ตารางประเมินตนเอง (คุณอำนวย)

     หลังจากที่ห่างเหินการเขียนบันทึกมาหลายวัน  เพราะ  ไปที่ตราด  ก็เลยไม่มีเวลาได้เข้ามาบอกเล่า (เหมือนอย่างเคย) ว่าทำอะไรไปแล้วบ้าง  ความจริงก็ทำอยู่ตลอดนั่นแหละค่ะ  พอดีนึกขึ้นมาได้ว่าตอนไปตราดออกไป present ว่าได้ให้คุณอำนวยและคุณกิจของบ้านดอนไชยประเมินตนเองแล้ว  ส่วนแบบประเมินตนเองให้ติดตามได้ใน Blog  พอมาดู  Blog  ปรากฎว่าจะยังได้นำตารางนี้มาลงเลย  วันนี้ก็เลยขอถือโอกาสเอารายละเอียดเกี่ยวกับตารางอิสรภาพของคุณอำนวยกับคุณกิจมาให้อ่านกันค่ะ  โดยตารางนี้เป็นส่วนของคุณอำนวยค่ะ  ผู้วิจัยได้ทำออกมา 2 แบบค่ะ  ทดลองใช้ดูว่าชุมชนจะถนัดประเมินตนเองแบบไหน

ตารางแห่งอิสรภาพของ “คุณอำนวย” ขององค์กรออมทรัพย์ชุมชน  (แบบที่ 1)
 

ความสามารถ (ทบทวนตนเอง)

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ก.ความรู้
 
 
 
 
 
   1.เรื่ององค์กรการเงินชุมชน
 
 
 
 
 
   2.เรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน
 
 
 
 
 
   3.โครงสร้างและบทบาทหน้าที่
 
 
 
 
 
   4.การบริหารจัดการ
 
 
 
 
 
   5.สภาพชุมชน
 
 
 
 
 
   6.โครงสร้างผู้นำ
 
 
 
 
 
   7.กลุ่ม/องค์กรในชุมชน
 
 
 
 
 
ข.ทักษะ
 
 
 
 
 
   1.การประสานความร่วมมือ
 
 
 
 
 
   2.การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพ
 
 
 
 
 
   3.การวางแผนการทำงาน
 
 
 
 
 
   4.การตั้งคำถาม
 
 
 
 
 
   5.การจัดกิจกรรม
 
 
 
 
 
   6.การจูงใจ
 
 
 
 
 
   7.การฟัง
 
 
 
 
 
   8.การจัดการปัญหาเฉพาะหน้า
 
 
 
 
 
   9.การเล่าเรื่อง
 
 
 
 
 
   10.การจดบันทึก
 
 
 
 
 
   11.การเชื่อมประเด็น
 
 
 
 
 
   12.การสรุปประเด็น
 
 
 
 
 
ค.ทัศนคติ/เจตคติ
 
 
 
 
 
   1.การมองโลกในแง่ดี
 
 
 
 
 
   2.เปลี่ยน “วิกฤติ” ให้เป็น “โอกาส”
 
 
 
 
 
   3.รับฟังและให้โอกาสผู้อื่น
 
 
 
 
 

   
ตารางแห่งอิสรภาพของ “คุณอำนวย” ขององค์กรออมทรัพย์ชุมชน  (แบบที่ 2)
 

ความสามารถ (ทบทวนตนเอง)
คะแนน
หมายเหตุ
ก.ความรู้
 
 
   1.เรื่ององค์กรการเงินชุมชน
 
 
   2.เรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน
 
 
   3.โครงสร้างและบทบาทหน้าที่
 
 
   4.การบริหารจัดการ
 
 
   5.สภาพชุมชน
 
 
   6.โครงสร้างผู้นำ
 
 
   7.กลุ่ม/องค์กรในชุมชน
 
 
ข.ทักษะ
 
 
   1.การประสานความร่วมมือ
 
 
   2.การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพ
 
 
   3.การวางแผนการทำงาน
 
 
   4.การตั้งคำถาม
 
 
   5.การจัดกิจกรรม
 
 
   6.การจูงใจ
 
 
   7.การฟัง
 
 
   8.การจัดการปัญหาเฉพาะหน้า
 
 
   9.การเล่าเรื่อง
 
 
   10.การจดบันทึก
 
 
   11.การเชื่อมประเด็น
 
 
   12.การสรุปประเด็น
 
 
ค.ทัศนคติ/เจตคติ
 
 
   1.การมองโลกในแง่ดี
 
 
   2.เปลี่ยน “วิกฤติ” ให้เป็น “โอกาส”
 
 
   3.รับฟังและให้โอกาสผู้อื่น
 
 
   
 
 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (0)