อำลา อาลัย

วุฒิสมาชิก

วันที่  3  มีนาคม  เข้าร่วมงานเลี้ยงอำลารศ.ดร.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ในโอกาสที่ลาออกจากราชการ  เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ที่กรุงเทพมหานคร  ดร.สุจิตรา  เป็นนักเรียนทุนบริญญาเอกคนแรกของคณะพยาบาลศาสตร์ มข.  เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วอยู่รับราชการที่ มข. มาโดยตลอด  เป็นนักบริหารหญิงที่มีฝีมือและเป็นที่ยอมรับทั่วไป  ผมมีโอกาสร่วมงานกับ ดร.สุจิตรา  สมัยที่ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รู้สึกประทับใจในความรู้ความสามารถ  เป็นผู้ที่รักมหาวิทยาลัยมากคนหนึ่ง  มีทัศนคติเชิงบวก กับทุกคน  จึงหวังว่าหากได้รับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกก็จะปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี  และสมศักดิ์ศรี กับวุฒิสภาอย่างแน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)