แนวโน้ม CAD ในอนาคต : Future Trends

  ติดต่อ

  CAD Future Trends  

         จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทำให้วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ต้องปรับเปลี่ยน ขบวนการตามไปด้วย มีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นทุกๆ วัน ส่งผลให้ผู้ใช้ CAD ต้องเตรียมตัวเพื่อปรับเปลี่ยนให้ทันเช่นกัน ตัวอย่างเทคโนโลยีในอนาคต มีดังนี้

         เครื่องจำลองผล (Visualization Tools) การแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการออกแบบเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับวิศวกร ปัจจุบันการจำลองผลงานที่เกิดจากแนวคิดสามารถอาศัยคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ซึ่งมีหลายรูปแบบที่เป็นแนวโน้มที่จะได้รับความนิยม เช่น High-resolution rendered image, Computer animations, 3-D sterio graphics, Holographic, เครื่องพิมพ์ 3-D หรือ Rapid pototype เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน TOURNGATT's Share

หมายเลขบันทึก: 197726, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-28 12:02:29+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #cad future trends#แนวโน้ม cad ในอนาคต

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)