สวัสดีครับ สมาชิกทุกท่าน
              ผมได้เรียนรายวิชา การออกแบบและการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
ได้อะไรจากการเรียน 2 วันนี้
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2549
       1.ได้เรียน โปรแกรม flash โดยการวาดการ์ตูน แต่ก่อนดูเว็บและดูการ์ตูนอยากจะวาดได้แต่ก็คิดว่าตัวเองคงวาดไม่ได้ แต่พออาจารย์รุจโรจน์สอนการวาดพร้อมกับการบอกเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างให้เข้าใจก่อน และเทคนิดในการวาด ให้สืบค้นในเว็บไซต์ต่างๆ อีกทั้งอาจารย์ได้เดินดูว่าทำได้หรือยัง จึงทำได้บ้างแต่ยังไม่เรียบร้อยดี ได้มีความเข้าใจแนวทางการสร้างแต่ผมคิดว่า ต้องฝึกให้ชำนาญอีกครับ
                               
      2. อาจารย์ยังให้ไปใช้งานในบล็อกของ
www.gotoknow.org  ผมเคยเข้าไปศึกษาบล็อกของนายแพทย์วิจารณ์ เพื่อศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรเพราะผมทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องนาปลอดสารพิษอยู่ แต่วันนี้อาจารย์รุจโรจน์ได้สอนการใช้งานและประโยชน์ของบล็อกนี้ผมได้ตรงที่ว่ามาสามารถสร้างสิ่งที่ผมอยากให้นักเรียนได้เรียนผ่านเว็บนี้ได้เลย ขอบคุณอาจารย์มากครับ
       3. การสร้างปุ่มจากโปรแกรม Adobe Photoshop โดยนายโก้ เคยให้โก้สอนตอนทำเว็บแล้ว แต่วันนี้โก้ได้บอกเทคนิคง่ายๆ แต่ก็สอนเร็วนิดจึงทำได้บางส่วนยังไม่สมบูรณืจะศึกากับโก้และหนังสือต่อไปครับ

วันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม 2549
       1.เรียนการใช้โปรแกรม flash ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว (animation) จากภาพที่ไดสร้างไว้ให้ปาก ตา แขน เคลื่อนไหว เรื่องนี้ผมพยายามทำหลายครั้งแต่ก็ยังทำไม่ได้ ไม่รู้ทำอย่างไรยังไม่ได้ถามอาจารย์ว่าผมติดขั้นตอนตรงไหน อาจารย์หรือเพื่อนๆ ช่วยบอกขั้นตอนให้บ้างครับจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยครับ
      2.  เรียนการบันทึกเสียง เรียนเรื่องนี้ดีมากครับ ผมเคยอัดเสียงแต่ยังไม่รู้ว่าจะตัดเสียงได้ลึดมาในการตัดโดยการขยายให้ใหญ่ และ มีความรู้เบื้องตนอีกด้วยครับ ดีมากเลยครับ
แต่อยากให้อาจารย์เดินดูผมและเพื่อนบ่อยๆ บางครับไม่กล้าที่จะถามอาจารย์ครับ


                                                                        สุรัตน์ชัย พรมเท้า 47070422
สิ่งที่ได้อีกก็คือนักเรียนที่จะนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปให้นักเรียนเรียน เพื่อนๆ เห็นด้วยไหมครับ


                ภาพนักเรียน ม.1/1 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม