เมื่อเขียนบันทึกนี้เสร็จ..ขี้วัว...อาจจะแพงขึ้น..


..ขี้วัว...ขี้ควาย...

เมื่อเขียนบันทึกนี้เสร็จ..ขี้วัว...อาจจะแพงขึ้น..

ห่างหายจากเกษตรในกรอบไปนาน..เพราะออกนอกกรอบจนชิน...และรอตกผลึกทางความคิดบางอย่าง...นานจนมีคนมาทัก....

Pอ. ขจิต ฝอยทอง เมื่อ พ. 13 ส.ค. 2551 @ 13:44

 • มาบอกว่า
 • รออ่านบันทึกใหม่ครับ
 • อิอิๆๆๆๆๆๆๆๆ

Pครูวุฒิมาสะกิด กรุณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเหล่านี้บ้าง เพราะเหตุใด? ชาวนาจึงลำบากยากจน และเราจะแก้ความยากจนของชาวนาได้อย่างไร?

ประกอบกับมีเรื่องที่ร่างไว้นานเขียนไม่จบซักที....

จึงขอลุกขึ้นมาเขียนถึง...ขี้ควาย....ขี้วัว...ขี้สัตว์ต่าง ๆ ยกเว้นของคน(ผิดกฎหมายครับ)

...สรุปก็คือเรื่องของ..ปุ๋ยคอก...หรือมูลสัตว์..ครับ...

ปุ๋ยคอก : เป็นอินทรียวัตถุที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ มีการใช้กันมานาน แต่บางครั้งก็ใช้ไม่ถูกวิธีบ้าง เก็บรักษาไม่ดีบ้าง ก่อนอื่นมาดูถึงปริมาณธาตุอาหารในมูลสัตว์ชนิดต่าง ๆ กันก่อน ที่ข้างล่างนี่ ครับhttp://www2.doae.go.th/www/work/web/kannika/index.htm (วันที่ 7 ส.ค. 2008 19:21:46)

ประเด็นที่อยากกล่าวถึงในเรื่องนี้คือ...แนวคิดเกี่ยวกับปุ๋ยคอก

1. ด้านปริมาณมาก

ตารางแสดงอัตราการใช้ปุ๋ยคอกชนิดต่าง ๆ

ชนิดของปุ๋ยคอก

อัตราการใช้

ตัน/ไร่

มูลโค กระบือ

2-5

มูลสุกร

1-2

มูลไก่ไข่

0.3-1.0

มูลไก่กระทง

1-2

ที่มา : ออมทรัพย์ นพอมรบดี (2540:113-114

http://www2.doae.go.th/www/work/web/kannika/page1.htm

เกษตรกรจึงติดอยู่ที่ความคิด ว่าต้องใช้ปุ๋ยคอกจำนวนมากจึงจะได้ผล จึงเป็นปัญหาทั้งการจัดหาและการขนไปใส่ในแปลง..

        เกษตรกรจึงหันไปใช้ปุ๋ยเคมีเพราะมีปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการมากกว่า ใช้ในปริมาณน้อยกว่า สะดวกสบายในการใส่มากกว่า...

        แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน ปุ๋ยเคมีมีราคาสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้น แต่ราคาผลผลิตที่จำหน่ายได้ (ไม่ใช่ราคาที่ประกาศช่วงไม่มีผลผลิตออกตลาด) ยังต่ำ

เกษตรกรจึงมักประสพปัญหาขาดทุนซ้ำซาก...

รอวันให้ปุ๋ยเคมีราคาถูกลง ??????????

รอวันให้ราคาผลผลิตสูงขึ้น ?????????

หันกลับมาหาทางเลือก...

ปุ๋ยคอกตามใต้ถุนบ้าน..ตามถนนหนทางหายหมด เพราะการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรมีปริมาณลดลง ปุ๋ยคอกหายากขึ้น จำเป็นต้องซื้อมาใส่...

แต่ในความคิดของเกษตรกรแล้วปุ๋ยคอก หรือขี้วัวขี้ควาย...เป็นของเหลือใช้..มีอยู่เกลื่อนถนน ไม่จำเป็นต้องซื้อหา....

