เล่าการเดินทางด้วยภาพ ปักกิ่ง ๖


เที่ยวกรุงปักกิ่งช่วงกีฬาโอลิมปิค ปิดท้ายด้วยหอฟ้าเทียนถาน

ก่อนที่พวกเราจะไปเที่ยวหอฟ้าเทียนถานกัน  ลุงคิดว่าควรบันทึกเรื่องราว “โอลิมปิกเกมส์ครั้งที่ ๒๙” ที่ได้เปิดการแข่งขันไปแล้วเมื่อวันศุกรที่ผ่านมาสักหน่อย  เพื่อบันทึกไว้เป็นความทรงจำใน GTK ของพวกเรา   “กีฬามวลมนุษยชาติ”   ที่ยิ่งใหญ่ ณ. กรุงปักกิ่ง

รวมภาพไฟโชติช่วงเปิด "ปักกิ่งเกมส์" สุดอลังการ

   

วินาทีสำคัญที่ หลี่ หนิง ตำนานนักยิมนาสติกของชนชาวมังกรโหนตัวบนสลิง วิ่งไต่เมฆขึ้นไปจุดคบเพลิงจนลุกโชติช่วง นั่นเป็นสัญญาณว่ามหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ "โอลิมปิกเกมส์ 2008" ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว และนี่คือภาพความประทับใจในพิธีเปิดการแข่งขันที่ MGR Sport รวบรวมมาให้แฟนกีฬาได้ชมกัน

ลุงได้เพิ่มเติมภาพสวยๆจาก Xinhuanet เป็นภาพก่อนการเปิดกีฬาที่ยิ่งใหญ่ในวันที่ ๘ เดือน ๘ ปี ๒๐๐๘ เวลา ๐๘ และภาพเหรียญทองเหรียญแรกในการแข่งขัน

ขอขอบคุณผู้จัดการออนไลน์และสำนักข่าวซินหวาซึ่งเป็นแหล่งที่มาของเรื่องและภาพ

 

 

 

เหรียญทองเหรียญแรก

เล่าการเดินทางด้วยภาพ

ปักกิ่ง ตอน

หอฟ้าเทียนถาน

     หอฟ้าเทียนถานตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกำแพงชั้นนอกเดิมเมืองปักกิ่ง

ซึ่งอยู่ในตำแหน่งค่อนไปทางตะวันออกของด้านใต้พระราชวังหลวงด้านนอกตรงฝั่งตะวันออกของประตูเมืองเจิ้งหยาง สร้างขึ้นในปีค.ศ.1420 (ปีที่ 18 แห่งรัชศกหย่งเล่อราชวงศ์หมิง) เป็นสถานที่บวงสรวงสวรรค์ของจักรพรรดิจีนมาแต่โบราณ และถูกจัดเข้าเป็นมรดกโลกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1998
     หอฟ้าเทียนถานมีพื้นที่ 273 เฮกตาร์ เป็นโบราณสถานที่จักรพรรดิราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงใช้เป็น
สถานที่บวงสรวงสวรรค์และ เซ่นไหว้เทพธัญญาหารพื้นที่กว้างใหญ่กว่าพระราชวังหลวง พื้นที่หอฟ้า
เทียนถานทั้งหมดมีกำแพงเตี้ยล้อมรอบ กำแพงด้านใต้ทรงเหลี่ยม ด้านเหนือทรงครึ่งวงกลม เป็นสัญลักษณ์
หมายถึง ฟ้ากลมแผ่นดินเหลี่ยมกำแพงเตี้ยมีสองชั้น บริเวณของหอฟ้าเทียนถานแบ่งเป็นเทียนถานด้านในและ
ด้านนอก ลานแท่นบูชาบวงสรวงสวรรค์เรียกว่า แท่นหยวนชิวถาน (แท่นเนินฟ้า) แท่นบูชาเทพธัญญาหารเรียก
ว่าหอฉี่เหนียนเตี้ยน (หอบนบานผลการเก็บเกี่ยว) อยู่ในเทียนถานด้านใน และอยู่ในแนวตั้งเดียวกัน โดยแท่น
หยวนชิวถานอยู่ใต้ หอฉี่เหนียนเตี้ยนอยู่เหนือ มีกำแพงเตี้ยคั่นกลาง สิ่งปลูกสร้างสำคัญของหอฟ้าเทียนถาน
นอกจากแท่นหยวนชิวถานและหอฉี่เหนียนเตี้ยนแล้ว ยังมีตำหนักหวงฉุงยี่สำหรับสถิตแผ่นป้าย หวงเทียน
ซ่างตี้” (เทพราชสรวงสวรรค์)
     ตามบันทึกทางประวัติศาสตร์ การบวงสรวงฟ้าดินของจีนโบราณมีมานานนับ 2,000 ปีก่อนคริสต์กาลตั้ง
แต่สมัยราชวงศ์เซี่ยยังอยู่ในยุคสังคมทาส จักรพรรดิจีนสมัยโบราณถือว่าพระองค์เป็น โอรสสวรรค์จึงเคารพ
บูชาฟ้าดินเป็นอย่างมาก จักรพรรดิทุกพระองค์ในประ-วัติศาสตร์ล้วนถือพิธีการบวงสรวงฟ้าดินเป็นกิจกรรม
การเมืองที่สำคัญยิ่ง และสิ่งปลูกสร้างสถานที่บวงสรวงที่สร้างขึ้นในนครหลวงของจักรพรรดิก็มีความสำคัญไม่
น้อยเช่นกัน การก่อสร้างจึงต้องใช้กำลังคน กำลังวัสดุ และกำลังทรัพย์ ใช้เทคนิคขั้นสูง และอีกทั้งศิลปะที่สวย
งามประณีตที่สุด หอฟ้าเทียนถานสถานที่บวงสรวงซึ่งก่อสร้างในยุคสังคมศักดินา เป็นสถาปัตยกรรมเชิงสัญ-
ลักษณ์ของสถานที่บวงสรวงทั้งหมดในจีน หอฟ้าเทียนถานไม่เพียงเป็นไข่มุกเม็ดงามของสิ่งปลูกสร้างโบราณ
จีนเท่านั้น หากแต่ยังเป็นอัญมณีล้ำค่าแห่งประวัติศาสตร์การก่อสร้างของโลก หอฟ้าเทียนถานเริ่มก่อสร้างในปี
ค.ศ.1420 ใช้เวลาในการก่อสร้าง 14 ปี โดยสร้างเสร็จพร้อมกับพระราชวังหลวง เดิมชื่อว่าหอฟ้าดินเทียนตี้ถาน
และเปลี่ยนชื่อเป็นหอฟ้าเทียนถานในปีค.ศ.1534 (ปีที่ 13 แห่งรัชศกเจียจิ้งราชวงศ์หมิง) ต่อมา ได้มีการบูรณะ
ปฏิสังขรณ์ในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงและกวางซวี้ราชวงศ์ชิง จึงมีสภาพเป็นหอฟ้าเทียนถานเช่นที่เห็นในปัจจุบัน

