KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 28. ล้มเหลว

• ความล้มเหลวคือขั้นตอน/การเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ    ในความล้มเหลวมี ขุมความรู้ (Knowledge Assets) อยู่  
• จงเรียนรู้จากความล้มเหลว    ถือความล้มเหลวเป็นบทเรียน
• ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต ถือความล้มเหลวเป็นยาชูกำลัง (ใจ)    ผู้ที่ชีวิตจะไม่รุ่งโรจน์ ถือความล้มเหลวเป็นเครื่องบั่นทอนกำลังใจ  
• ความล้มเหลวและความสำเร็จ เป็น ๒ หน้าของเหรียญเดียวกัน
• สำหรับผู้มุ่งมั่น ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความล้มเหลว   มีแต่ขั้นตอนของความบากบั่นสู่ความสำเร็จ   
• อย่ากลัวว่าจะเกิดความผิดพลาด   จงกล้าเสี่ยงที่จะทดลองดำเนินการ   แต่จงฝึกให้มองเห็นความผิดพลาดโดยเร็ว   ถือความผิดพลาดเป็นเส้นทางผ่าน สู่ความสำเร็จ
• อย่าทำผิดแบบเดียวกันซ้ำสอง
• ความผิดพลาดจะไม่รุนแรง ถ้ามีสติระมัดระวัง และประเมินผลการดำเนินการอยู่ตลอดเวลา
• ในชีวิตต้องมีการกล้าเสี่ยง (risk taking) หลังจากใคร่ครวญไตร่ตรอง ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบแล้ว  
• Risk taking ต้องคู่กับ Risk Management 

วิจารณ์ พานิช
๑๓ มีค. ๔๙
แก้ไขปรับปรุง ๑๔ มีค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)