บันทึกประสบการณ์ : กรองสารละลาย.."แบบ 2 in 1"

ประหยัดเวลาไปหนึ่งเท่าตัว...
   วิธีการกรองสารเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มักใช้เมื่อต้องการให้ได้สารละลาย "ใส" มาใช้งาน ขั้นตอนการกรองเริ่มแรกก็เตรียมกระดาษกรอง พับซ้อนลงในกรวยกรอง เทน้ำยาที่ต้องการกรองลงไป ด้านล่างของกรวยกรองมีภาชนะใหม่รองรับสารที่กรองแล้ว
   แต่การเตรียมน้ำยาบางชนิด ได้ส่วนผสมน้ำยาที่มีตะกอนเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องกรองถึงสองรอบ เพื่อให้ได้สารละลายใสๆมาใช้งาน เช่นการย้อมปฏิกิริยาเคมีในเม็ดเลือดขาว ที่เคยเล่าถึงในบันทึกก่อนหน้านี้  ในการกรองแต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที เมื่อต้องกรองสองรอบ ก็ทำให้ใช้เวลาในการกรองรวม 30 นาทีกว่าๆ บันทึกนี้เป็นความคิดสร้างสรรค์ของชาวฮีมาโต ที่หาวิธี กรองสองรอบ ด้วยเวลาเท่ากับรอบเดียว ด้วยอุปกรณ์ที่พอจะมีอยู่ ดังภาพค่ะ
 

1. กรองแบบทั่วๆไป 1 รอบ ก็ทำแบบนี้ค่ะ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ถ้าต้องกรองรอบที่สอง ก็นำสารละลายที่กรองได้ (ยังไม่ใส) ไปกรองแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง บวกเวลาไปอีก 15 นาที 

 

 2. เราไปหาขวดพลาสติคที่ค่อนข้างแข็งแรงทรงสูง เจาะช่องที่ด้านบน และเปิดด้านหน้าออกให้โล่ง

 

 3. แล้วก็นำกรวยกรองวางไว้ที่ด้านบนของโครงพลาสติก ใส่กระดาษกรอง เป็นการกรองรอบที่ 1 นำกรวยอีกอันหนึ่งใส่กระดาษกรองวางในภาชนะรองรับ สอดไว้ใต้กรวยกรองอันแรก เป็นการกรองรอบที่ 2 ทำแบบนี้ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ก็ได้สารละลายใสๆมาใช้งานต่อค่ะ


   ประหยัดเวลาในการกรองสารได้หนึ่งเท่าตัว  เอาเวลาที่เหลือไปทำประโยชน์อื่นๆได้อีกค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Hemato หรรษาความเห็น (6)

ภ.ก.ดุรงค์ฤทธิ์
IP: xxx.147.8.205
เขียนเมื่อ 

เยี่ยมครับ

ลูกแมว
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
สุดยอดเลยค่ะ เทคนิคง่ายๆที่คนส่วนใหญ่คาดไม่ถึง เพราะมัวแต่คิดให้มันอลังการแต่ลืมย้อนกลับมาถึงหลักความจริงที่เห็นแล้วรับรองทำได้ง่าย ๆและใช้ได้จริงๆ
เขียนเมื่อ 

ดีจริงๆค่ะ ขอบคุณไอเดียสุดเจ๋ง

yoman
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณฮับ

หฟแฟกหแฟ
IP: xxx.172.233.176
เขียนเมื่อ 

หเฟแปผิแทหฟแปผทแหกิท หฟทแหแฟมทืแมทห

หวสหาแสวฟาแห่แห้ดากหฟแห

5แห่5แส่หาแฟแสห5แห5ส55

555แ5หฟื้555แ5หก้ด่5กดเ55ก555

หกแ5กาส5ห5แ5ก5หฟ5แ5ด5หก้5เ5อ5ม้5มดา5ทมืเดมิกท5มากืสดก้เกิส6ด่อิสา6ก่อ6ส่6สก6อก่า6อ่6ก่อ6ก6อาห6ก่อา6กหล6อกือ่7ก่อ77กห่า7หา7อ้7กห้อ7หก7อ่กา77อ่7ดกทื7อด7

8อแ8มก้8อด่า8ห่8อ้ก8อ่า8ด้8ด8

89ก่อ้9หกเ9อ้9กเ9ดั9ร9 พ99ครนีกอ9ก9ตคตกจคดรกหรนดตคกร

1ก่า1ดกา1ก11ด11ดา1ก่า1ด่ก1ด1หก2

ก2ดา2ก่ด2ก่2ดกห2ด่2กห่2ด่2ก2

3กด33ดา3กด้3กด3ก้33

4ก4ก4ด่กา4ด่4ด4กด่4ก45

5ดาสกา5ก5สาด5กสาดา5สกา5ด5กห

5ดา65ก่ดา6ก่ด6สก่ด6กด่66ด667777777777777777777777777777777777777777

ด่าด้มกพเด
IP: xxx.172.233.176
เขียนเมื่อ 

ดเดเเส้ทสเเร้สพ่สา23156465ด453

ดะด4ด53เ435ด4343เด435เด453เด4เด

เ4534เด545ด้44873ดเ13เ4เด้ด่ด่าเเด้ดเ

ดะด้ดเทะด้สใด้สะทสใท้สใท

ส้าสวาะสว้าสวะสวะสวาสวด

สวาวาะวสดาวสะด้สาะวสาสวะสว้าสาสเเพสเพ่ร่เสก่พาเส่

เสาก่เเสพ่เส่าส่เส่าเเสสด่เสเกสาพสาก

เพาสเสพ่เพเพกเ

เด่ด้เพกเพก พกเ

เด้พเกกพเพกเ

เเพกพเกกเพก

ด้ดเพกเกเกดเพ

เเด้เพกเเพกเกพเเพกเดเกเพก

เพกเพกเพก

ดเดเกพกเพกเพก

เเพกพเพกเก