เมื่อวันที่ 7 มีนาคม  จัดการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการจัดการความรู้ (KM 101) สำหรับมือใหม่หัดขับ  โดยเชิญท่านรศ.นพ.จิตเจริญ  หรือ JJ มาเป็นวิทยากรเอก  มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายจำนวนมาก  โดยกำหนดให้มีการสาธิตการจัดทำ Blog ในวันที่ 20-21 มีนาคม  เพื่อต่อยอดด้วย  ขณะนี้ทราบว่าเต็มจำนวนแล้ว  และจะเพิ่มอีกในวันที่ 27-28 มีนาคม นี้