

ครูพิมพ์กำแพงเพชร

Digital KM is "the free technology outsourcing center for social organizations in Thailand." ohhhh! good work.

thank!

ขอบคุณ สำหรับข่าวสารและ Digital KM ที่นำมาฝาก ได้ประโยชน์จากเรื่องเล่านี้อย่างมากมาย ขอบคุณค่ะ!!

ขอขอบพระคุณอาจารย์ธวัชชัย และอาจารย์จันทวรรณมากๆ ...

 • เชียร์มาจากลำปางโน่นเลย
 • เชียร์เพื่อประเทศไทยของเราครับ

ถึงแม้จะไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องระบบอะไรต่อมิอะไรที่เล่ามา แต่ต้องขอขอบคุณ และขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ทำให้ประชาชน คนไทย และตัวดิฉันเองได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลนี้ในการเรียนการ สอน เป็นกำลังใจให้นะคะ สู้...สู้....ค่ะ

ทำเลยอะไรดีๆเพื่อคนไทย..........ขอเอาใจช่วย

-ขอขอบคุณสำหรับข่าวสารและความมุ่งมั่นในการพัฒนา......ขอให้กำลังใจครับ

ขอบคุณสำหรับข่าวสารค่ะ

ดีจัง สู้ สู้ ปลูกต้นทีดำ (ทำดี) แยะๆๆๆๆ เป็นกำลังใจให้นะ โครงการดี ส่งผลให้คนทำหน้าตาดีด้วยเนอะ!

ขอให้อ.ธวัชชัยและทีมงานมีพละกำลังในทุกๆด้านเพื่องานที่สร้างสรรค์ให้สังคมKM ต่อๆไป ขอบคุณมากๆ

ขอบคุณค่ะ สำหรับข่าวสารที่ส่งให้

ผมได้รับข่าวและ เมล์ เดือนที่แล้ว แต่มีเวลาอ่านและศึกษาให้เข้าใจได้เดือนนี้

กระทรวงพลังงานที่ผมทำงานอยู่เป็นกระทรวงที่ตั้งใจทำเรื่อง Digital KM มาก

หากมีข่าวและเอกสารที่สามารถแนะนำหรือส่งให้ได้ กรุณาส่งมาให้ที่ เมล์ของห้องสมุด

คือ : elibrary@energy.go.th

จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอบคุณสำหรับข่าวสาร ขอเป็นกำลังใจสำหรับโครงการดีๆอย่างนี้ครับ

ขอบคุรอาจารย์มากๆค่ะ

ขอขอบพระคุณอาจารย์ด้วยครับที่ได้ ประชาสัมพันธ์และความปรารถนาดีให้สมาชิกได้รับทราบและมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ดี ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ขอเป็นกำลังใจท่านและคณะครับ

ขอเป็นกำลังใจให้ครับ เพื่อคนส่วนใหญ่ทำไปเลยครับ ผลบุญจะส่งผลให้ท่านเจริญๆๆ

ขอขอบคุณ ท่านอ.ธวัชชัย และทีมงานค่ะ

ขอบคุณค่ะ สำหรับข้อมูล ขอเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปนะค่ะ

ขอโทษด้วยที่มาอ่านช้า

และขอบคุณมากสำหรับข้อมูลดีๆ

และจะเป็นกำลังใจให้ในการทำประโยชน์สังคม

สู้ๆ นะค่ะ

จิตราพร ราชบัณฑิต

ขอบคุณมากที่ส่งข่าวสารเดี๋ยวจะส่งต่อให้ครูในสังกัดสพท.หนองคายทราบด้วย

ขอบคุณ อ.ธวัชชัย ที่ให้ความรู้ การสนับสนุนให้หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ จัดให้มี Digital KM และขับเคลื่อนให้เกิดการใช้อย่างต่อเนื่อง จะช่วยพัฒนาความรู้ของบุคลากรส่งผลให้เกิดการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอเป็นกำลังใจให้โครงการ Digital KM ประสบความสำเร็จ

อยากทราบว่า Digital KM สามารถกระจายความรู้ หรือ บอกต่อความรู้ และสามารถจัดเก็บความรู้ ไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อการค้นหาความรู้ ได้หรือไม่ อยากทราบจริง ๆ ครับ ขอบคุณ...

ขอบคุณมากค่ะ ที่ส่งข่าวดีๆมาให้อ่าน

จาก คนลำปาง

ขอให้กำลังใจอาจารย์ในการพัฒนาสิ่งที่ดี ๆ สำหรับคนไทยครับ จากยะลาครับ

ขอบคุณสำหรับข่าวสารที่นำมาฝาก และต้องขอโทษที่ตัวเองค่อนช้างล่าช้าแบบสุดๆค่ะ

รัฐธรรมนูญ ชื่นเกิดลาภ

ดีใจครับที่ได้ทราบข่าวความรุดหน้าทางวิชาการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชุมชน

ความรู้ที่เรายังไม่รู้มีอีกมากครับ สิ่งที่เราคิดว่าเรารู้แล้วอาจมีไม่ถึงร้อยละ หนี่งเท่านั้น แนวคิดเรื่อง DKM = Digital KM น่าสนใจมากครับ

คิดถึงแนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ

รวบรวมและแบ่งป้นให้ใช้ประโยชน์ความรู้ คือ ผู้สร้างปัญญาให้มวลชนนะครับ

ทำอย่างไรจึงจะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการทำงานได้

ทำอย่างไรจะได้รับประโยชน์นี้อย่างต่อเนื่อง

เอาใจช่วยให้สำเร็จนะครับ

จะแนะนำผู้อื่นให้ทราบต่อไปครับ

ดีใจที่ประเทศไทยมีคนตั้งใจทำเรื่องดีๆ ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับ

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้ ความสุข ความเจริญ มีต่อ อ.ธวัชชัย และทีมงานทุกคนครับ

ขอบคุณค่ะ สำหรับข่าวสารที่นำมาฝาก จะขยายผลต่อให้นะคะ

ขอบคุณมากค่ะที่ส่งข่าวดี ๆ มาให้อ่าน

ขอบคุณนะคะที่ส่งมาให้ เป็นประโยชน์มากเลยคะ

ขอบคุณคะสำหรับข้อมูลที่ส่งมา

วิภา

ขอบคุณที่ส่งมาให้

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี