@ การใช้คำที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกัน ในภาษาอังกฤษ @


ภาษามีอะไรมากมาย..ในเราสามารถเรียนรู้ได้ ด้วยวิถีทาง ที่หลากหลาย

ในภาษาอังกฤษ  คำที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกัน  แต่ใช้ต่างกัน มีมากมายที่เราพึงทราบ เพื่อการนำไปใช้อย่างถูกต้อง

A little, Little

ทั้งสองคำนี้ใช้กับนามนับไม่ได้เท่านั้น ซึ่งไม่มีการเติม "s"
   "A little" มีความหมายเหมือนกับ A few เช่น
   He put a little milk and sugar in his coffee.

   เขาใส่นมและน้ำตาลเล็กน้อยลงในกาแฟ
   "little" มีความหมายเช่นเดียวกับ Few เช่น
  
 Love me little, love me long
   จงรักฉันแต่น้อย แต่รักฉันให้นาน ๆ

 

Accept, Agree
   "Accept" หมายถึง ยอมรับ

(สิ่งของ, ข้อเท็จจริง ,คำเชิญ)   เช่น
  
 He accepted her gift. เขายอมรับของขวัญจากเธอ
 
  We accepted his invitation. เรายอมรับคำเชิญของเขา
   "Agree" หมายถึง เห็นด้วย ,เห็นชอบด้วย เช่น
  
 I agree with you in that case.

ฉันเห็นด้วยกับคุณในกรณีนั้น
  
 He did not agree to the plan.

เขาไม่เห็นด้วยกับแผนการนั้น

 

   Afraid, fear
   "Afraid"

เป็น Adjective ใช้ในรูป To + be + afraid + object
  
 She is afraid of dog.
เธอกลัวสุนัข
   "Fear" เป็นกิริยาและคำนาม ถ้าเป็นรูป to fear + กรรม เช่น
   She fears dog. เธอกลัวสุนัข

   ในกรณีเป็นคำนามเช่น
  
 I don't want to walk in the garden for fear of dog.
   ฉันไม่ต้องการเดินในสวน กลัวสุนัข

 

   Among, Between
   "Among" มีความหมายว่า "ท่ามกลาง"

ใช้กับคำนามที่มีมากกว่า 2 เช่น
 
  He is standing among five of his sons.
   เขายืนอยู่ท่ามกลางลูกชายทั้ง 5 คนของเขา
   "Between" มีความหมายว่า "ระหว่าง"

ใช้กับนามที่มีอยู่เพียงสองเท่านั้น เช่น
   
Jannie is sitting between Ann and mary.
   เจนนี่นั่งอยู่ระหว่างแอนและแมรี่


Beside, Besides
"Beside" (ไม่มี S) หมายถึง "ข้าง ๆ " เช่น
On the train, She sat beside me. บนรถไฟเธอนั่งข้างฉัน
"Besides" (มี S) หมายถึง "นอกจาก" เช่น
       I want a book besides a pen.               
                       นอกจากปากกา ฉันต้องการหนังสือด้วย

   By, With
   "By" หมายถึง "โดย" ใช้เมื่อเป็นผู้ถูกกระทำ เช่น
   He was killed by a murderer. เขาถูกฆ่าโดยฆาตกร
   "With" หมายถึง "ด้วย"

ใช้เมื่อต้องการแสดงว่า "ใช้เครื่องมือ    หรือวิธีอะไร" เช่น
   She cuts the mango with a knife.
   เธอผ่ามะม่วงด้วยมีด (ไม่ใช้ by a knife)

  

 Center, Middle
   "Center" หมายถึง "จุดศูนย์กลาง" เช่น
   There is a tower at the center of the tower.
   มีหออยู่ตรงใจกลางเมือง
   "Middle" หมายถึง " ตอนกลาง, บริเวณรอบจุดศูนย์กลาง" เช่น
   There are many shops at the middle of the tower.
   มีร้านขายขนมมากมายในเมือง

