สะเก็ด KM ใน HA : (5) โรงพยาบาลแม่วาง จ.เชียงใหม่

         สำหรับโรงพยาบาลแม่วาง จ.เชียงใหม่    ได้รับคำชื่นชมดังนี้

         "มีการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน  องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น  วัด  NGO  โรงพยาบาล  PCU และสถานีอนามัยเป็นเครือข่าย  เช่น  การดูแลกลุ่มผู้ติดเชื้อ   เครือข่ายการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย   ชมรมรักษ์สุขภาพในหมู่บ้าน   เครือข่ายพัฒนาวิทยาลัยชาวบ้านจนได้เป็นมหาวิทยาลัยชีวิต   โครงการอุ๊ยสอนหลาน  เป็นต้น   ก่อให้เกิดความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในชุมชน   การทำกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคร่วมกัน   จนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของคณะศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศในหลายด้าน"

สะเก็ด KM ใน HA : (1)     สะเก็ด KM ใน HA : (2)   สะเก็ด KM ใน HA : (3)

สะเก็ด KM ใน HA : (4)

วิจารณ์  พานิช
 14 มี.ค.49

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)