Teach to the future

เตรียมความพร้อมให้นักเรียนในวันนี้ สำหรับโอกาสในวันพรุ่งนี้
  • การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และนวตกรรมด้านเทคโนโลยี ในการเรียนการ สอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Teach to the Futureความเห็น (0)