ฟุงอยากเขียนเรื่องการอ่านสระ a e i o u ที่ผสมกับตัวอักษรอื่นๆให้ถูก เพราะฟุงได้ยินคนพูดผิดบ่อยๆครับ เดี๋ยวเขียนต่อครับ.........