การสอนเรื่อง th นี้อาจจะยากหน่อย ใน dictionary (ดิ๊กชันแนรี)จะแปล th เป็นเสียง

วิธีแสดงการทำเสียง th ก็คือ ลิ้นจะโผล่ออกมาระหว่างฟันที่บีบลิ้นอยู่และพยายามเป่าลมออกมาเป็นเสียง

พยายามอ่านคำว่า thunder