ภาพและกระบวนการออกแบบ : Image & Design

TOURNGATT
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Image & Design

         ภาพทางวิศวกรรมถือได้ว่าเป็นภาษาสากล (มีความเป็นจริงและความสมบูรณ์) ดังนั้นในการออกแบบ ภาพที่สร้างขึ้นจึงมีจุดประสงค์หลักๆ 3 ประการ ดังนี้

                  1. การทำให้เกิดมโนภาพ (Visualization)

                  2. การสื่อสาร (Communication)

                  3. เอกสาร (Documentation)

           แบบงาน (Drawing) เป็นภาพที่จะนำเสนอชิ้นงานและโครงสร้างต่างๆ โดยเกิดขึ้นจากการเขียนแบบ (Drafting) เช่น แบบร่าง (Sketck or Freehand) การเขียนแบบด้วยมือ (Mechanical Drawing) หรือการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Aided Design : CAD)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน TOURNGATT's Shareความเห็น (0)