ความเห็น 200847

บทที่หนึ่ง-เปิดตัว

ช่ายๆ ต้องปรับหูในการฟังค่ะ เช่นคนนิวซีแลนด์แท้ๆ จะออกเสียง สระ เอ ใน bed เบ๊ด เป็น บี๊ด ค่ะ
fence เฟ้นซ เป็น ฟิ้นซ์ 
อย่างนี้เลย เราก็ต้องฟังให้ชินค่ะ

มาแบ่งกันเล่าอีกนะคะ