แต่เกษตรกรต้องยอมรับว่า นั้นเป็นเรื่องของเมื่อวันวาน...ปัจจุบันท่านต้องซื้อขี้...ไม่ว่าจะเป็นขี้วัว ขี้ควาย ขี้ไก่ ขี้หมู ไม่มีอะไรได้มาฟรี ๆ

หรือท่านไม่อยากซื้อ..ก็คงต้องแลกกับการต้องดูแลเลี้ยงสัตว์ที่จะขี้...มาให้ท่าน..

เมื่อถามถึงราคาขี้วัวขี้ควายจริง ๆ กระสอบปุ๋ยละเท่าไหร่ คำตอบคือ 20 บาท คำนวณแล้วก็น่าจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 1 บาท

ถ้าท่านซื้อปุ๋ยคอกมาใส่นา...จะซื้อใส่ปริมาณเท่าไหร่...

ส่วนใหญ่ก็บอกว่าใส่ 5-10 กระสอบ ต่อไร่ คิดเป็นเงินก็ไม่เกิน 200 บาทต่อไร่

........................................

แล้วถ้าใส่ปุ๋ยเคมี..1 ไร่ ใช้ปุ๋ย 16-16-8 = 25 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 700 บาทต่อไร่ (กระสอบละ 1,400 บาท)

.......................................

แล้วก็มาบอกว่าใส่ปุ๋ยคอกข้าวไม่งามเหมือนใส่ปุ๋ยเคมี....

ลำเอียงนี่...

ทำไมไม่ใส่ในปริมาณเงินที่เท่ากัน ???????

เช่น ถ้าใส่ปุ๋ยเคมี 700 บาทต่อไร่ ก็ต้องใส่ปุ๋ยคอก 700 บาทต่อไร่ เช่นกัน

ทำไมไม่ใส่ในปริมาณธาตุอาหารที่เท่ากัน ???????

เช่น ปุ๋ยเคมีถ้าใส่ให้ได้ธาตุอาหารพอดีตามความต้องการของข้าว ต้องใช้ 25 กิโลกรัมต่อไร่ ก็ต้องใส่ปุ๋ยคอกให้ได้ธาตุอาหารพอดีกับความต้องการของพืชด้วย คือ 2-5 ตัน จึงจะเปรียบเทียบกันได้

2. ด้านราคา

เงิน 1,400 บาท ซื้อปุ๋ยเคมี 1 กระสอบ แต่สามารถซื้อปุ๋ยคอกได้ถึง 1,400 กิโลกรัม

แต่ต้องทำใจยอมรับการซื้อปุ๋ยคอกก่อน...

3. ด้านคุณภาพ

ปุ๋ยเคมี 1 กระสอบ ส่วนใหญ่ให้เฉพาะธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจนฟอสฟอรัส โพแทสเซียม หรือบางสูตรอาจมีธาตุอาหารรอง แคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน แต่ปุ๋ยคอกจะมีธาตุอาหารครบถ้วนกว่า ทั้งธาตุอาหารหลัก รอง และเสริม และมีคุณสมบัติในการปรับปรุงโครงสร้างดินดีกว่าปุ๋ยเคมี

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน การใช้คู่กันน่าจะให้ผลดีต่อผลผลิต แต่ต้องดูข้อมูลด้านราคาประกอบ เพื่อไม่ให้ขาดทุน และการเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ได้ปุ๋ยคอก ก็นำมาซึ่งความหลากหลายทางอาชีพ ก่อเกิดความมั่นคงทางรายได้เพิ่ม..

ขอจงสำราญกับการหาขี้..มาใส่ไรนา...

แต่ว่า...หลังจากบันทึกนี้..ปุ๋ยคอก ขี้วัว ขี้ควาย...อาจขึ้นราคา...

 

หมายเลขบันทึก: 201668เขียนเมื่อ 17 สิงหาคม 2008 15:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:26 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (29)
 • ทั้งที่รร.บางลี่และที่บ้านผม
 • ซื้อมาใส่ต้นไม้เป็นประจำ
 • ให้ดอกผล ต้นไม้เติบโตรวดเร็ว
 • ท่านปรีดามาปั่นราคาแบบนี้
 • ต่อไปคงราคาแพงขึ้นแน่ๆ
 • P
 • 555
 • ท่าน ผอ.ต้องเลี้ยงวัวเองแล้วมั้งครับ
 • แต่ก่อนมีคนบอกว่าให้ทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้
 • วัตถุดิบหาง่ายราคาถูก
 • พอคนหันมาทำกันมากขึ้น
 • ขนาดแกลบยังขึ้นราคา รำ ซังข้าวขาดแคลนหมด
 • ต่อไปปุ๋ยคอกคงราคาสูงลิ่วเหมือนกันครับ