ภายหลังที่ชนเผ่าแมนจูได้ก่อตั้งราชวงศ์ชิงแล้ว พิธีการทุกอย่างยังคงดำเนินตามแบบราชวงศ์หมิง ยุคสมัย
รัชศกเฉียนหลง เนื่องจากราชสำนักมีศักยภาพเข้มแข็ง จึงได้ปฏิสังขรณ์หอฟ้าเทียนถานขนานใหญ่ค.ศ1747 (ปีที่ 12 แห่งรัชศกเฉียนหลง) จักรพรรดิชิงกาวจงทรงตัดสินพระทัยสร้างกำแพงเตี้ยทั้งด้านในและด้านนอกขึ้นใหม่ เปลี่ยนจากกำแพงดินเป็นกำแพงก่ออิฐ ตรงส่วนกลางถึงด้านบนสุดของกำแพงก่อด้วยอิฐกำแพงเมืองขนาดใหญ่สองชั้น ตอนบนของกำแพงแท่นบูชาด้านในลดความกว้างลงเหลือ ๔ ฟุต ๘ นิ้ว ไม่ใช้เสาค้ำชายคากำแพง จึงมีลักษณะเป็นระเบียงทางเดินที่มีชายคาลอย    หลังจากบูรณะปฏิสังขรณ์ปรับเปลี่ยนแล้ว กำแพงลานแท่นบูชาทั้งด้านในและด้านหน้าต่างก็หนายิ่งขึ้น   เส้นรอบวงยาวออกไปอีก ๑๐ กว่าลี้ เป็นทิวทัศน์ที่งดงามอลังการ สิ่งปลูกสร้างสำคัญ เช่น หอฉี่เหนียนเตี้ยน ลานแท่นหยวนชิวถาน ตำหนักหวงฉุงยี่ เป็นต้น ก็ได้รับการบูรณะในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งยังคงสภาพมาจนถึงปัจจุบัน
     มโนคติของการออกแบบสถาปัตยกรรมหอฟ้าเทียนถานที่สำคัญคือ ต้องการเน้นถึงความกว้างใหญ่ไพศาลสุดสายตาของท้องฟ้า เพื่อสื่อความหมายว่าฟ้านั้นสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใด ในการจัดวางแผนผัง เทียนถานด้านในตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเส้นแนวดิ่งของเทียนถานด้านนอก   ส่วนแท่นหยวนชิวถานและหอ แท่นบูชาฉี่เหนียนเตี้ยน ก็ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเส้นแนวดิ่งของเทียนถานด้านใน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ที่โล่งกว้างให้กับสถานด้านนอกที่อยู่ทางฝั่งตะวันตก ทำให้ผู้คนเมื่อก้าวเข้าประตูใหญ่ฝั่งตะวันตก สายตาก็จะได้สัมผัสกับความโล่งกว้าง ทำให้เกิดความรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของสรวงสวรรค์และความเล็กนิดเดียวของมนุษย์สถาปัตยกรรมของสิ่งปลูกสร้างเช่น หอฉี่เหนียนเตี้ยนและตำหนักหวงฉุงยี่ ล้วนสร้างหลังคาทรงกลมยอดแหลม ไม่ว่าจะเป็นฐานด้านนอกหรือหลังคาก็ทำเป็นชั้นล่างใหญ่กว่า     ส่วนชั้นบนลดหลั่นขึ้นไป เพื่อทำให้เกิดความรู้สึกถึงการเข้าใกล้สวรรค์   ทุกแห่งหนของหอฟ้าเทียนถานแฝงด้วยมโนคติและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจีนที่สืบทอดมาแต่โบราณกาลการออกแบบให้กำแพงเทียนถานทิศเหนือมีลักษณะเป็นทรงกลมและกำแพงทิศใต้เป็นทรงสี่เหลี่ยม เข้ากับสถาปัตยกรรมของอาคารที่สร้างเป็นทรงกลมกับกำแพงทรงสี่เหลี่ยม ทั้งหมดนี้เป็นการสะท้อนคติความเชื่อทางจักรวาลวิทยาที่ว่าฟ้ากลมแผ่นดินเหลี่ยมสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีฟ้า ลานแท่น
หยวนชิวที่เน้น เลขคู่เสาหลัก 4 ต้นในหอฉี่เหนียนเตี้ยนเป็นสัญลักษณ์ของฤดูกาลทั้ง 4 เสาวงกลางอีก 2
วงๆ ละ 12 ต้น หมายความถึงเดือนและยามทั้ง 12   โดยล้วนแต่แฝงไว้ซึ่งมโนคติของวัฒนธรรมจีนโบราณทั้งสิ้น

