• เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม โครงการ intel Teach to the Future ไปกันแล้ว มีผลงานอย่างไรเล่าสู่กันฟังบ้างครับ