เครื่องมือการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ : CAD Tools


CAD Tools

         เครื่องมือออกแบบดั้งเดิมตั้งแต่การสเก็ตด้วยมือ จนถึงได้ภาพโครงร่างสามารถทดแทนด้วย CAD ซึ่งสามารถสร้างแบบจำลองทุกอย่างในแบบงานได้เป็นอย่างดี คำสั่งในโปรแกรมCAD เช่น Circle แทนการสร้างวงกลมด้วยวงเวียน Line แทนการสร้างเส้นด้วยไม้ที ไม้เซ็ทและฉากสามเหลี่ยม เป็นต้น CAD ยังสามารถสร้างแบบงาน 2-D และจำลองภาพ 3-D ทั้งแบบโครงถัก (Wireframe) พื้นผิว (Surface) และรูปทรงตัน (Solid) ได้เหมือนจริงยิ่งขึ้น ระบบ CAD ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ

                   1. เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Hardware)

                   2. โปรแกรม(Software)

                   3. ผู้ใช้ (User) 

เครื่องมือ / อุปกรณ์ (Hardware) 

         เครื่องมือ / อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน CAD คือเครื่องมือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในการออกแบบ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญแบ่งได้ 5 กลุ่ม คือ

          1. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)

          2. อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล (Input Device)

          3. อุปกรณ์แสดงผล (Output Device)

          4. หน่วยความจำ (Memory)

          5. อุปกรณ์เครือข่าย (Network)

ซอฟท์แวร์ (Software) 

          ซอฟท์แวร์ เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ทำให้ฮาร์ดแวร์ในระบบคอมพิวเตอร์ทำงานร่วมกัน และช่วยจัดการข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบ ตลอดจนเตรียมการให้ระบบสามารถรับคำสั่ง ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ซอฟท์แวร์แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ

           1. ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Operation System : OS) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น  CP/M, DOS, Windows, Linuxs, Unix, RSX, Niros, MVS เป็นต้น

           2. ซอฟท์แวร์ประยุกต์ (Application Software) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะงาน บางที่เรียกว่า "โปแกรมสำเร็จรูป" (Packages) โปรแกรมในกลุ่มนี้เช่น MS Word, Excel, Power point เป็นต้น ในงาน CAD เช่น AutoCAD, CadKEY, Solidwork, Mastercam เป็นต้น

ผู้ใช้ (User)

        ผู้ใช้ ในที่นี้หมายถึงผู้ปฏิบัติงานในระบบ CAD คอมพิวเตอร์ถึงแม้ว่าจะมีระบบทำงานเป็นอัตโนมัติ แต่ก็ใช่ว่าจะสามารถคิดวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ได้ด้วยตัวเอง แต่ต้องพึ่งพามนุษย์อยู่ดี เพื่อการป้อนคำสั่งหรือฟังชั่นค์ เพื่อประมวลผลในสิ่งที่มนุษย์ต้องการ นั่นก็คือคอมพิวเตอร์เป็นเพียงเครื่องมือ (Tools) ช่วยให้การออกแบบสะดวก รวดเร็วฯ เท่านั้น

        ดังนั้นผู้ใช้ CAD จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการออกแบบ สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม CAD เป็นอย่างดี

หมายเลขบันทึก: 197723เขียนเมื่อ 31 กรกฎาคม 2008 07:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 09:20 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี