รูปแบบการจำมีมากมาย อาจเป็นการเขียน หรือ บันทึก เก็บไว้ในใจ หรืออะไรก็ตาม มันเป็นได้มากกว่าการลืม เพราะการจำเราไม่ต้องใช้ความพยายามมากมาย บางคนบอกตัวเอง และคนรอบข้างว่า จะลืมทุกอย่างที่ไม่ดีแล้วนะ แต่ใครจะรู้ว่าใจของเขาไม่เคยลืม