Elder, Older

"Elder"หมายถึง"แก่กว่า" ไม่มี "than"ตามหลัง                           และใช้ได้เฉพาะกับคนเท่านั้น เช่น
He has two sons. John is the elder brother.
เขามีลูกชาย 2 คน จอห์นเป็นพี่
     "Older" หมายถึง "แก่กว่า" มี "than" ตามหลัง                      ใช้ได้ทั้งคน สัตว์ และสิ่งของ เช่น
Mary is older than I am. แมรี่แก่กว่าฉัน
My house is older than yours. 
บ้านของฉันมีอายุมากกว่าของเธอ
ข้อควรจำ Elder เป็นคำนามได้ หมายความว่า "ผู้อาวุโส" ได้

Everyone, Every one
"Everyone" หมายถึง "คน" เช่น
Everyone has to earn his living. ทุกคนต้องทำมาหากิน
"Every one" เขียนแยกกัน
มักใช้ในข้อความ                        "Every one of…….." จะใช้แทนคนหรือสิ่งของก็ได้   เช่น
Every one of her children is away from home.
บุตรของเธอทุกคนออกไปจากบ้าน
ข้อสังเกต "everyone" และ "every one of" นี้ถือว่าเป็นเอกพจน์ ฉะนั้นกริยาตามมาต้องเป็นรูปเอกพจน์

Everyday, Every day

"Everyday" เขียนติดกัน ใช้เป็น adjective                           

เช่น

Tell me about your everyday life.

จงบอกฉันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของคุณ

"Every day" เขียนแยกกัน ทำหน้าที่เป็น Adverb

เช่น
I saw him almost every day. ฉันเห็นเขาเกือบทุกวัน

 

ขอบคุณและอ่านเพิ่มเติม

http://www.geocities.com/perfectlarc/error/stuvw.html

หมายเลขบันทึก: 198128เขียนเมื่อ 1 สิงหาคม 2008 18:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:22 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (28)

อิอิ ชอบครับชอบ เรื่องพวกเนี้ยได้ใช้ทุกวัน แต่เพลงน่าสงสารเชียวนะครับ

P

ขอบคุณนะคนพลัดถิ่น

ที่แวะมาทักทาย

แข็งแรงดี  แล้วเหรอคะ

เพลง...พี่ๆที่โรงเรียนเค้าชอบ  ก็เลยไปหาloadให้พี่เค้าค่ะ 

ฟังไปฟังมา  ก็รู้สึก โอเค ค่ะ

              

* คำที่สงสัย กระจ่างแล้ว ขอบคุณค่ะ

* มาเขียนใหม่นะคะ จะคอยติดตาม

P

ขอบคุณค่ะ คุณShe

        ขอบคุณที่มาทักทาย

                  ขอบคุณที่จะติดตามอ่าน นะคะ

                            ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษค่ะ

                                   มีแต่สิ่งดีๆ  สุขภาพแข็งแรง  นะคะ

                     

  A few, Few ทั้งสองคำนี้ใช้กับคำนามที่นับได้เท่านั้น    และนามนับได้ต้องเป็นรูปพหูพจน์
   
"A few
" หมายความว่า "มีบ้างแต่ก็มีอยู่น้อย หรือ อย่างน้อยก็มีอยู่บ้าง" เช่น
   He speaks a few words.
   เขาพูดสองสามคำ (ก็ยังพูดบ้าง)
   A few friends are better than none.
   มีเพื่อนแม้สองสามคนก็ยังดีกว่าไม่มีเลย
   
"Few"
หมายความว่า " แทบจะไม่มีเลย หรือมีน้อยมาก" เช่น
   Few men are really rich and happy.
   มีน้อยคนที่มั่งมีและสุขสบายจริง ๆ

                   

อยากให้คุณสายธารไปพบกับโรงเรียนเหล่านี้ครับ มีเวลาว่างประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือเค้าหน่อย ผมไปมาแล้ว โรงเรียนบ้านป่าแก่ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน หมู่บ้านป่าแก่แบ่งออกเป็น 3 หย่อม คือ ป่าแก่เหนือ ป่าแก่กลาง ป่าแก่ใต้ โรงเรียนตั้งอยู่ที่บ้านป่าแก่

