แนวโน้ม CAD ในอนาคต : Future Trends

TOURNGATT
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
CAD Future Trends

         จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทำให้วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ต้องปรับเปลี่ยน ขบวนการตามไปด้วย มีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นทุกๆ วัน ส่งผลให้ผู้ใช้ CAD ต้องเตรียมตัวเพื่อปรับเปลี่ยนให้ทันเช่นกัน ตัวอย่างเทคโนโลยีในอนาคต มีดังนี้

         เครื่องจำลองผล (Visualization Tools) การแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการออกแบบเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับวิศวกร ปัจจุบันการจำลองผลงานที่เกิดจากแนวคิดสามารถอาศัยคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ซึ่งมีหลายรูปแบบที่เป็นแนวโน้มที่จะได้รับความนิยม เช่น High-resolution rendered image, Computer animations, 3-D sterio graphics, Holographic, เครื่องพิมพ์ 3-D หรือ Rapid pototype เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน TOURNGATT's Shareความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

197726

เขียน

31 Jul 2008 @ 07:54
()

แก้ไข

28 May 2012 @ 12:02
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก