สำนักงานอธิการบดีหลังใหม่

หลังจากอาคารเดิมรับใช้การบริหารงานมาเกือบ 40 ปี  จึงมีโครงการก่อสร้างสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่  ซึ่งอยู่หลังอาคารสำนักงานอธิการบดีหลังเดิม  คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี  2550  ดังรูป  ความจริงอาคารใหม่นี้ได้รับจัดสรรมาตั้งแต่ปี  2540  แต่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจจึงถูกตัดงบก่อสร้างไปอย่างน่าเสียดาย  เมื่ออาคารนี้เสร็จเรียบร้อยน่าจะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการทำงานและการบริการแก่บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)