ถ้าอ่านบทหนึ่งมาก็จะรู้ว่าสำเนียงภาษาอังกฤษของชาวอเมริกันแตกต่างกับสำเนียงอังกฤษอื่นๆยังไงแล้วตอนนี้ก็จะบอกความแตกต่างของสำเนียงออสเตรเลีย ชาวออสเตรเลียเมื่อพูดภาษาอังกฤษจะออกเสียงสั้นๆ สั้นกว่าที่ชาวอื่นๆพูด