7 habits (5)

ควันหลง

ในรุ่นที่ 3 (หัวหน้างาน/หน่วย) ที่ผ่านการอบรมไปแล้วนัดรวมตัวกันในวันที่  1  มีนาคม  2549  โดยเชิญ ศ.ดร.จิระ  บรรยายพิเศษเรื่อง  "ภาวะผู้นำ"  หลังจากนั้นมีการปรึกษาหารือเรื่องที่จะทำต่อไปและสังสรรค์  บรรยากาศในภาพ

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)