แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงาน รพ.แม่ทา ลำพูน

การที่มีทีมมาดูงานที่โรงพยาบาลบ้านตาก ผมจะอยู่หรือไม่อยู่จึงไม่เป็นอุปสรรค

             วันนี้ในภาคเช้า ทางโรงพยาบาลแม่ทา จ.ลำพูน ได้แวะมาเยี่ยมเยียนและดูงานกิจกรรม 5 สและการจัดการความรู้ที่โรงพยาบาลบ้านตาก นำโดยท่านผู้อำนวยการ เป็นรุ่นแรก และรุ่นที่ 2 จะมาในวันที่ 3 เมษายน การต้อนรับและแลกเปลี่ยนในวันนนี้ทีมหลักที่ดูแลผู้ดูงานก็คือทีม 5 ส ซึ่งนำโดยพี่ต๋อม ประธานทีมนำ 5 ส

             เนื่องจากผมต้องไปร่วมรับการตรวจนิเทศงาน ของ นพ.สสจ.ตาก ในช่วง 09.30 น. ที่ สสอ.บ้านตาก ผมจึงได้ร่วมเล่าสู่กันฟังและกล่าวต้อนรับทีมดูงานประมาณ 20 นาทีเท่านั้น แต่ทีมดูงานกับทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้แลกเปลี่ยนกันครึ่งวัน ซึ่งผมคิดว่าการที่เขาได้พูดคุยกับผู้ปฏิบัติจะเห็นภาพการทำกิจกรรมได้ชัดเจนกว่าการฟังผมพูดอย่างเดียว แต่ทางทีม 5 ส เองก็จะนำเสนอหรือเล่าให้ฟังด้วย การที่มีทีมมาดูงานที่โรงพยาบาลบ้านตาก ผมจะอยู่หรือไม่อยู่จึงไม่เป็นอุปสรรค

              ผมได้สรุปประเด็นสำคัญ 2 เรื่องที่ทีมดูงานมาแลกเปลี่ยนคือเรื่องกิจกรรม 5 ส ที่ผมขอชมเชยทีมรพ.แม่ทา ที่ผ่านการประเมินHAและเพิ่งรับประกาศฯเมื่อ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา กลับมาให้ความสำคัญของกิจกรรม 5 ส โดยผมเน้นว่าความสำคัญของความสำเร็จของการทำกิจกรรม 5 ส นั้น มี 3 ประการ คือ

1.  เข้าใจความหมายและแนวคิดของ ส ทั้ง 5 อย่างแท้จริง

2.  ใช้การควบคุมด้วยการมองเห็น(Visual control)ให้ได้อย่างเหมาะสม

3.  ทำให้เกิดการพัฒนาสิ่งใหม่ในงานประจำหรือไคเซ็น(Kaizen)

               ทั้งนี้ ต้องทำให้ป้ายที่ติดในโรงพยาบาล ไปอยู่ในใจของคนทำงานให้ได้ อย่าเน้รูปแบบ อย่ายึดติดรูปแบบ

                 ในส่วนของKM ผมได้เชื่อมโยงไปสู่themeของHA Forum 7 คือนวัตกรรม ตามรอยและวัดผล ว่า 3 ตัวนี้ก็คือหัวใจสำคัญของการจัดการความรู้นั่นเอง เมื่อเราพบว่าแผนกใดในโรงพยาบาลเกิดสิ่งดีสิ่งใหม่ขึ้นในการทำงานทั้งตัวระบบงานหรือสิ่งประดิษฐ์(นวัตกรรม) เราก็ลองตามไปดู(แกะรอย) ออกมาดูสิว่าเขาทำอย่างไรจึงเกิดอย่างนี้ได้ แล้วก็เอาไปเปรียบเทียบวัดผลดูว่าเป็นอย่างไร ตรงตามเป้าหมายไหม หรืออาจจะกลับกันโดยลองไปวัดผลดูผลลัพธ์ของงานที่เกิดขึ้นว่าที่ไหนวัดผลแล้วดี ตรงเป้าหมาย ได้ผลงานสูงเราก็ไปดูว่าเขาทำอย่างไรกันบ้าง ย้อนกลับไปดู ตามรอยไปดูสิว่าทำอย่างไร สิ่งที่เขาทำก็จะเป็นBest practice ซึ่งที่ทำนั้นเกิดระบบงานอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมหรือเขาประดิษฐ์อะไรขึ้นมาใหม่ที่ช่วยในการทำงาน ก็จะได้เป็นนวัตกรรมขึ้น

                 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเจ้า 3 ตัวนี้ ทั้งนวัตกรรม ตามรอยและวัดผล จึงเป็นการทำตามกระบวนการของวการจัดการความรู้ นั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)