 

 

คำสำคัญ (Tags): #ท่องเที่ยว
หมายเลขบันทึก: 199911เขียนเมื่อ 10 สิงหาคม 2008 09:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:24 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (12)

เข้ามาเก็บเกี่ยวในรอยประสบการณ์...ครับ

  • ภาพสวยจังเลยค่ะ
  • พิธีเปิดสุดอลังการจริงๆค่ะ ไม่เสียชื่อจางอี้โหมวเลย

ได้ทบทวนข้อมูลที่ได้ไปเที่ยวอีกครั้งหนึ่งค่ะ เท่าที่ไปเที่ยวเอาเวลาที่ไกด์อธิบายไปถ่ายรูปเป็นส่วนใหญ่ค่ะ ขอบพระคุณ...คุณลุงมากค่ะ

สวัสดีครับคุณลุง

รอติดตามผลงานของท่านอยู่ครับ

อยากอ่านบันทึกของท่านเกี่ยวกับเนื้อหาความสำเร็จเกี่ยวกับธุรกิจ...นะครับ

สวัสดีค่ะ คุณriceman

ภาพสวยจังค่ะ

ทึ่งในไอเดียพิธีเปิดของจีนมาก ภูมิใจในฐานะคนเอเซียที่มีเชื้อจีนค่ะ ...( อิอิ..)

เสียดายที่ตอน พาราโอลิมปิค ทางเมืองไทยไม่ได้ถ่ายทอดพิธีเปิดให้ดู อยากดูว่า จีนนำศักยภาพของตนพิการมาแสดงอย่างไรบ้าง

คิดถึงคุณลุง หมู่นี้ไม่เห็นคุณลุงมาเขียนเลยค่ะ : ) หนูก็พึ่งกลับมาจากเมืองจีนได้ไม่กี่อาทิตย์ เดี๋ยวปลายปีกับต้นปีก็ไปอีกค่า แต่คนละทิศกับปักกิ่งเลย ไปยูนนานกับกำลังจะไปเสฉวนค่า

คิดถึงคุณลุงนะคะ

มาสวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะ

ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ

สวัสดีปีใหม่ครับคุณลุง

สวัสดีปีใหม่: 4

สวัสดีปีใหม่ 2552 ฮะ คุณลุง riceman

ขอให้ มีความสุขมากมาย ทุกวินาที นะฮะ

คุณลุงหายไปนานมากเลยค่ะ

ปีใหม่แล้วขอให้คุณลุงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

ระลึกถึงคุณลุงค่ะ 

สวัสดีปีใหม่ 2552 นะคะ

มีความสุข สุขภาพแข็งแรง

โชคดีตลอดปีและตลอดไป นะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท