สานเสวนา (Dialogue) :การเจรจาที่ยึดประโยชน์ร่วมเป็นแนวทางการเจรจาเพื่อร่วมกันหาทางออกโดยคู่กรณีสมัครใจมานั่งพูดคุยกัน ยอมรับความคิดของคนอื่นเพื่อมาปรับปรุงความคิดของตัวเอง แสวงหาจุดแข็งและคุณค่าในจุดยืนของอีกฝ่าย