การถกเถียง/การโต้แย้ง(Debate): เป็นการโต้ตอบซึ่งฝ่ายหนึ่งเชื่อว่ามีคำตอบที่ถูกอย่างเดียว พยายามพิสูจน์ว่าอีกฝ่ายผิด ฟังเพื่อหาข้อบกพร่องหรือพิจารณาข้อมูลเพื่อให้มีฝ่ายผิดและฝ่ายถูก