ในวันสุดท้าย  มีโอกาสถ่ายรูปบรรยากาศ มข.บนชั้น  9  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เห็นได้ว่า มข.  ยังมีต้นไม้ท่ามกลางอาคารเรียนเป็นจำนวนมาก  เป็นที่ยืนยันได้ว่าสามารถพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวได้อย่างแน่นอน  หากได้วางแผนแม่บทไว้ชัดเจน  ดังในภาพและมีต้นกาลพฤกษ์แถมให้ชมด้วย  ต้นนี้อยู่บริเวณคณะเกษตรศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี