ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในวันที่ 18-19 มี.ค. 49

ความรู้ที่ได้รับนับว่ามีประโยชน์มาก สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันที่ 18 มีนาคม 2549

    1.  การสร้างภาพเคลื่อนไหว  Animation  จาก Flash  ทำภาพการ์ตูนโดเรมอนเคลื่อนไหว ส นุกมาก  เคลื่อนไหวทั้งตา  ปาก  แล้วก็หนวดด้วย

    2.  การ  Export  ไฟล์  Flash  ไปใช้งาน

    3.  การแทรกไฟล์ flash  ใน  Authorware  นำไฟล์โดเรมอนที่เราสร้างขึ้นไปใช้ใน Authorware

    4.  การสร้างปุ่มจาก photoshop  แล้วไปใช้ใน  Authorware  ทำให้  button  ของ  Authorware  ดูมีสีสันและน่าสนใจมากขึ้น

    5.  การแทรก  Action Script  ให้กับงาน  คือ  คำสั่ง  play  และ  stop  เพื่อสั่งให้เล่นและหยุดเคลื่อนไหว flash

    6. การสร้างปุ่ม  button  โดยใช้  flash

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันที่  19  มีนาคม 2549

    1. การแทรกเสียงใน  Flash

    2. การบันทึกเสียงและตกแต่งเสียง  โดยใช้โปรแกรม  sound  force

    ความรู้ที่ได้รับนับว่ามีประโยชน์มาก สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธัญชนก จันทร์ดวง : V3ความเห็น (0)