นี้คือวันแรกที่ได้ใช้ระบบนี้ ยังไม่เชี่ยวชาญการใช้ ขอใช้เวลาปรับตัวและเรียนรู้การใช้ระบบนี้

ต่อไปจะมาเขียนเรื่องการพูดภาษาอังกฤษ