สสจ.ตากนิเทศงาน คปสอ.บ้านตาก

ความสำเร็จของการบริการใกล้บ้านใกล้ใจอยู่ที่ตัวคนทำงานมากกว่า ถ้าคนยังไม่เปลี่ยนแนวคิด ยังคิดแบบเดิม การเปลี่ยนแต่โครงสร้างไม่น่าจะสรางความสำเร็จได้

              เช้าวันนี้ ผมตรวจคนไข้ตึกชายเสร็จ 8 โมงเช้า แล้วได้มาต้อนรับทีมดูงานจาก รพ.แม่ทา ลำพูน สักประมาณ 15 นาที ก็ได้ไปรับฟังการตรวจนิเทศงานของ นพ.สสจ.0ตาก ที่ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก ในช่วงแรกเป็นการนำเสนอข้อมูลและผลงานของ คปสอ.บ้านตากโดยคุณเกษม ศิริมา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก ซึ่งผลงานส่วนใหญ่ของเราผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในตอนท้ายมีการสรุปประเด็นปัญหาไว้ด้วย

              หลังจากนั้นทีมนิเทศจากจังหวัดก็ได้ให้ข้อเสนอแนะผลงานตามที่นำเสนอทั้งทางเอกสารและทางบรรยาย และต่อด้วยการลงพื้นที่นิเทศใน สสอ.บ้านตาก ส่วนนพ.สสจ.ตาก(นพ.ปัจจุบัน เหมหงษา) และทีมจังหวัด 3 คน ผมและพี่มานัส ได้ไปนิเทศงานที่ สส.ทุ่งกระเชาะ ได้ฟังบรรยายสรุป ตรวจเยี่ยมชมสถานที่ในสอ.และเตรียมพื้นที่เพื่อสร้างศูนย์แพทย์ชุมชนในปี 2550 แล้วก็เดินทางกลับไปรับประทานอาหารกลางวันที่สสอ.บ้านตาก

               การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ที่เริ่มต้นด้วยการให้เงิน การสร้างตึก สร้างอาคารก่อนนั้น ผมมีความคิดว่าไม่ใช่แนวทางที่ประสบความสำเร็จ เพราะความสำเร็จของการบริการใกล้บ้านใกล้ใจอยู่ที่ตัวคนทำงานมากกว่า ถ้าคนยังไม่เปลี่ยนแนวคิด ยังคิดแบบเดิม การเปลี่ยนแต่โครงสร้างไม่น่าจะสรางความสำเร็จได้

                ผมกับพี่มานัสได้นำเรียนว่าเรากำลังนำระบบGISมาใช้ในการวางแผนสาธาสรณสุขในพื้นที่ร่วมกันทั้งอำเภอ โดยปีนี้เริ่มที่งบส่งเสริมป้องกันในชุมชนและงบต่างด้าวก่อน ที่ทำร่วมกันทั้งอำเภอ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ติดตามงานได้ ประเมินผลได้ชัด และผมมีแนวคิดที่จะนำโปรแกรมHospital os ลงในสถานีอนามัยเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการให้บริการทั้งในสถานีอนามัยและชุมชนเพื่อจะได้นำข้อมูลมาประมวลผลร่วมกันได้ในอนาคต

                 ประมาณบ่ายสองก็เสร็จสิ้นการนิเทศ ผมต้องรีบกลับโรงพยาบาลเพื่อประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจำเดือนมีนาคมต่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (1)

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

"ถ้าคนยังไม่เปลี่ยนแนวคิด ยังคิดแบบเดิม การเปลี่ยนแต่โครงสร้างไม่น่าจะสร้างความสำเร็จได้"...

หากหาใช่เรื่องยาก...ยาก...จะสร้าง...

"โครงสร้าง"...ในความคิด...

หากสร้างได้...โครงสร้างใดใด

ก็ไม่เท่า..."โครงสร้าง...แห่งความคิด"