แวะมาอ่าน  และตามมาขอบคุณที่เอาดอกไม้สวยไปฝาก

             ขอบคุณในความรู้ดีๆค่ะ

                 มีความสุขในการทำงาน

                        มีแต่สิ่งดีๆในทุกๆวัน  นะคะ

                           

เก็บดอกไม้ ที่โรงเรียน  มาฝากนะคะ 

                      ไม่รู้ว่าดอกอะไรเหมือนกัน  แต่ชอบ สวยดี

 • P สวัสดีครับคุณ@..สายธาร..@
 • ขอบคุณดอกไม้แสนสวยและคำอวยพรครับ

 • สวัสดีค่ะ
 • แวะเข้ามาทักทายในช่วงเย็น เย็น
 • ที่บ้านก็ใช้ปุ๋ยธรรมชาติเหมือนกันค่ะ ไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีมากว่า 10 ปีแล้วล่ะ
 • ขอบคุณนะคะ สำหรับข้อมูลดีดี
 • เอาดอกไม้มาฝากด้วย ที่บ้านเลี้ยงไว้เอง "ด้วยปุ๋ยธรรมชาติ" ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านคุณพี่อาภัย

 

... ทักทายจากบ้านใต้ค่ะ ....

 

เป็นไงบ้างค่ะ แถวบ้านคุณพี่น้ำท่วมไหมคะ

....  ยังไง รักษาสุขภาพนะคะ  ...

 

...  ช่วงไปลงพท. แล้วชาวบ้านที่มีมูลวัว ควายส่วนใหญ่ จะใช้ปุ๋ยผสมกับปุ๋ยเคมีค่ะ

...  ชาวบ้านเค้าบอกว่า ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ได้ผลช้า ไม่งามเท่า และต้องรอนานค่ะ   ...
... 

คิดถึงเช่นกันค่ะ มีความสุขนะคะ ...

 

สวัสดีครับ

 • ผมใช้ปุ๋ยคอกเป็นประจำ
 • ปุ๋ยคอกตกกระสอบละ (ถุงปุ๋ย) 15-20 บาท
 • ขี้วัวที่ได้จากวัวกินอาหาร กับขี้วัวที่ได้จากวัวกินหญ้าอย่างไหนดีกว่ากันครับ

สวัสดีค่ะ

ก็พยายามใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติที่เหมาะที่ควรที่ทำได้อยู่ค่ะ

บ้านนอกแบบหนูหาขี้วัวง่ายค่ะ อิ..อิ..

   แถวๆบ้าน เลี้ยงวัวทำท่าจะตากขี้วัวขาย เขาตากไว้บนถนนกินพื้นที่ไปครึ่งหนึ่ง พอดีฝนตกที่ตากไว้เลยเลอะเทอะ ขับรถผ่านทีไรติดล้อทุกที

   สงสัยต้องขูดเอาไปใส่ในต้นไม้ที่บ้าน อิ..อิ..

   แม่เคยนำขรี้(ขี้)หมู กับขรี้วัวมาใส่ให้ต้นแก้วมังกร โอ้ว...ลูกดกมากค่ะ

   ไปนอนก่า ^__^

 • P ยินดีที่ได้รู้จักครับ คุณlovefull
 • ดอกไม้สวยมาก มาพร้อมกับมิตรภาพที่ดี
 • ขอบคุณที่แวะมาครับ

 