สภาพโดยทั่วไปของชุมชนเป็นพื้นที่บนภูเขาชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงและประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ปลูกผัก บางครั้งก็เข้าป่าเพื่อหาสัตว์ป่ามาเป็นอาหารชาวบ้าน ดำเนินชีวิต อย่างเรียบง่าย ตามสภาพความป็นอยู่ที่ไม่ค่อยเจริญเนื่องจากสภาพแวดล้อมเป็นภูเขา การเดินทางไปมา ไม่สะดวกโดยเฉพาะฤดูฝน นักเรียนที่อาศัยอยู่บ้านป่าแก่เหนือมักจะขาดเรียนบ่อยเนื่องจากระยะทาง ห่างจากโรงเรียนประมาณ 3 กิโลเมตร ไม่มีรถโดยสารและรถรับส่งถ้าจะมาโรงเรียนต้องเดินด้วยเท้าทุกวัน เว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.mhs2.go.th/pakae/

P 

ขอบคุณนะคะ คุณครู  ที่แวะมาทักทาย  และมาเล่าอะไรดีๆให้ฟัง  แม่ฮ่องสอน  เป็นจังหวัดที่อยากไปที่สุดค่ะ  แต่ยังไม่มีโอกาส ไปสัมผัส  ดีจังค่ะคุณครูได้ไปสัมผัสควมเป็นจริงหลายๆอย่าง  ที่ใครๆอาจไม่เคยได้สัมผัส  ชอบภูเขา  ชอบดอย  ชอบอ่านอะไรที่เกี่ยวกับดอย ภูเขาสูง  วิถีชีวิต  วัฒนธรรม  ประเพณี  ชอบดูเรื่องราวแบบนี้ในทีวี ในเน็ต ขอบคุณคุณครูนะคะที่มาเล่าให้ฟัง  คิดหวังไว้ว่า  ซักวันหนึ่งต้องไปสัมผัสให้ได้  เดี๋ยวจะลองเข้าเว็บไซต์ดูนะคะ

ขอบคุณ  มีแต่สิ่งดีๆค่ะ

                       

           

  • ธุค่ะ..

มาเรียนภาษาอังกฤษค่ะ ^^

P

ขอบคุณนะคะเนปาลี

  ที่แวะมาทักทาย

      มีแต่สิ่งดีๆนะคะ

              

         นี่ก็ภาษาหนึ่ง ที่เด็ก สื่อความหมายจากงานศิลปะค่ะ

อยากให้มีคำศัพท์มากๆกว่านี้คับ

มีมาเยอะๆ เลยนะคับ

จะเป็นพระคุณอย่างสูง

ขอบคุงมากคร้าาา

เข้าจัยขึ้นเยอะเลยค๊าา

  • มาทบทวนความจำคำศัพท์ค่ะ
  • ขอบคุณมากค่ะ

อยากได้แบบเป็นหนังสือหาซื้อได้ที่ไหนใครรู้บอกด้วย...

สวัสดีีค่ะ ไม่ได้คุยกันนาน คิดถึงจังค่ะ

  คิดถึงน้อยๆ แต่คิดถึงนานๆ

 Love me little, love me long  ^  -  ^

ได้มาทบทวนความรู้ นำสู่ความเข้าใจ

ขอบคุณครับ

..*@ อัศวิน @*...

ขอบคุณที่แวะมาทักทายนะคะ

จะพยายามหามาให้เพิ่มอีกนะคะ

Take care

 

Ico32
ไม่แสดงตน [IP: 58.8.213.182]

ขอบคุณที่แวะมาทักทายค่ะ
มีสิ่งดีๆเสมอๆนะคะ

 
Ico48

ขอบคุณที่แวะมาทักทาย

มีสิ่งดีๆเสมอๆนะคะ

Ico48
[IP: 110.49.4.218]

ลองหาซื้อตามร้านหนังสือทั่วๆไปนะค

ขอบคุณที่แวะมาทักทาย

มีความสุขในทุกๆวัน นะคะ

Ico48

ขอบคุณนะคะ  ที่แวะมาทักทายเสมอๆ

ดูแลตัวเองนะคะ

มิ้น..........น่าร๊าก +555

ฟ้า love กฤษณะมากมาย +555

Ico48 ริต้า [IP: 180.183.112.234]

ขอบคุณค่ะ

มีแต่สิ่งดีๆเสมอๆนะคะ

พี่แฟ๊บโคตรหล่อ

น่ารักด้วยอะ

เหนแล้วรักเลย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท