เรื่องเล่าโดยย่อ
         ทำงานรับจ้างเย็บหมวกกาปีเยาะขาย ได้รับความรู้มาจากการฝึก ทำจนเกิดความชำนาญ ทำได้วันละ 60 ลูก ขายลูกละ 30 บาท ตามตลาดนัดต่างๆ มีการลงทุนครั้งละ 400 บาท ต่อมามีพ่อค้ามารับซื้อถึงบ้านและนำส่งจำหน่ายต่างประเทศ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ดีใจและประทับใจมาก ต่อมามีความจำเป็นต้องย้ายถิ่นฐาน ทำให้ไม่ได้กลับไปทำอาชีพเดิม
 
ที่มา แลขอ หะยอ บ้านไบ้ ตำบลบูดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา