ภาพและกระบวนการออกแบบ : Image & Design

  ติดต่อ

  Image & Design  

         ภาพทางวิศวกรรมถือได้ว่าเป็นภาษาสากล (มีความเป็นจริงและความสมบูรณ์) ดังนั้นในการออกแบบ ภาพที่สร้างขึ้นจึงมีจุดประสงค์หลักๆ 3 ประการ ดังนี้

                  1. การทำให้เกิดมโนภาพ (Visualization)

                  2. การสื่อสาร (Communication)

                  3. เอกสาร (Documentation)

           แบบงาน (Drawing) เป็นภาพที่จะนำเสนอชิ้นงานและโครงสร้างต่างๆ โดยเกิดขึ้นจากการเขียนแบบ (Drafting) เช่น แบบร่าง (Sketck or Freehand) การเขียนแบบด้วยมือ (Mechanical Drawing) หรือการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Aided Design : CAD)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน TOURNGATT's Share

หมายเลขบันทึก: 197722, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-12 01:19:35+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #image design#ภาพและกระบวนการออกแบบ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)