เปิดช่องโยกบำเน็จตกทอดเป็นหลักประกันขอกู้เงินแบงก์

เปิดช่องโยกบำเน็จตกทอดเป็นหลักประกันขอกู้เงินแบงก์

       นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้แก้ไขกฎหมายเพื่อให้     ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการและข้าราชการที่เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดที่ได้รับเงินบำเหน็จสามารถนำเงินบำเหน็จตกทอดในส่วนที่จะให้กับลูกหลานหลังจากเสียชีวิตไปแล้ว ไปใช้เป็นหลักประกันในการ ขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปได้ เพื่อจะได้นำไปใช้ประกอบอาชีพหรือดำเนินการในสิ่งที่จำเป็นในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ และสามารถดำรงชีพต่อไปได้อย่างมีคุณภาพต่อไป   ทั้งนี้กฎหมายฉบับนี้อยู่ระหว่างการตรวจร่างของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเชื่อว่าเมื่อมีรัฐบาลใหม่เรียบร้อยแล้วกระทรวงการคลังจะเร่งนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐบาลชุดใหม่เพื่อออกเป็นกฎหมายบังคับใช้สำหรับข้าราชการที่รับบำเหน็จบำนาญต่อไป  เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับสถาบันการเงินทุกแห่งจะให้ความสำคัญกับเงินบำเหน็จตกทอด เพราะถือว่าเป็นหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงเพราะหากข้าราชการผิดนัดหรือมีปัญหา รัฐต้องจ่ายเงินคืนให้กับสถาบันการเงินอยู่แล้ว และเชื่อว่าข้าราชการ   จะนำไปใช้อย่างระมัดระวัง เพราะจะสร้างความเดือดร้อนให้กับทายาทได้
ก่อนหน้านี้กรมบัญชีกลางได้แก้ไขกฎหมายเพื่อให้ข้าราชการบำนาญสามารถนำเงินบำเหน็จตกทอดไปใช้ได้ก่อนเสียชีวิตในอัตรา 50% ของเงินที่ได้รับทั้งหมดหรือ 15 เดือน แต่ต้องไม่เกิน 1 แสนบาท เพื่อให้ข้าราชการบำนาญมีเงินที่จะใช้ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่แทนที่จะให้เงินทั้งหมดไปตกอยู่กับทายาท ซึ่งเชื่อว่าการที่กรมบัญชีกลางอนุญาตให้นำเงินบำเหน็จตกทอดส่วนที่เหลือไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันอีกก้อนหนึ่งด้วยนั้น จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับข้าราชการในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ได้มากยิ่งขึ้น   ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 48 กรมบัญชีกลาง    ได้ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายและอนุกฎหมายจำนวน 66 ฉบับ โดยยุบเลิกและยุบรวมเหลือเพียง 7 ฉบับ เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์


เดลินิวส์ 18 มี.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)