การติดตั้งโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส

OpenOffice 2.0

ตอนนี้ได้ติดตั้งโปรแกรม OpenOffice 2.0 ให้กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. ผธผ.
2. เลขานุการ ผธผ.
3. ธุรการ ผธผ.
4. เลขานุการ ชผห.
5. ธุรการ ชผห.
6. จจฟ.
7. เลขานุการ จจฟ.
8. ช.จจฟ.
9. เลขานุการ ช.จจฟ.
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของคุณบุษกรความเห็น (0)