จากประสบการณ์ต่างประเทศที่ได้มา จะ รู้ว่าอเมริกา อังกฤษ และ ออสเตรเลีย จะออกเสียงหลายคำไม่เหมือนกันเลย ประเทศอเมรีกาจะออกเสียงหนักไปทางตัว r...(ติดตามตอนต่อไป)