 • P น้อง poo กลับมาพร้อมกับรูปใหม่
 • ออกพื้นที่จนตัวดำเลยรึนั้น..ฮิ ฮิ
 • ได้กลับบ้านพักผ่อนสบายใจซินะ
 • พร้อมสำหรับการลุยต่อรียัง
 • แวะเติมกำลังท้องที่น้องครูปูด้วยนะ
 • ขอบคุณที่เป็นห่วง บ้านพี่อาภัยอยู่หลังเขา
 • ***ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีดีที่สุดครับ****
 • เด็กในภาพท่าจะชอบปุ๋ยอินทรีย์มากนะ 555
 • P สวัสดีครับคุณ วัชรา ทองหยอด
 • คนเราเป็นอย่างที่เรากิน ฉันใด
 • คุณค่าของปุ๋ยคอกก็เป็นอย่างที่สัตว์กิน ฉันนั้น
 • ดูรายละเอียดได้จากhttp://www2.doae.go.th/www/work/web/kannika/index.htm
 • นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาปุ๋ยคอกไม่ให้สูญเสียคุณค่าทางอาหาร(พืช) ด้วยครับ
 • ตำแหน่งแปลกดีนะครับ "พนักงานบริการอัด" ฮิ ฮิ
 • P ถูกต้องครับป้าแดง
 • ต้องดูที่เหมาะที่ควร และที่ทำได้ประกอบด้วยครับ
 • ปุ๋ยที่ลอยมากับน้ำที่ท่วมก็ดีนะครับ 555
 • P ครูตุ๊กแก เอากากปุ๋ยไปใส่ต้นไม้ไม่ดีนะ
 • ปุ๋ยคอกที่ดีต้องไม่ตากในที่โล่ง ไม่งั้นเสียคุณค่าทางอาหาร ทานไม่อร่อย (พืชนะ)
 • ปุ๋ยคอกบางชนิดก็เหมาะกับพืชบางประเภท
 • ลองศึกษาเพิ่มเติมดูครับ
 • ราตรีสุขสันต์ครับ
 • สวัสดีครับท่านเกษตร(อยู่)จังหวัด
 • เดี๋ยวนี้หันไปทางไหนก็มีแต่คนหันมาใช้มูลสัตว์กันมากขึ้นครับ
 • อิอิ...อีกหน่อยคงมีอาชีพคนเลี้ยงวัวเพื่อขายขี้วัวเป็นแน่แท้
 • ขอบคุณมากครับ
 • P สวัสดีตอนเช้าครับท่าน สิงห์ป่าสัก
 • หายเหนื่อยหรือยังครับ เห็นลุยงานหนักน่าดู
 • นาที่ไปดำไว้น้ำท่วมหรือเปล่าครับ
 • เดือนหน้าก็ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าแล้วซินะ
 • ใส่ก่อนท้องละ อย่าให้ท้องก่อนแต่ง ฮิ ฮิ

 

 • น้ำยังไม่ท่วมครับ
 • ไม่เหมือนทางหนองคาย
 • 555

ขอโทษครับ คุยกันเรื่องขี้ (วัว/ควาย) อยู่รึครับ

ขอแยมด้วยคน ขี้ (วัว/ควาย) บ้านผมเดี๋ยวนี้หายากครับ

ชาวบ้านเขากว้านซื้อไปทำปุ๋ยชีวภาพหมดแล้ว ก็ทั่นสอ.สอ.

เล่นเอาโรงผลิตปุ๋ยมาไล่แจกทุกตำบล (แจกแบบมีตังทอน)

ตอนนี้เลยต้องภาวนาขอให้ท่านวัว ท่านควาย ขี้บ่อยๆจะได้มี

วัตถุดิบป้อนโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพได้ทัน 555

 • ท่านหนุ่มนานครพนม
 • น่าจะดีใจนะครับ
 • เดี๋ยวจะมีอนุสาวรีย์เพิ่มขึ้นอีกอัน 555 บ้าง
 • P สวัสดีครับครูหญิง เส้นขอบฟ้า
 • ท่าทางมุ่งมั่น..มาดเข้าท่านะครับ
 • ยินดีที่ได้รู้จักครับ..
 • แล้วติดตามเรียนรู้กันต่อครับครู

สวัสดีปีใหม่ครับ

       นำ 'วัวกระดาษ' มาฝากครับ (เสียดายวัวกระดาษถ่ายมูลไม่เป็น 555)

    

ยังมีอีก 3 ตัว ที่นี่ครับ : ส.ค.ส. Origami รูปวัว

เลี้ยงให้เพลินไปเลยนะครับ ;-)

Pบัญชา ธนบุญสมบัติ

สวัสดีปีใหม่ครับ        นำ 'วัวกระดาษ' มาฝากครับ (เสียดายวัวกระดาษถ่ายมูลไม่เป็น 555)

ยังมีอีก 3 ตัว ที่นี่ครับ : ส.ค.ส. Origami รูปวัว เลี้ยงให้เพลินไปเลยนะครับ ;-)

 • ว้าว..วัวกระดาษ..เท่มากเลยครับ..
 • โดยเฉพาะสีวัว..สวย ๆ..บ้านทรงไทยด้วย...สุดยอด..คิดได้ไง...นับถือครับพี่...
 • ขอบคุณและขอให้มีความสุขตลอดปีวัวทองและตลอดไปครับ...

