นรินทร์ : cai,wbi,e -book และสารานุกรมต่างกันอย่างไร

ในสื่อทุกสื่อล้วนมีประโยชน์มากในด้านการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับผู้ที่จะนำไปใช้แต่ในสื่อแต่ละสื่อย่อมมีความแตกต่างกันไป

ในสื่อ cai,e -bookและสารานุกรมเป็นสื่อที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบแต่ผู้สอนกับผู้เรียนขาดการปฎิสัมพันธ์กัน

ในสื่อ wbi ก็เป็นสื่อที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบเหมือนกันและผู้สอนกับผู้เรียนก็ยังมีปฎิสัมพันธ์กัน

สรุปในสื่อทุกสื่อย่อมมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาสื่อไปใช้ที่ไหน กับใคร เมื่อไหร่แล้วสื่อจะเกิดประโยชน์มากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นรินทร์ความเห็น (0)