กรใช้บัตรเครดิตราชการ

การใช้บัตรเครดิตราชการ
ตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.2/ว.9 ลงวันที่  19  มกราคม  2549 เรื่อง การใช้บัตรเครดิตราชการ หลักการใช้บัตรเครดิตราชการ 1. ใช้กับส่วนราชการทุกแห่ง ยกเว้น สภาพพื้นที่ปฏิบัติงาน/ลักษณะงานไม่เอื้อ 2. ใช้กับเงินงบประมาณ สำหรับเงินนอกงบประมาณตามที่เห็นสมควร 3. ใช้กับค่าใช้จ่าย ดังนี้ 3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม จัดงานนิทรรศการ 3.3 ค่ารับรองชาวต่างประเทศ สำหรับค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการให้ผู้มีสิทธิเลือกได้ 4. เป็นบัตรเครดิตของส่วนราชการ ระบุชื่อข้าราชการ เบิกเงินสดไม่ได้ 5. เริ่มใช้ตั้งแต่ลงนามในคำสั่ง 19 มค.49 พร้อมดำเนินการภายใน 60 วัน ซึ่งการใช้บัตรเครดิตราชการนี้จะต้องมีการควบคุมรายการแต่ละบัตรเครดิต ก็หนีไม่พ้นเจ้าหน้าที่กองคลังฯ จะต้องเพิ่มภาระงานในการควบคุมบัตรเครดิตแต่ละคนที่ใช้ ซึ่งกองคลังและพัสดุได้นำเข้าหารือการใช้บัตรดังกล่าวในที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้อำนวยการเมื่อวันที่ 14  มีนาคม 2549 มติให้ทำบัตรเครดิตสำหรับอธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี ในการทำบัตรเครดิต ซึ่งในวิธีการปฏิบัติสำหรับผ้มีสิทธิทำเมื่อไปราชการหรือรายการที่จะใช้ได้ข้างต้นจะต้องทำใบยืมเงินมาที่กองคลังฯ แล้วกองคลังจะเปิดวงเงินให้โดยประสานกับธนาคารเป็นช่วงเวลาในการกำหนดวงเงินแต่ละครั้งที่ไปและต้องเก็บสลิปทุกครั้งการทำบัตรเครดิตจะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ส่วนราชการ และค่าเช่าที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบิน กรมบัญชีกลางจะทำหนังสือให้ยกเว้นค่าธรรมเนียในการใช้สำหรับส่วนราชการ ชาวKM ทุกท่านสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ในการจะนำบัตรเครดิตมาใช้ในส่วนราชการได้นะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กองคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 19995, เขียน: 20 Mar 2006 @ 17:34 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 14:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

คนมอมอสอ
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 
มติให้ทำบัตรเครดิตสำหรับอธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี เท่านั้นหรือ?
คนมอมอสอ
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 
มติให้ทำบัตรเครดิตสำหรับอธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี เท่านั้นหรือ?
jakarin
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ จะทดรองใช้ก่อนสำหรับอธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีก่อน ถ้าได้ผลดีคงจะให้ใช้มากขึ้นนะครับ