สวัสดีค่ะ สวัสดีปีใหม่ค่ะ ปีวัว...

อาจารย์ขจิตคนเลี้ยงวัวต้องดีใจแน่ๆค่ะ อิอิ

P ♥.·° ♥paula ที่ปรึกษา~natadee·° ..✿
สวัสดีค่ะ สวัสดีปีใหม่ค่ะ ปีวัว...

อาจารย์ขจิตคนเลี้ยงวัวต้องดีใจแน่ๆค่ะ อิอิ

 • สวัสดีปีใหม่เช่นกันครับ

เมือวับที่ 11.พ.ค.52และวันนี้ผมกับแฟนได้พากันไปฝากธนาคารต้นไม้แล้วนะครับในที่ของพี่ได้168ต้น

ผมมีขี้วัวมากใตรอยากได้ให้ฟรีครับขี้วัว

เข้ามาเยี่ยมอ่าน ต่อไปถ้าชาวบ้านเข้าใจ และมีการณรรงค์ ใช้มูลสัตว์ทำปุ๋ยได้ก็น่าจะดี

แต่มูลสัตว์ไปใส่ไร่ที่ดินจำนวนมากๆ ก็คงหายาก เพราะทุกคนก็จะเก็บไว้ใช้เองและไม่พอขาย ที่เก็บไว้ก็คงจะได้แค่สวน หรือต้นไม้ ที่จำนวนไม่มาก

แต่ถ้ามีไร่จำนวนกว้าง ก็คงวิ่งหาปุ๋ยเคมีเหมือนเดิม ทั้งที่รู้ว่ามันแพง

ทุกวันนี้ ชาวบ้านไม่ได้กำไรมาก เพราะค่าปุ๋ยมันจะมากกว่า รายได้เสียอีก ท่านเกษตร จะช่วยชาวบ้านได้อย่างไรคะ

ดอกไม้ที่บล็อคท่านมีแต่รูปสวย ทั้งนั้นเลย

เข้ามาเยี่ยมอ่าน ต่อไปถ้าชาวบ้านเข้าใจ และมีการณรรงค์ ใช้มูลสัตว์ทำปุ๋ยได้ก็น่าจะดี

แต่มูลสัตว์ไปใส่ไร่ที่ดินจำนวนมากๆ ก็คงหายาก เพราะทุกคนก็จะเก็บไว้ใช้เองและไม่พอขาย ที่เก็บไว้ก็คงจะได้แค่สวน หรือต้นไม้ ที่จำนวนไม่มาก

แต่ถ้ามีไร่จำนวนกว้าง ก็คงวิ่งหาปุ๋ยเคมีเหมือนเดิม ทั้งที่รู้ว่ามันแพง

ทุกวันนี้ ชาวบ้านไม่ได้กำไรมาก เพราะค่าปุ๋ยมันจะมากกว่า รายได้เสียอีก ท่านเกษตร จะช่วยชาวบ้านได้อย่างไรคะ

ดอกไม้ที่บล็อคท่านมีแต่รูปสวย ทั้งนั้นเลย

 • สวัสดีครับ..คุณสุ..
 • ปุ๋ยคอกเริ่มหายากและราคาแพงขึ้นครับ...เพราะชาวบ้านเริ่มเห็นความสำคัญ..
 • การที่ปุ๋ยเคมีแพงก็เป็นโอกาสดีที่ชาวบ้านจะได้ทบทวนการลงทุนของตนเองและหาทางแก้ไขครับ
 • ผมก็มีหน้าที่ให้ความรู้ที่ถูกต้องให้ชาวบ้าน..ทั้งในเรื่องปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีครับ..
 • ดอกไม้สวยด้วยกัลยาณมิตรนำมาฝากกันครับ..
 • ดอกไม้ที่บ้านโชคดี..ได้ปุ๋ยที่ทำให้ต้นไม้โตทั้งกลางวันกลางคืนครับ..
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี